Varaus- ja peruutusehdot

Joskus suunnitelmiin tulee muutoksia ja lomaa joudutaan siirtämään. Täältä löydät tietoa ja ohjeita.

Majoitusvaraukset

1) Varaus ja vahvistus
Asiakkaan tekemä varaus on sekä hotellia että asiakasta sitova hotellin/ varauskeskuksen vahvistettua varauksen. Tämä varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Puhelintilauksissa puhelu toimii vahvistuksena. Mikäli mahdollista, hotelli antaa kirjallisen vahvistuksen, jossa täytyy olla maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

Huonevarauksen voi tehdä vain yli 18-vuotias henkilö. Alaikäiselle huoneen varaava henkilö on vastuussa alaikäisestä. Yksin majoittuvalla alaikäisellä on oltava huoltajan allekirjoittama lupalappu, jossa tulee ilmi alaikäisen henkilön nimi, syntymäaika, majoittumisajankohta, huoltajan nimi ja puhelinnumero.

2) Asiakkaan tulo ja lähtö
Ellei toisin ole sovittu, huone on asiakkaan käytettävissä klo 15:00 lähtien tulopäivänä ja se on luovutettava viimeistään klo 12:00 lähtöpäivänä.

Asiakkaan tulee saapuessaan täyttää Lain majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (28.4.2006/308) (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060308) kohdan 6 § -mukainen matkustajailmoitus. Turvallisuussyistä kaikkien huoneessa majoittuvien asiakkaiden tulee olla hotellin tiedossa. Huoneessa majoittujan/majoittuvien tulee ilmoittaa hotellille mahdollisista vieraista. Huonehinnan ollessa henkilömääräperusteinen, hotelli veloittaa ylimääräisistä henkilöistä kulloinkin voimassa olevan hinnan mukaisen maksun, josta huoneessa majoittuva on itse vastuussa. Majoittuja ei saa päästää majoitustiloihin tai majoitukseen kuuluviin lisäpalvelutiloihin (hotellikäytävä, huoneet, kylpylä, ravintola) ulkopuolisia henkilöitä ilman hotellin suostumusta. Huoneessa majoittuva on vastuussa myös muista huoneessaan majoittuvista henkilöistä, sekä heidän mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. 

Lain majoitus- ja ravitsemistoiminnasta kohdan 5 § (30.12.2014/1346) mukaisesti hotellilla on oikeus evätä asiakkaaksi pyrkivältä pääsy liikkeeseen, jos siihen on järjestyksenpidon tai liikkeen toiminta-ajatuksen vuoksi perusteltu syy. Toiminnanharjoittajalla ja liikkeen henkilökunnalla on myös oikeus kieltäytyä tarjoilemasta asiakkaalle ruokaa tai juomaa ja tarvittaessa poistaa asiakas liikkeestä, jos hän häiritsee muita asiakkaita tai muutoin aiheuttaa häiriötä liikkeessä tai ei täytä liikkeeseen asetettuja asiakkaaksi pääsyn edellytyksiä. Syrjinnän kiellosta säädetään yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §:ssä. 

Myöhäisempi huoneen luovutus lisämaksusta on joissakin tapauksissa mahdollista, varaustilanteen sen salliessa ja maksaa 10 euroa tunnilta. Kysy myöhäisemmän huoneen luovutuksen mahdollisuutta hotellin vastaanotosta.

3) Myöhäinen saapuminen
Tilattua huonetta pidetään varattuna klo 18.00 saakka tulopäivänä, ellei ole sovittu myöhäisemmästä ajankohdasta.

4) Hotellihuoneen peruutus ja saapumatta jättäminen
Sopimus hotellihuoneen varauksesta on molempia osapuolia sitova. Mikäli jompikumpi osapuoli rikkoo sopimuksen, hän on velvollinen maksamaan korvausta toiselle osapuolelle. Mikäli hotellilla on erityisiä kustannuksia varauksen johdosta, asiakas korvaa nämä kustannukset kokonaisuudessaan.

