Tietosuojaseloste

 1. Rekisterin pitäjä Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, Y-tunnus 0109030-0
  Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela

 2. Rekisterin nimi Kylpylähotelli Kunnonpaikan asiakasrekisteri ja henkilötietojen käsittely

 3. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö Asiakaspalvelupäällikkö Krista Saha, krista.saha(at)kunnonpaikka.com, +358 44 7889 470

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Kylpylähotelli Kunnonpaikan asiakasrekisterin tarkoituksena on kerätä ja ylläpitää Kunnonpaikan asiakastietoja asiakassuhteiden hoitamiseen, laskutukseen, yhteydenottojen hoitamiseksi sekä myynti- ja markkinointitarkoituksiin.

 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

  • Kuluttaja-asiakkaat: Asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, mahdollinen kotiosoite, sähköpostiosoite sekä asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksen kohteet kuluttaja-asiakaspalveluistamme.

  • Yritysasiakkaat: Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, yrityksen sijainti sekä kiinnostuksen kohteet yritysasiakaspalveluistamme

 6. Säännönmukaiset tietolähteet Asiakastietoja kerätään messu- ym. yleisötapahtumissa asiakkaan suostumuksella. Lisäksi asiakas voi itse tilata uutiskirjeen www-sivujen kautta. Asiakas voi itse milloin vain päättää uutiskirjeiden tilaamisen rekisterinpitäjälle. Yhteystietoja voidaan hankkia myös yritys- ja asiakasrekistereitä ylläpitäviltä palveluntuottajilta.

  Kunnonpaikassa asioineet ovat voineet myös antaa suostumuksensa markkinointiin esim. majoittumisen tai jäsenyyden yhteydessä. Asiakastietoja voidaan ostaa myös asiakastietoja tarjoavilta kolmansilta
  osapuolilta.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Asiakastietoja ei luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Huoltoliitto ry / Kylpylähotelli Kunnonpaikan työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 9. Rekisterin tietojen tuhoaminen Rekisterin tietoja säilytetään tarpeellinen aika ottaen huomioon lait, asetukset ja viranomaisten määräykset.
 10. Tarkastusoikeus Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Asiakas voi tarkistaa ja päivittää omat tietonsa ottamalla yhteyttä kirjallisesti osoitteella myynti(at)kunnonpaikka.fi tai Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, asiakasrekisteri, Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela
 11. Kielto-oikeus Jokaisella on oikeus kieltää käyttämästä tietojaan suoramarkkinoinnissa. Kiellon voi tehdä ilmoittamalla siitä kirjallisesti osoitteeseen myynti(at)kunnonpaikka.fi tai Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, asiakasrekisteri, Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela

Kysymyksiä?
Mikä teillä on kysymyksiä Kunnonpaikan tietosuojaan liittyen, voitte olla yhteydessä tietosuojasta vastaavaan henkilöön osoitteessa tietosuojavastaava@kunnonpaikka.com

Asiakasrekisteri Terveydenhuollon asiakkaat Kameravalvonta Tietosuojaseloste