Veteraanikuntoutus

Veteraanikuntoutus Kunnonpaikassa

Kunnonpaikassa tapahtuva veteraanikoulutus on tarkoitettu sotainvalideille, rintamaveteraaneille ja lotille, pikkulotille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen. Kuntoutukseen hakeutuvalla tulee olla riittävästi itsenäistä toimintakykyä pystyäkseen osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen ja liikkumaan Kunnonpaikan tiloissa ilman avustamisen tarvetta.

Veteraanikuntoutusta voi saada joko Valtionkonttorin tai kunnan maksusitoumuksella. Lotat ja pikkulotat hakeutuvat kuntoutukseen Lotta Svärd -säätiön kautta hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on selvitys lottana toimimisesta.

Sotainvalidien yleisen terveydentilan tarkistus

Sotainvalidi voi tarkistuttaa yleisen terveydentilansa kerran kalenterivuodessa. Edellytyksenä on vähintään 10 % työkyvyttömyysaste.

Mikäli sinulla on käytössä Valtionkonttorin maksusitoumus, otathan yhteyttä

Kurssille hakeminen

Veteraanikuntoutukseen
  1. Veteraanikuntoutukseen hakeudutaan terveyskeskuslääkärin tai oman hoitavan lääkärin tekemän suosituksen perusteella (B-lausunto)
  2. Kuntoutukseen tulija tarvitsee maksusitoumuksen kuntoutuksen järjestäjätaholta
  3. Sotainvalidien kuntoutuksen järjestää Valtiokonttori, ja rintamaveteraanien kuntoutuspäätökset tekee kunnan veteraaniasiain kuntoutustyöryhmä
 

Kysyttävää?

Vastaamme mielellämme!

Kuntoutustoimisto
Kuntoutus
010 208 7230 kuntoutus@kunnonpaikka.com