Korvaus hotellihuoneen käyttämättä jättämisestä lasketaan yksityisten asiakkaiden osalta seuraavan käytännön mukaisesti:

 • korvausvelvollisuutta ei ole, jos peruutus on tapahtunut viimeistään klo 18 tuloa edeltävänä päivänä.
 • jos peruutus tapahtuu em. ajankohtaa myöhemmin, asiakas maksaa yhdestä vuorokaudesta.
 • mikäli asiakas jättää saapumatta ilman, että olisi peruuttanut tilauksen, asiakas maksaa yhdestä vuorokaudesta.
 • poikkeuksena erilaiset kampanjahintaiset tuotteet ja tarjoukset, joiden ehdot määritellään erikseen.

5) AuroraHut -veneiglun peruutus ja saapumatta jättäminen
Sopimus AuroraHut-veneiglun varauksesta on molempia osapuolia sitova. Mikäli jompikumpi osapuoli rikkoo sopimuksen, hän on velvollinen maksamaan korvausta toiselle osapuolelle. Mikäli hotellilla on erityisiä kustannuksia varauksen johdosta, asiakas korvaa nämä kustannukset kokonaisuudessaan.

Korvaus AuroraHut-veneiglun käyttämättä jättämisestä lasketaan yksityisten asiakkaiden osalta seuraavan käytännön mukaisesti:

 • ​​korvausvelvollisuutta ei ole, jos peruutus on tapahtunut viimeistään 21 vuorokautta ennen varauksen alkamisajankohtaa
 • mikäli peruutus tapahtuu alle 21 vuorokautta, mutta vähintään 7 vuorokautta ennen varauksen alkamisajankohtaa, asiakas maksaa 50% varauksen hinnasta.
 • peruutuksesta, joka tapahtuu 1-6 vrk ennen varauksen alkamisajankohtaa, asiakas maksaa 100% varauksen hinnasta.
 • mikäli asiakas jättää saapumatta ilman, että olisi peruuttanut tilauksen, asiakas maksaa koko varauksen hinnan.
 • poikkeuksena erilaiset kampanjahintaiset tuotteet ja tarjoukset, joiden ehdot määritellään erikseen.
 • Päivävarauksissa AuroraHut -igluveneen peruminen mahdollista edelliseen päivään klo 18 saakka, jonka jälkeen asiakas maksaa 100% varauksen hinnasta.

6) Lähtö ennen sovittua aikaa
Mikäli varaus on tehty tietyksi ajaksi ja asiakas lähtee pois ennen sovittua ajankohtaa, hänen on maksettava sovittu hinta käyttämättä jätetyltä ajalta

7) Yksittäiset lomavaraukset (pakettihoidot yms.)
Peruutuksen voi tehdä veloituksetta 7 vrk ennen loman alkua. Mikäli peruutus on tehty alle 7 vrk ennen loman alkua, veloitetaan 50 % loman arvosta.

8) Hoitojen ja yksittäisten asiakkaiden elämysvarausten peruuttaminen
Hoito- ja elämysvaraukset on peruttava viimeistään hoitoa/elämystä edeltävänä päivänä klo 18 mennessä, muutoin veloitamme normaalin hoitohinnan.

Ryhmämajoitukset

1) Varaus ja vahvistus

Asiakkaan tekemä varaus on sekä hotellia että asiakasta sitova hotellin vahvistettua varauksen. Tämä varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Puhelintilauksissa puhelu toimii vahvistuksena. Pyydettäessä hotelli antaa kirjallisen vahvistuksen, jossa täytyy olla maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

2) Asiakkaan tulo ja lähtö 

Ellei toisin ole sovittu, huone on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 15 alkaen, ja huone on luovutettava lähtöpäivänä viimeistään klo 12.

