Työ- ja toimintakyvyn arviointi

Palvelutarjonnastamme löytyy useita vaihtoehtoja työikäisille henkilöille, joilla on erilaisista syistä vaikeuksia selviytyä työelämän haasteista:

  • Alkuhaastattelu     
  • Työelämätavoitteinen resurssiselvitys
  • Työ- ja toimintakyvyn arviointi     
  • Työhönpaluun suunnitelma     
  • Työkokeilu

Työelämäasiantuntijan / ammatillisen kuntoutusohjaajan ohjauskäynti

Sinun on myös mahdollista tulla tutustumaan Kunnonpaikkaan ennen kuntoutuksen alkua sopimalla ajasta ennakkoon. Ota yhteyttä ammatillisen kuntoutuksen työntekijään ja tule tutustumiskäynnille tai pyydä esittelyä palveluntarjonnastamme.

Alkuhaastattelu

Alkuhaastattelu on tarkoitettu asiakkaalle, jonka kokonaistilannetta on tarpeen arvioida ennen ammatillisen kuntoutuksen toimien aloittamista. Alkuhaastattelussa kartoitetaan asiakkaan mahdollisuudet edetä ammatillisen kuntoutuksen avulla, käydään läpi kuntoutuksen keinoja ja tehdään alustava ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma, mikäli kuntoutus on ajankohtainen.

Alkuhaastattelu toteutetaan 1–3 vrk:n aikana ja siihen sisältyy työparin haastattelut sekä yhteispalaverit asiakkaan kanssa. Työparina toimii ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja ja asiakkaan tilanteesta riippuen psykologi, lääkäri tai sosionomi.

Palveluntilaajaan pidetään yhteyttä palvelun aikana. Kahden viikon kuluessa palvelun päättymisestä lähetetään lausunto asiakkaalle, lähettäjälle ja kuntoutujan luvalla tarvittaessa muille tahoille.

Työelämätavoitteinen resurssiselvitys

Työelämätavoitteinen resurssiselvitys on tarkoitettu asiakkaalle, jonka työelämään palaamisen mahdollisuuksia on tarpeen selvittää laajemmin ennen ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteiden etenemistä.

Resurssiselvityksen aikana laaditaan ammatillinen suunnitelma suosituksineen yhteistyössä asiakkaan, palveluntilaajan ja tarvittaessa esim. hoitavan tahon kanssa. Kuntoutujan kokonaistilannetta ja edellytyksiä arvioidaan moniammatillisen työryhmän yksilöhaastatteluissa. Työryhmään kuuluu ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja, psykologi ja sosionomi. Asiakkaan ammatillisia valmiuksia, motivaatiota, koulutus- ja oppimisedellytyksiä tutkitaan psykologisin testein. Selvitys toteutetaan 5–10 vrk:n sisällä.

Palveluntilaajaan pidetään yhteyttä palvelun aikana. Kahden viikon kuluessa palvelun päättymisestä lähetetään lausunto asiakkaalle, lähettäjälle ja kuntoutujan luvalla tarvittaessa muille tahoille.

Työ- ja toimintakyvyn arviointi

Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, jonka työ- ja toimintakykyä on tarpeen selvittää laaja-alaisesti ja kattavasti ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman laatimiseksi. Tavoitteena on saada selville asiakkaan jäljellä oleva työkyky ja arvioida soveltuvat työtehtävät. Palvelun aikana laaditaan ammatillinen suunnitelma suosituksineen yhteistyössä asiakkaan, palveluntilaajan ja tarvittaessa esim. hoitavan tahon kanssa.

Työ- ja toimintakyvyn arviointi sisältää kuntoutujan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvion ja ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman. Kuntoutujan kokonaistilannetta ja edellytyksiä arvioidaan moniammatillisen työryhmän haastattelujen, tutkimuksien ja työ- ja toimintakykytehtävien kautta. Työryhmään kuuluvat lääkäri, ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja, psykologi ja sosionomi. Asiakkaan ammatillisia valmiuksia, motivaatiota, koulutus- ja oppimisedellytyksiä tutkitaan psykologisin testein. Tarvittaessa arviointiin voidaan sisältää lisätutkimuksia tilaajan kanssa sovitun erillisen hinnaston mukaisesti (esim. neuropsykologin tutkimukset, erikoislääkärien konsultaatiot, toimintaterapeutin tutkimukset).  Tarvittaessa jatkosuunnitelmaan sisältyy hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelu.

