TUKI- JA LIIKUNTAELINSAIRAUDET

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Kurssit on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, työhön palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville henkilöille, joilla on asianmukaisesti diagnosoidut yli 3 kuukautta jatkuneet oireet.

Laitosmuotoinenkuntoutus

Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, työhön palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville henkilöille, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu yli 3 kk oireillut tuki- ja liikuntaelinsairaus. Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.

Kurssin tavoite ja sisältö

Kuntoutuskurssin tavoitteena on hyvinvoinnin sekä työ- ja toimintakyvyn turvaaminen ja edistäminen. Kuntoutuskurssi sisältää ryhmämuotoista ja osin myös yksilöllistä ohjelmaa painottaen oirealueen lihasryhmien lihasvoimaa, kestävyyttä sekä liikkuvuutta parantavaa harjoittelua. Fyysisen aktivoinnin ja ohjauksen lisäksi kuntoutus tarjoaa mm. opastusta ja motivoitumista hyvinvointia tukevien elintapojen omaksumiseen sekä psykososiaalista ohjausta ja neuvontaa. Kurssilla tavoitteiden toteutumisen tukena toimii Kunnonpaikan kokenut ammattihenkilöstö.

Kurssi kestää yhteensä 15 vuorokautta. Kurssi on jaettu yhteensä kolmeen viiden vuorokauden mittaiseen laitoskuntoutusjaksoon Kunnonpaikassa. Kurssin ryhmäjaksot sijoitetaan yhteensä 12 kuukauden ajalle kurssin aloituspäivästä. Kurssin kustantaa Kela ja sen ajalta voi saada joko palkkaa tai kuntoutusrahaa.

 

Kurssien kurssinumerot ja aloitusajankohdat 2021: 

 

Niskan, hartian tai yläraajan tule-sairaus

79472     Kurssin aloitus     1.2.2021

79473     Kurssin aloitus     22.3.2021

79474     Kurssin aloitus     26.4.2021 

79475     Kurssin aloitus     1.11.2021
 

Selkäsairaudet

79476     Kurssin aloitus     8.3.2021

79477     Kurssin aloitus     31.5.2021

79482     Kurssin aloitus     31.5.2021

79479     Kurssin aloitus     20.9.2021

79478     Kurssin aloitus     18.10.2021

79480     Kurssin aloitus     22.11.2021

79481     Kurssin aloitus     7.12.2021

79482     Kurssin aloitus     31.5.2021

 

Alaraajan tule-sairaus

79483     Kurssin aloitus     15.11.2021 

79484     Kurssin aloitus     29.11.2021

 

Selän, niskan, hartian tai yläraajan tule-sairaus, työelämästä poissaoleville yli 68-vuotiaille

79486     Kurssin aloitus     7.6.2021

 

Selän, niskan, hartian tai yläraajan tule-sairaus, työelämästä poissaoleville alle 68-vuotiaille

79485     Kurssin aloitus     19.4.2021Kurssinumeroa klikkaamalla pääset Kelan sivuille lukemaan lisätietoja.

TULOSTA TÄSTÄ VUODEN 2021 TULES - KUNTOUTUSESITE

 

Avokuntoutus

Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, työhön palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville henkilöille sekä työelämästä poissaoleville, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu yli 3 kk oireillut selän, niskan ja hartian tai alaraajan suurten nivelten sairaus. Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.

Kuntoutuskurssit ovat suunnattu Kelan itäisen vakuutuspiirin alueella asuville henkilöille.

Kurssin tavoite ja sisältö

Avokuntoutuskurssin tavoitteet ovat samanlaisia kuin laitosmuotoisessa kuntoutuksessakin. 

Kurssi rakentuu kolmen päivän mittaisesta aloitusjaksosta, viidestä neljän tunnin pituisesta käyntikerrasta ja kahden päivän mittaisesta päätösjaksosta.

Avokuntoutus mahdollistaa työssäkäynnin ja kuntoutuksen yhdistämisen, joissain tapauksissa laitosmuotoista kuntoutusta paremmin. 

Kurssin kustantaa Kela ja sen ajalta voi saada joko palkkaa tai kuntoutusrahaa.

 

Kurssille hakeutuminen


Täytä ja tulosta hakemus Harkinnanvarainen kuntoutus (KU 132).

Liitä kuntoutushakemukseen B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet. 

- Kun haet vaativaan lääkinnälliseen kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssille, liitä mukaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, ellei se jo ole Kelassa.​

Postita hakemus liitteineen Kelaan. Liitteet voit lähettää myös verkkoasiointipalvelun viestit-toiminnon kautta.
Löydät kurssikohtaiset ohjeet hakemisesta myös jokaisen kurssin kohdalta Kunnonpaikan sivuilta.

Voit saada kuntoutuksen aikana kuntoutus- tai osakuntoutusrahaa. Se turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta.

Kelan kuntoutukseen saapuvat henkilöt voivat hakea Kelasta korvausta toteutuneita matka- ja yöpymiskustannuksia vastaan. 

 

KURSSIEN KURSSINUMEROT JA ALOITUSAJANKOHDAT: 

Selän, niskan ja hartian tai alaraajan suurten nivelten sairaudet, työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville ja opiskelijoille

77712     Kurssin aloitus     1.2.2021

79644     Kurssin aloitus     15.2.2021

79645     Kurssin aloitus     6.4.2021

79646     Kurssin aloitus     24.5.2021

79647     Kurssin aloitus     30.8.2021

79648     Kurssin aloitus     18.10.2021

79649     Kurssin aloitus     29.11.2021


Kurssinumeroa klikkaamalla pääset Kelan sivuille lukemaan lisätietoja.

 

TULOSTA TÄSTÄ VUODEN 2021 AVOTULES KUNTOUTUSESITE

Logo Kunnonpaikka

Lisätiedot

Kunnonpaikan kuntoutustoimisto
puh. 044 7476 531
kuntoutus@kunnonpaikka.com

Savusauna Kunnonpaikka Kuopio

Savusaunaillat maanantaisin & lauantaisin

Savusaunaillat maanantaisin & lauantaisin

Maanantaisin klo 18:00–21:00 ja lauantaisin klo 15:0