3) Myöhäinen saapuminen

Tilattua huonetta pidetään varattuna klo 18.00 saakka tulopäivänä, ellei ole sovittu myöhäisemmästä ajankohdasta.

4) Ryhmämajoituksen peruminen

Ryhmävarauksen varaaja voi peruuttaa tekemänsä majoitusvarauksen ilman erityistä syytä seuraavasti:

 • ilman kuluja viimeistään 30 vrk ennen varauksen alkua
 • 29–15 vrk ennen varauksen alkua on hotellilla oikeus periä 50 % majoitushinnasta
 • alle 15 vrk ennen varauksen alkua on hotellilla oikeus periä varauksen koko hinta
 • Kunnonpaikka laskuttaa peruuttamatta jääneet huoneet täydellä hinnalla
 • Huomioithan, että nimilistat ja eritysruokavaliot tulee ilmoittaa viimeistään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua

5) Maksuehdot 

Ryhmävaraukset: Maksuehdoista ja ennakkomaksua koskevista järjestelyistä hotelli sopii etukäteen varaajan kanssa. Mikäli varaaja on yritys ja haluaa laskutuksen myöhemmin, vaaditaan etukäteen tehtyä laskutussopimusta yrityksen ja hotellin välillä

Yritys-, kokous- ja muut ryhmävaraukset

1) Varaus ja vahvistus

Asiakkaan tekemä varaus on sekä Kunnonpaikkaa että asiakasta sitova vahvistuksen jälkeen. Tämä varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Puhelintilauksissa toimii puhelu vahvistuksena. Pyynnöstä hotelli antaa kirjallisen vahvistuksen, jossa täytyy olla maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

Veloitukseton peruutus on mahdollista:

 • ilman kuluja viimeistään 30 vrk ennen tilaisuutta
 • 29–15 vrk ennen varauksen alkua on Kunnonpaikalla oikeus periä 50% varauksen hinnasta
 • alle 15 vrk ennen varauksen alkua on Kunnonpaikalla oikeus periä varauksen koko hinta
 • Kunnonpaikalla on oikeus laskuttaa peruuttamatta jääneet henkilöt, huoneet, tilat ja palvelut täysimääräisinä

Veloitusperusteet:

 • yli 100 hengen tilaisuuden osalta sovitaan tapauskohtaisesti
 • alle 100 hengen tilaisuudesta 29–15 vrk ennen tilaisuutta 50 % tilaisuuden arvosta
 • 14–0 vrk ennen tilaisuutta 100% tilaisuuden arvosta

Erikoisjärjestelyjä vaativan tilaisuuden peruutus:

 • Mikäli tilaisuuden peruutuksesta aiheutuu erityiskuluja (esimerkiksi: henkilöstökuluja, lupamaksuja, pääsylippuja, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita), tilaaja sitoutuu vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista tilaisuuden peruutuessa.

2) Ateriavarausten ja osallistujamäärien muutokset

Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan lopullisen osanottajamäärän ja vahvistuksen tarjoilusta vähintään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua, johon sallimme +-10 % poikkeaman 7 vrk ennen tilaisuutta. Käytämme laskutusperusteena 7 vrk ennen tilaisuutta vahvistettua henkilömäärää.

Jos lopullisen osanottajamäärän muuttumisesta ilmoitetaan alle 7 vrk ennen tai ei ole ilmoitettu ollenkaan, on palvelun tuottajalla oikeus veloittaa tarjouksen mukaisen henkilömäärän ja hinnan mukaan. Mikäli toteutunut asiakasmäärä on suurempi kuin vahvistettu määrä, laskutetaan tilaajalta toteutunut määrä.

Mikäli tilauksen osallistujamäärä supistuu olennaisesti tilatusta, Kunnonpaikalla on oikeus siirtää tilaisuus henkilömäärää vastaavaan tilaan.

