Kuntoutuspalvelut

Kunnonpaikka tarjoaa monipuolisia kuntoutus- ja terapiapalveluja pitkään kokemukseen ja vahvaan ammattitaitoon nojaten. Tavoitteenamme on edistää työ- ja toimintakykyä sekä tukea hyvinvointia ja jaksamista.

Kuntoutuspalvelumme muodostuvat sairausryhmäkohtaisista kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseista, työelämän kuntoutuspalveluista ja ammatillisesta kuntoutuksesta sekä ikääntyneiden kuntoutuksesta. Kuntoutuskursseja toteutetaan työikäisille ja työstä poissaoleville, laitos- ja avomuotoisina.

Kuntoutuksen toteutukseen osallistuu useiden ammattialojen osaajia, mikä mahdollistaa niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin hyvinvoinnin tukemisen. Viihtyisillä liikunta-, kuntosali- ja allasterapiatiloilla varmistamme, että kuntoutus tapahtuu aina sopivissa olosuhteissa.

Kelan kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit

Kunnonpaikassa järjestetään Kelan aikuisten hengityssairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskursseja, jotka soveltuvat yli 18-vuotiaille astmaa, keuhkoahtaumatautia tai harvinaista hengityssairautta sairastaville.

Kurssi sisältää kolme kuntoutuspäivää Kunnonpaikassa ja etäohjelman.

 Kela kustantaa kuntoutuskurssin, joten se on maksuton osallistujalleen.

Lue lisää

Ikääntyneet monisairaat, IKKU-kuntoutusta ei enää järjestetä 2023 jälkeen.

Kunnonpaikassa järjestetään Kelan sopeutumisvalmennuskursseja nivelpsoriaasia sairastaville aikuisille

Sopeutumisvalmennuskurssi soveltuu sinulle, jos:

 • olet yli 18-vuotias
 • sinulla on todettu nivelpsoriaasi. 

 Kela kustantaa kuntoutuskurssin, joten se on maksuton osallistujalleen.

Lue lisää

Kunnonpaikassa järjestetään Kelan kuntoutuskursseja liikehäiriösairauksia sairastaville aikuisille.

Kuntoutuskurssi soveltuu sinulle, jos:

 • sinulla on todettu liikehäiriösairaus ja ensivaiheen hoitojakso on päättynyt tai tilanteesi on muuten vakiintunut
 • sairaudestasi aiheutuu rajoitteita työ- tai toimintakyvyllesi ja rajoitteet heikentävät suoriutumistasi arjessa
 • sinulla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta kykenet osallistumaan kurssin ohjelmaan 5 tuntia päivässä.

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

 • dystoniaa sairastavat
 • primaarisia ataksiasairauksia sairastavat
 • Parkinsonin tautia sairastavat:
  • alle 68-vuotiaat vasta diagnosoidut ja sairauden varhaisvaiheessa olevat (sairastaneet alle 5 vuotta)
  • yli 68-vuotiaat vasta diagnosoidut ja sairauden varhaisvaiheessa olevat (sairastaneet alle 5 vuotta)
  • pidempään sairastaneet (sairastaneet yli 5 vuotta). 

 Kela kustantaa kuntoutuskurssin, joten se on maksuton osallistujalleen.

Lue lisää

Kunnonpaikassa järjestetään Kelan kuntoutuskursseja mielenterveyden häiriöitä sairastaville.

Silmu-kurssi soveltuu sinulle, jos:

 • olet yli 18-vuotias
 • olet työelämässä, palaamassa työelämään, opiskelet tai saat kuntoutustukea
 • sinulla on diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennus, ahdistuneisuushäiriö tai kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • mielenterveyden häiriö heikentää työ-, opiskelu- tai toimintakykyäsi. 

 Kela kustantaa kuntoutuskurssin, joten se on maksuton osallistujalleen.

Lue lisää

Kunnonpaikassa järjestetään Kelan sopeutumisvalmennuskursseja muistisairautta sairastaville.

Sopeutumisvalmennuskurssi soveltuu sinulle, jos:

 • olet yli 18-vuotias ja sinulla on todettu lievä tai varhaisen vaiheen muistisairaus. Näitä sairauksia ovat muun muassa Alzheimerin tauti, vaskulaarinen muistisairaus, Lewyn kappale-tauti, Parkinsonin taudin muistisairaus tai otsaohimolohkorappeumat
 • terveydenhuollossa on arvioitu, että tarvitset sopeutumisvalmennusta ja hyödyt siitä
 • muistitestisi (MMSE) tulos on vähintään 18 pistettä
 • toimintakykysi on sellainen, että suoriudut kuntoutusohjelman mukaisesta kurssin toteutuksesta. Ohjattua kuntoutusta on keskimäärin 5 tuntia päivässä. 