Palveluntilaajaan pidetään yhteyttä palvelun aikana. Kahden viikon kuluessa palvelun päättymisestä lähetetään lausunto asiakkaalle, lähettäjälle ja kuntoutujan luvalla tarvittaessa muille tahoille.

Työhönpaluun suunnitelma

Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, joka tarvitsee henkilökohtaista ohjausta ja tukea työelämään palaamiseksi. Palvelusta hyötyy asiakas, jonka työhön paluu esim. sairastumisen jälkeen on pitkittynyt/ hankaloitunut eikä vaihtoehtojen kartoitus ole onnistunut itsenäisesti.

Palvelun aikana kartoitetaan asiakkaan työhön palaamisen edellytykset sekä selvitetään soveltuvat työ- ja koulutusvaihtoehdot. Lisäksi asiakkaalle laaditaan ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma, joka on konkreettinen sekä aikataulutettu.

Työparina toimivat ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja, psykologi tai sosionomi. Suunnitelman laatiminen sisältää työ- ja uraohjausta, soveltuvien työ- ja koulutusvaihtoehtojen kartoittamista, tarvittaessa myös konkreettista tutustumista näihin. Tarvittaessa suunnitelman laatimiseksi toteutetaan lisäselvitykset tilaajan kanssa sovitun erillisen hinnaston mukaisesti, esim. erikoislääkärin konsultaatio, psykologin tai toimintaterapeutin tutkimus.

Palveluntilaajaan pidetään yhteyttä palvelun aikana. Kahden viikon kuluessa palvelun päättymisestä lähetetään lausunto asiakkaalle, lähettäjälle ja kuntoutujan luvalla tarvittaessa muille tahoille.

Työkokeilu

Työkokeilu on tarkoitettu asiakkaalle, jonka työkyky on heikentynyt ja jonka työssä suoriutumisen edellytyksiä on tarpeen selvittää joko entisessä ammatissa tai uusissa työtehtävissä.

Työkokeilun aikana selvitetään työelämään palaamisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä käytännön työn kautta, edistetään työllistymistä terveydentilalle sopivaan työhön. Lisäksi varmistetaan työ- tai koulutusalan soveltuvuus, jonka pohjalta on mahdollista tehdä jatkosuunnitelma.

Asiakas saa yksilöllistä tukea ja ohjausta ammatillisen kuntoutuksen ohjaajalta, joka on tiiviisti mukana jokaisessa työkokeilun vaiheessa. Ohjaaja seuraa työkokeilun etenemistä säännöllisten työpaikka- ja yksilökäyntien ja muun yhteydenpidon kautta. Tarvittaessa konsultoidaan Kunnonpaikan erityistyöntekijöitä, esim. lääkäriä, asiakkaan tilanteesta.

Palveluntilaajaan pidetään yhteyttä palvelun aikana. Kahden viikon kuluessa palvelun päättymisestä lähetetään lausunto asiakkaalle, lähettäjälle ja kuntoutujan luvalla tarvittaessa muille tahoille.

Työelämäasiantuntijan / ammatillisen kuntoutusohjaajan ohjauskäynti

Tuetaan kuntoutujaa ja seurataan kuntoutujan kuntoutussuunnitelman etenemistä, (toteutus joko Kunnonpaikassa tai puhelin-/videoyhteydellä).

Asiakaskokemuksia

Kävimme Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen Tilke-hankkeen porukalla työ- ja toimintakykyarviossa Kunnonpaikassa. Reissu sujui todella mukavasti, kaikki olivat tyytyväisiä. Hankkeen asiakkaat tykkäsivät kokonaisuudesta ja kokivat, että tulivat kuulluksi ja ymmärretyksi sekä saivat uusia ajatuksia ja ideoita tulevaisuuteen. Kunnonpaikan työntekijät ovat mukavia ja helposti lähestyttäviä ammattilaisia. Lämpimästi voin suositella Kunnonpaikan työ- ja toimintakykyarviota kaikille vastaavaa palvelua tarvitseville.  

Anne Siirtola
Tilke-hanke, projektipäällikkö 

Kysyttävää?

Vastaamme mielellämme!

Anu Manninen
Sosiaalityöntekijä
Puh. 044 788 9101