3) Maksuehdot

Tilaaja vastaa kaikista kustannuksista, ellei kirjallisesti toisin sovita. Laskutuksen edellytyksenä on voimassa oleva laskutussopimus hotellin kanssa. Hotelli voi tarvittaessa tehdä koko- tai osaennakkolaskun varauksesta. Jos sovittua koko- tai osaennakkolaskua ei makseta eräpäivään mennessä, hotellilla on oikeus perua varaus. Oikeus muutoksiin pidätetään.

4) Hinnanmuutokset

Hotelli pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin, mikäli ne perustuvat lainsäädännön tai viranomaisten määräämien julkisten maksujen muutoksiin. Tästä ilmoitetaan tilaajalle erikseen kirjallisesti. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin myös, mikäli varaus muuttuu (päivämäärät, varauksen kesto, henkilömäärä, tilat yms.)

5) Force majeure ja poikkeustilanteet

Kylpylähotelli Kunnonpaikalla on oikeus peruuttaa tai muuttaa varausta sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin hotelli ei voi vaikuttaa (force majeure esim. lakko, työsulku, tulipalo, sota, yleisvaarallisen tartuntataudin aiheuttama merkittävä riskitilanne hotellissa, viranomaisen määräys tms.). Niistä aiheutuvia vahinkoja ei korvata. Hotelli voi myös milloin hyvänsä lopettaa tai peruuttaa tilaisuuden, mikäli se häiritsee muuta toimintaa, rikkoo sopimusehtoja tai vaarantaa hotellin maineen tai turvallisuuden.

6) Tarjoilu ja juomat

Hotellilla on yksinoikeus tilaisuudessa tarjoiluihin. Hotellilla on anniskeluoikeudet juomien tarjoiluun. Omien juomien nauttiminen anniskelualueella on Suomen alkoholilain nojalla kielletty.

7) Erikoisjärjestelyt

Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita, tilaaja sitoutuu vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista, ellei toisin sovita.

8) Vuokrattavat tilat ja välineet

Tilaaja vastaa huolimattomuudesta tai varomattomuudesta johtuvista tiloihin ja välineisiin kohdistuvista vahingoista. Tilaaja on velvollinen korvaamaan vahingoista aiheutuneet kustannukset hotellille.

9) Mahdollinen remontti

Hotellin sopiessa tilojensa saneerauksesta tai korjaamisesta varauksen teon jälkeen, hotelli sitoutuu tiedottamaan asiasta. Hotellin saneeraus- tai korjaushanke ei ole sopimuksen irtisanomisperuste, ellei osapuolten kesken muuta sovita.

10) Huomautukset ja riitojen ratkaisu

Tilaaja on velvollinen tekemään välittömästi hotellin henkilökunnalle huomautuksen mahdollisista puutteista, joita hän on havainnut, ja jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Korvausvaatimukset ja huomautukset tilatuista palveluista, jotka olisi voitu korjata palvelun käytön aikana, on tehtävä kirjallisesti myyjälle kahden viikon kuluessa varauksen päättymisestä.

Mikäli sopijapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen asiassa, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli sopimukseen ei päästä, riita-asia käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Hinnanmuutokset

Hintojen suhteen varataan Kylpylähotelli Kunnonpaikalle oikeus esim. Kylpylähotelli Kunnonpaikan toimittajien taholta tai ALV:n muutosten takia tuleviin hinnan muutoksiin. Hintojen muutoksista pyritään ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisimman pian. Näitä peruutusehtoja noudatetaan, ellei tarjouksessa tai varausvahvistuksessa ole muuta ilmoitettu. Vahvistamalla varauksen asiakas sitoutuu näihin peruutusehtoihin. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.

Vakuutukset

Suosittelemme asiakkaillemme matkavakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja -tapauksia varten. Hotellilla ei ole velvollisuutta hyväksyä peruutusta ilman peruutuskuluja esim. lääkärintodistuksen tai muun vastaavan perusteella.