 Kela kustantaa kuntoutuskurssin, joten se on maksuton osallistujalleen.

Lue lisää

Kunnonpaikassa järjestetään Kelan ryhmäkuntoutusta diabetesta (1 tai 2 tyypin) tai uniapneaa sairastaville.

Ryhmäkuntoutus soveltuu sinulle, jos:

 • olet 18–68-vuotias, ja sinulla on jokin seuraavista:
  • tyypin 1 tai 2 diabetes, johon sinulla on lääkitys
  • uniapnea, joka ei ole hyvässä hoitotasapainossa, esimerkiksi CPAP-laitteen käyttö ei sovellu tai se ei ole onnistunut yrityksistä huolimatta
  • sinulla on ylipainoa (painoindeksi on yli 30)
  • diabeteksen tai uniapnean hoidon aloittamisesta on kulunut vähintään 1 vuosi
  • sinulla on haasteita elintapamuutoksien toteutumisessa, vaikka olet saanut ohjausta terveydenhuollossa
  • haluat osallistua kuntoutukseen, joka toteutetaan kasvokkain ja etäkuntoutuksena

 Kela kustantaa kuntoutuskurssin, joten se on maksuton osallistujalleen.

Muutoksen voima -ryhmäkuntoutus on Kelan Elinvoimaa kuntoutuksesta -projektin kuntoutuskokeilu. Kuntoutuskokeilun aikana kerätään kokemusta ja tietoja Muutoksen voima -ryhmäkuntoutuksen toimivuudesta muun muassa arviointitutkimuksella, jonka toteuttaa Lapin ammattikorkeakoulu.

Lue lisää

Kela järjestää omaishoitajille kuntoutuskursseja. Huom! Tähän ei vaadita kunnan omaishoitajapäätöstä, vaan riittää että päivittäin hoitaa toista aikuista, jotta tämä toinen aikuinen pystyy asumaan kotonaan.

Omaishoitajille on kaksi eri kurssia:

 • omaishoitajan parikurssi, jolle omaishoitaja osallistuu yhdessä aikuisen omaishoidettavan läheisen kanssa
 • omaishoitajan kuntoutuskurssi, jolle omaishoitaja osallistuu yksin.

 Kela kustantaa kuntoutuskurssin, joten se on maksuton osallistujalleen.

Lue lisää

Kunnonpaikassa järjestetään Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja reumasairauksia sairastaville aikuisille.

Kuntoutuskurssi soveltuu sinulle, jos:

 • olet yli 18-vuotias ja sinulla on todettu nivelreuma, selkärankareuma, nivelpsoriaasi tai muu tulehduksellinen reumasairaus
 • tarvitset moniammatillista kuntoutusta ja sairautesi ensivaiheen hoitojakso on päättynyt tai tilanteesi on muuten vakiintunut
 • sinulla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta kykenet liikkumaan palveluntuottajan tiloissa sekä osallistumaan kuntoutukseen ilman jatkuvaa avustamista.

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

 • nivelreumaa sairastaville aikuisille, jotka ovat työelämässä
 • selkärankareumaa sairastaville aikuisille, jotka ovat työelämässä
 • nivelpsoriaasia sairastaville aikuisille
 • nivel- ja selkärankareumaa sairastavien kuntoutuskurssit työelämästä poissaoleville henkilöille

 Kela kustantaa kuntoutuskurssin, joten se on maksuton osallistujalleen.

Lue lisää

Kunnonpaikassa järjestetään Kelan kuntoutuskursseja sydänsairautta sairastaville aikuisille.

Sydänkuntoutuskurssi soveltuu sinulle, jos:

 • sairastat sepelvaltimotautia ja lisäksi sinulla on tai sinulle on tehty jokin seuraavista:
  • useita sepelvaltimotaudin riskitekijöitä
  • toimintakykyä rajoittava angina pectoris -oire
  • ohitusleikkaus
  • pallolaajennus
 • sinulle on tehty läppäleikkaus
 • sinulla on sydämen vajaatoimintaa, kardiomyopatia, sydänsarkoidoosi tai jokin harvinainen tai synnynnäinen sydänsairaus. 

