Kunnonpaikka tarjoaa asiantuntevia fysioterapian palveluita. Fysioterapiassa kartoitamme eri menetelmin toiminta- ja liikuntakykyä sekä selviytymistä arjen askareissa.

Fysioterapian esitietolomake Hinnasto

Urheilufysioterapia

Säännöllinen harjoittelu kuormittaa lihaksia ja niveliä sekä asettaa kehon toiminnoille erityisvaatimuksia. Fysioterapeuttimme auttavat sinua lihashuoltoon liittyvissä asioissa (mm. faskiakäsittelyt), vammojen ja tapaturmien ennaltaehkäisyssä sekä jälkihoidossa ja leikkausten jälkeisissä kuntoutuksissa.

Lymfaterapia ja LymphaTouch-hoidot ovat tehokkaita hoitomuotoja harjoittelusta palautumiseen ja vammojen hoitamiseen. Hoidot mm. vähentävät turvotusta ja kipua sekä parantavat liikkuvuutta.

Lantionpohjan fysioterapia

Lantionpohjan toiminnanhäiriöistä, kuten virtsankarkailusta, kärsivät kaikenikäiset naiset ja miehet.

Lantionpohjan lihakset ovat tärkeät kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta kaikenikäisille naisille. Lantionpohjan lihasten tunnistaminen ja lantion alueen hahmottaminen, rentoutus- ja aktivaatiokyky ovat tärkeitä oman naiseuden löytämiseen liittyviä seikkoja. Fysioterapeutti asiantuntijana voi tukea lantionpohjan lihasten tunnistamista ja ohjata harjoitteita sanallisesti mielikuvien tai Neurotrac-laitteen avulla.

Työfysioterapia

Hyvä fyysinen kunto ja ergonominen työympäristö auttavat sinua jaksamaan työssä. Työfysioterapeuttimme palveluita ovat mm. erilaisten suorituskykytestit, joiden avulla mittaamme lihasvoimaa, liikkuvuutta ja tasapainoa. Autamme myös työpaikoilla ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työfysioterapeuteillamme on laaja osaaminen eri ammattialojen ergonomiasta mm. seuraavilla aloilla: toimistotyö, parturi-kampaajat, hammashuolto, palomiehet sekä maatalousala.

Psykofyysinen fysioterapia

Ihmisen keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Työvälineinä käytetään mm. hengitys-, liike-, kehotietoisuus-, rentoutus- ja vuorovaikutusharjoituksia.

Osa fysioterapeuteistamme on suuntautunut ja kouluttautunut psykofyysiseen fysioterapiaan. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan

Fysioklinikkaetu

Käytä kylpylää ja kuntosalia veloituksetta koko hoitosarjan ajan!

Kun Fysioklinikan hoitosarja jatkuu vähintään 5 hoitokertaa, voit käyttää koko sarjan ajan kylpyläämme ja kuntosalejamme veloituksetta. Esim. jos 10 kerran fysioterapiahoitosarja ajoittuu 4 kk ajalle, saat käyttää em. palveluita koko 4 kk ajan veloituksetta!

Kysyttävää?

Vastaamme mielellämme!

Terhi Kauppinen
Asiantuntija
Puh. 044 7889 488 terhi.kauppinen@kunnonpaikka.com Soittoaika ma–to klo 8–14