IHON SAIRAUDET

Kunnonpaikka kuntoutus

Ihon sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Ihon sairauksia sairastavien henkilöiden sopeutumisvalmennuskurssit ovat tarkoitettu aikuisille henkilöille, joiden arjen toimintakykyä uhkaa ihon sairaus. Sopeutumisvalmennuskurssit kohdennetaan sekä psoriaasia sairastaville että muita vaikeita ja pitkäaikaisia ihon sairauksia sairastaville henkilöille.

Kurssin tarkoituksena on tukea kuntoutujaa sairastumisen vuoksi muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopeutumiseen. Kuntoutukseen osallistuvalla henkilöllä tulee olla riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee toimimaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista.


Kurssin sisältö

Sopeutumisvalmennuskurssin tavoitteena on turvata ja parantaa kuntoutujien työ- sekä opiskelukykyä. Yleisten kuntoutusteemojen lisäksi sopeutumisvalmennuskurssin aikana tuetaan kuntoutujan sekä hänen läheistensä tiedon lisäämistä sairaudesta ja sen hoidosta. Kurssin tavoitteena on myös omien voimavarojen sekä vahvuuksien tunnistaminen ja keinojen löytäminen arjessa ja työssä selviytymiseen. Yhtenä tärkeänä osa-alueena kuntoutuksen tavoitteista on vertaistuen toteutuminen sekä kuntoutujien keskinäisten verkostojen rakentuminen. Sopeutumisvalmennuskurssin kesto on viisi vuorokautta, joka toteutetaan yhdessä jaksossa.

 

Kurssille hakeutuminen


Täytä ja tulosta hakemus Harkinnanvarainen kuntoutus (KU 132).

Liitä kuntoutushakemukseen B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet. 

Kun haet vaativaan lääkinnälliseen kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssille, liitä mukaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, ellei se jo ole Kelassa.​

Postita hakemus liitteineen Kelaan. Liitteet voit lähettää myös verkkoasiointipalvelun viestit-toiminnon kautta.
Löydät kurssikohtaiset ohjeet hakemisesta myös jokaisen kurssin kohdalta Kunnonpaikan sivuilta.

Voit saada kuntoutuksen aikana kuntoutus- tai osakuntoutusrahaa. Se turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta.

Kelan kuntoutukseen saapuvat henkilöt voivat hakea Kelasta korvausta toteutuneita matka- ja yöpymiskustannuksia vastaan. 

 

Kurssien kurssinumerot ja aloitusajankohdat 2021

Psoriasis-sopeutumisvalmennuskurssit:

75633     aloitus     31.5.2021

77073     aloitus     16.8.2021

77071     aloitus     30.8.2021

77074     aloitus     29.11.2021

Vaikeat ja pitkäaikaiset ihon sairaudet-kurssi:

75635     aloitus     8.2.2021

Nivelpsoriasis-sopeutumisvalmennuskurssi:

81371     aloitus     7.3.2021

Nivelpsoriasis-kuntoutuskurssi:

81201     aloitus     16.5.2021

 

 

Tulosta tästä ihokurssin vuoden 2021 kuntoutusesite

Logo Kunnonpaikka

Lisätiedot

Kuntoutustoimisto
044 7476 531,
huom. soittoajat ma-pe klo 10-11 sekä klo 13-14
kuntoutus@kunnonpaikka.com

Savusauna Kunnonpaikka Kuopio

Savusaunaillat maanantaisin & lauantaisin

Savusaunaillat maanantaisin & lauantaisin

Maanantaisin klo 18:00–21:00 ja lauantaisin klo 15:0