IKKU- ikääntyneiden kuntoutus

Kunnonpaikka kuntoutus

IKKU-kuntoutus ikääntyneille

IKKU-kuntoutuskurssit on tarkoitettu työelämästä poissaoleville yli 68-vuotiaille kotona tai palvelutalossa asuville monisairaille henkilöille, joille sairauksista aiheutuu kuntoutuksen tarve. Kuntoutukseen hakeutuvalla tulee olla riittävästi itsenäistä toimintakykyä pystyäkseen osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen ja liikkumaan Kunnonpaikan tiloissa ilman avustamista. 

Kuntoutujan mahdollinen ja vaikeusasteeltaan korkeintaan lievä muistisairaus ei häiritse tai rajoita kuntoutukseen osallistumista (terveydenhuollon toteama muistitoimintojen riittävyys kurssille)


Kurssin tavoite ja sisältö

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä osallisuuden ja aktiivisuuden lisääntyminen.

Kurssi koostuu kahdesta viiden päivän mittaisesta jaksosta ja lisäksi kurssiohjelmaan kuuluu yksi asiantuntijan käyntikerta. Asiantuntijan käyntikertaan voi osallistua myös kuntoutujan omainen. Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään mm. käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu myös yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. 

Kurssi toteutetaan Kunnonpaikassa ja siihen sisältyy majoitus kahden hengen huoneessa täysihoidolla sekä kylpylän ja liikuntatilojen vapaa käyttö. Kurssin kustantaa Kela.
 

KURSSILLE HAKEUTUMINEN

Varaa aika omalle lääkärille.


Täytä ja tulosta hakemus Harkinnanvarainen kuntoutus (KU 132). Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääkärin B-lausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys.

Lomake liitteineen toimitetaan Kelaan.

Kela tekee hakemusten perusteella kuntoutustarvearvion sekä lopullisen kuntoutuspäätöksen ja lähettää päätöksen hakijalle kirjallisena kotiin. 

 

Kurssien kurssinumerot ja ajankohdat 2022

80376     Kuntoutusjaksot      24.-28.1.2022    23.-27.5.2022

80377     Kuntoutusjaksot      7.-11.2.2022      6.-10.6.2022

80378     Kuntoutusjaksot      21.-25.3.2022   1.-5.8.2022

80379     Kuntoutusjaksot      30.5.-3.6.2022   3.-7.10.2022

80380     Kuntoutusjaksot     15.-19.8.2022    12.-16.12.2022

80381     Kuntoutusjaksot     10.-14.10.2022   20.-24.3.2023

80382     Kuntoutusjaksot     14.-18.11.2022   24.-28.4.2023


Kurssinumeroa klikkaamalla pääset Kelan sivuille lukemaan lisätietoja.

 

Vuoden 2022 IKKU kuntoutusesite

Logo Kunnonpaikka

Ota yhteyttä

Kuntoutustoimisto
044 7476 531, huom. soittoajat ma-pe klo 10-11 sekä klo 13-14
kuntoutus@kunnonpaikka.com