 Kela kustantaa kuntoutuskurssin, joten se on maksuton osallistujalleen.

Lue lisää

Kunnonpaikassa järjestetään Kelan sopeutumisvalmennuskursseja syöpää sairastaville aikuisille.

Syöpää sairastaville aikuisille on seitsemän eri kurssia:

 • eturauhassyöpää sairastavan sopeutumisvalmennuskurssi, parikurssi
 • hematologista syöpää sairastavan sopeutumisvalmennuskurssi, parikurssi
 • rintasyöpää sairastavan sopeutumisvalmennuskurssi, parikurssi
 • rintasyöpää sairastavan sopeutumisvalmennuskurssi, yksilökurssi
 • ruoansulatuskanavan syöpää sairastavan sopeutumisvalmennuskurssi, parikurssi
 • syöpää sairastavan sopeutumisvalmennuskurssi, parikurssi

 Kela kustantaa kuntoutuskurssin, joten se on maksuton osallistujalleen.

Eturauhassyöpä Hematologinen syöpä Rintasyöpä Ruansulatuskanavan syöpä Syöpää sairastavat

Kunnonpaikassa järjestetään Kelan kuntoutuskursseja tuki- ja liikuntaelinsairauksia (tules) sairastaville aikuisille.

Tuki- ja liikuntaelinsairaiden kursseja järjestetään laitosmuotoisina kursseina.

 • Laitosmuotoiset kurssit sisältävät majoituksen, jolloin voit yöpyä kuntoutuspaikassa.

Tules-kuntoutuskurssit soveltuvat sinulle, jos:

 • sinulla on diagnosoitu selkäsairaus tai niskan, hartian, yläraajan tai alaraajan tule-sairaus
 • sairautesi oireet ovat jatkuneet yli 3 kuukautta
 • sairautesi vaikeuttaa töistä tai opinnoista selviytymistä tai muiden arkisten asioiden tekemistä.

 Kela kustantaa kuntoutuskurssin, joten se on maksuton osallistujalleen.

Lue lisää

Kunnonpaikassa järjestetään Kelan kuntoutuskursseja tuki- ja liikuntaelinsairauksia (tules) sairastaville aikuisille.

Tuki- ja liikuntaelinsairaiden etäkursseja järjestetään etäkursseina.

 • Kelan Tules-etäkuntoutuskurssit toteutetaan kokonaan etäkuntoutuksena.

Tules-kuntoutuskurssit soveltuvat sinulle, jos:

 • sinulla on diagnosoitu selkäsairaus tai niskan, hartian, yläraajan tai alaraajan tule-sairaus
 • sairautesi oireet ovat jatkuneet yli 3 kuukautta
 • sairautesi vaikeuttaa töistä tai opinnoista selviytymistä tai muiden arkisten asioiden tekemistä.

 Kela kustantaa kuntoutuskurssin, joten se on maksuton osallistujalleen.

Lue lisää

Kunnonpaikassa järjestetään Kelan kuntoutuskursseja uniapneaa sairastaville aikuisille.

Uniapneaa sairastavan kuntoutuskurssi soveltuu sinulle, jos:

 • olet yli 20-vuotias ja sinulle on todettu uniapnea sairaus
 • tarvitset sairautesi vuoksi moniammatillista tukea ja ohjausta. 

Kela kustantaa kuntoutuksen, joten se on maksuton osallistujalleen.

Lue lisää

Ammatillinen kuntoutus ja työelämäpalvelut

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä ja tukea pysymistä työelämässä. Kuntoutus tulee aloittaa riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata.

KIILA-kuntoutus voi olla sinulle sopivaa kuntoutusta, jos:

 • olet työsuhteessa tai toimit yrittäjänä ja sairaus vaikeuttaa työskentelyäsi
 • olet jo saanut apua työterveyshuollosta ja työpaikalta, mutta se ei tunnu riittävän
 • tarvitset asiantuntija-apua ammatillisiin ja työhyvinvointiin liittyviin asioihin sekä terveyteen ja elämänhallintaan.

KIILA-kuntoutusta on KIILA-Yksilöpalvelu, ryhmämuotoinen, ja KIILA-Kurssipalvelu.

