Saako ruokavaliosta riittävästi ravintoaineita? Tukeeko ruokavalio liikunnallisia tavoitteita, painonhallintaa tai jaksamista? Monipuolinen ja riittävä ravitsemus on keskeinen hyvinvointiin ja elämänlaatuun vaikuttava tekijä.

Ravitsemusterapia on terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä sekä niiden hoitoa. Ruokailutottumusten analysoinnilla voi tarkistaa esimerkiksi ruokavaliosi ravitsemuksellisen riittävyyden. Ravitsemusterapeutin asiantuntemukseen kuuluvat mm. energian ja ravintoaineiden tarpeen, vaikutuksen, imeytymisen ja hyväksikäytön sekä puutosoireiden tuntemus.

Hinnasto

Yksilöllinen ravitsemusohjaus

Ravitsemusterapiassa haetaan asiakkaan hyvinvointia ja yksilöllisiä tarpeita edistäviä ratkaisuja. Asiakkaan elämäntilanne, yksilölliset mieltymykset ja tottumukset sekä tarvittaessa sairauden asettamat vaatimukset otetaan aina huomioon. Asiakasta kannustetaan pohtimaan omia ruokailutottumuksiaan ja niiden vaikutusta hyvinvointiin sekä terveyteen.

Motivoivan keskustelun avulla asiakasta tuetaan tekemään pysyviä elämäntapamuutoksia syömis- ja ruokailutottumusten osalta.

Voit varata ajan joko ravitsemusterapeutin ohjaukseen tai ohjaukseen + kirjalliseen ruokapäiväkirja-analyysiin

Ravitsemusterapeutin tapaaminen kestää 45 min, jonka aikana käydään läpi asiakkaan taustatiedot, nykyisen ruokavalion vahvuudet ja kehittämistarpeet ruokapäiväkirjan avulla sekä pohditaan yhdessä asiakkaan kanssa konkreettisia muutostavoitteita. Käynnin lopussa sovitaan tarvittaessa jatkokäynneistä. Ruokapäiväkirjapohja toimitetaan asiakkaalle n. 2 viikkoa ennen tapaamista ja se tulee palauttaa ravitsemusterapeutille analysoitavaksi vähintään 3 vrk ennen tapaamista.

Fysioklinikkaetu

Käytä kylpylää ja kuntosalia veloituksetta koko hoitosarjan ajan!

Kun Fysioklinikan hoitosarja jatkuu vähintään 5 hoitokertaa, voit käyttää koko sarjan ajan kylpyläämme ja kuntosalejamme veloituksetta. Esim. jos 10 kerran fysioterapiahoitosarja ajoittuu 4 kk ajalle, saat käyttää em. palveluita koko 4 kk ajan veloituksetta!

Kysyttävää?

Vastaamme mielellämme!

Terhi Kauppinen
Asiantuntija
Puh. 044 7889 488 terhi.kauppinen@kunnonpaikka.com Soittoaika ma–to klo 8–14