 • jos olet työntekijä tai yrittäjä, voit aina hakea KIILA-Yksilöpalveluun.
 • jos olet työnantaja tai työterveyshuollon edustaja, voit hakea KIILA-Kurssipalvelua työntekijöillesi.
 • jos olet liiton tai yhdistyksen edustaja, voit hakea KIILA-Kurssipalvelua jäsenillesi.

Kela kustantaa kuntoutuksen, joten se on maksuton osallistujalleen.

Lue lisää

Ammatillisen kuntoutusselvityksen kohderyhmään kuuluvat työikäiset nuoret ja aikuiset.

Ammatillinen kuntoutusselvitys voi sopia sinulle, jos työ- tai opiskelukykysi on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi ja tarvitset tukea kuntoutuksen mahdollisuuksien ja kokonaistilanteesi selvittämisessä.

Kela kustantaa kuntoutuksen, joten se on maksuton osallistujalleen.

Lue lisää

Voit hakea nuoren ammatilliseen kuntoutukseen, jos olet 16–29-vuotias ja tarvitset tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin. 

Nuoren ammatillinen kuntoutus voi sopia sinulle, jos tilanteesi on esimerkiksi jokin seuraavista: 

 • et ole vielä löytänyt sopivaa opiskelualaa tai työpaikkaa
 • opiskelusi tai työsi on keskeytynyt, tai on vaarassa keskeytyä
 • siviili –tai asepalveluksesi on keskeytynyt ja tarvitset apua tulevaisuuden suunnitteluun.

Nuoren ammatillinen kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti ja sen tavoitteet määritellään yhdessä kuntoutujan kanssa.

Kela kustantaa kuntoutuksen, joten se on maksuton osallistujalleen.

Nuoren kuntoutusselvitys

Oma väylä -kuntoutuksessa vahvistat opinnoissa ja työelämässä tarvittavia valmiuksia ja harjoittelet arjen hallintaa

Oma väylä -kuntoutus on sinulle, jos olet 16–29-vuotias nuori ja tarvitset neuropsy-kiatrisen häiriön vuoksi tukea opintoihin, työelämään tai arjen hallintaan ja sinulla on todettu:

 • autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oi-reyhtymä)
 • tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD tai ADD.

Kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti ja sen tavoitteet määritellään yhdessä kuntoutujan kanssa.

Kela kustantaa kuntoutuksen, joten se on maksuton osallistujalleen.

Oma väylä

Voit hakea Nuoren Elo -kuntoutukseen, jos olet 16–29-vuotias ja tarvitset tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin. 

Nuoren Elo voi sopia sinulle, jos olet: 

 • 16–29-vuotias
 • sinulla on todettu lievä tai keskivaikea masennus tai ahdistuneisuushäiriö, joka heikentää opiskelu-, työ- tai toimintakykyä
 • tavoitteenasi on opiskelu- tai työelämään siirtyminen tai siellä jatkaminen.

Kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti ja sen tavoitteet määritellään yhdessä kuntoutujan kanssa.

Kela kustantaa kuntoutuksen, joten se on maksuton osallistujalleen.

Nuoren elo

Taito-kuntoutus on suunniteltu tilanteeseen, jossa sairaus tai vamma vaikeuttaa asiakkaan pääsyä työelämään tai opiskelemaan tai niissä jatkamista. Taito-kuntoutus sisältää yksilö- ja ryhmäkuntoutusta sekä työharjoittelua.

Voit hakea Taito-kuntoutusta, jos olet 18–64-vuotias ja tarvitset tukea:

 • työhön pääsemiseksi tai työssä jatkamiseksi
 • opiskelemaan pääsemiseksi tai opiskelun jatkamiseksi
 • ammatillisen suunnitelmasi edistämiseksi.
Lue lisää

Palvelut vakuutusyhtiön asiakkaille

Kunnonpaikka tarjoaa palveluita myös vakuutuslaitosten asiakkaille, jolloin hakeutuminen palveluihin tapahtuu työeläkelaitoksesi tai vakuutusyhtiösi kautta.

Lue lisää

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Allasterapia on erinomainen kuntoutusmuoto monissa tuki-, liikunta- ja hengityselinvaivojen, neurologisten sairauksien ja leikkausten jälkeisissä kuntoutuksissa sekä vaikeavammaisten kuntoutuksessa.

Allasterapia sopii kaiken ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille, niin seniori-ikäisille, nuorille, työikäisille, aktiiviliikkuville ja urheilijoille, ylipainoisille henkilöille kuin myös raskaana oleville henkilöille. Vedessä tapahtuva harjoittelu on myös ennaltaehkäisevää, palauttavaa ja rentouttavaa fysioterapiaa.
Toteutamme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen allasterapiaa Siilinjärvellä ja Kuopiossa.

Asiakaspaikkoja jäljellä!

Lue lisää

Kylpylähotelli Kunnonpaikka järjestää Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille erilaisia yksilöllisesti suunniteltuja terapioita. Voit olla oikeutettu terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi.

Toteutamme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiaa Siilinjärvellä, Kuopiossa, Kaavilla, Rautalammella, Rautavaaralla, Suonenjoella, Tervossa, Tuusniemellä ja Vesannolla

Asiakaspaikkoja jäljellä!

Lue lisää

Ryhmämuotoisena toteutettavan terapian tavoitteet ovat vastaavat kuin yksilömuotoisessa terapiassakin. Ryhmämuotoista terapiaa voidaan toteuttaa henkilöille, joiden voidaan arvioida hyötyvän ryhymämuotoisesta toiminnasta.

Ryhmäterapiaa voidaan toteuttaa allasterapiana tai fysioterapiaa.

Asiakaspaikkoja jäljellä!

Lue lisää

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa asiakkaalle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa.

Terapiassa pyritään vaikuttamaan asiakkaan toimintamahdollisuuksiin, joita saattavat rajoittaa erilaiset kehitykselliset häiriöt, ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset, sairaudet tai vammat.

Toteutamme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiaa Siilinjärvellä, Kuopiossa, Kaavilla, Rautalammella, Rautavaaralla, Suonenjoella, Tervossa, Tuusniemellä ja Vesannolla

Asiakaspaikkoja jäljellä!

Lue lisää

Veteraani- ja vakuutuskuntoutus

Kunnonpaikassa tapahtuva veteraanikuntoutus on tarkoitettu sotainvalideille, rintamaveteraaneille ja lotille, pikkulotille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen

Valtionkonttori kustantaa kuntoutuksen, joten se on maksuton osallistujalleen.

Lue lisää

Vakuutusyhtiön kuntoutus on tarkoitettu sinulle, jos sinulla on vakuutusyhtiön maksusitoomus kuntoutukseen. Kuntoutksen tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen.

Lue lisää

Kuntoutukseen valmistautuminen

Askarruttaako kuntoutukseen tuleminen? Ei hätää! Me autamme!

Saapuminen Henkilökunta & tilat

Uutuus! X°CRYO™ -huippukylmähoito nyt Kunnonpaikassa!

Suomessa kehitetty huippukylmähoitolaite X°CRYO™ on suunniteltu käytettäväksi ihon, nivelten ja lihasten paikallisiin kylmähoitoihin eri puolille kehoa. X°CRYO™ voi mahdollisesti lisätä mukavuutta ja tukea erilaisiin hoitotilanteisiin esimerkiksi polvissa, nilkoissa, ranteissa ja kyynärpäissä.

X°CRYO™ kylmähoidot:
1 hoitokerta 25€ 3× sarja 65€ 5× sarja 100€

X°CRYO-huippukylmähoidon parhaat vaikutukset saavutetaan 3–5 hoitokerran sarjoilla, jotka voidaan yhdistää esim. fysioterapian tai hieronnan yhteyteen.

Varaa hoitoaika & tutustu kylmähoitoon!
010 208 7275 tai hyvinvointi@kunnonpaikka.com

Varaa hoito

Kysyttävää?

Vastaamme mielellämme!

Päivi Rossinen
Kuntoutusasiantuntija

Puh 050 554 3330

paivi.rossinen@kunnonpaikka.com

Kuntoutustoimisto
Kuntoutus
010 208 7230 kuntoutus@kunnonpaikka.com

Kuntoutusta erilaisiin tarpeisiin

Jos sairaus tai vamma vaikeuttaa opiskelua, työtä tai itsenäistä selviytymistä arjessa, kuntoutuksesta voit saada apua. Kuntoutustapa ja sen tavoitteet määräytyvät tarpeen mukaan. Kelan järjestämä kuntoutus on yleensä maksutonta.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että sairaudesta tai vammasta huolimatta pystyy työskentelemään tai selviytymään paremmin arkielämän toiminnoista. Lue lisää Kelan sivuilta.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työttömille, opiskelijoille tai vähän aikaa työelämässä olleille avuksi esim. alan valintaan, työllistymiseen tai työelämään palaamiseen.