Veteraanikuntoutus

Kunnonpaikka kuntoutus

Veteraanikuntoutusta Kuopiossa

Kuopiossa Kunnonpaikassa tapahtuva veteraanikuntoutus on tarkoitettu sotainvalideille ja rintamaveteraaneille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen. Kuntoutukseen hakeutuvalla tulee olla riittävästi itsenäistä toimintakykyä pystyäkseen osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen ja liikkumaan Kunnonpaikan tiloissa ilman avustamisen tarvetta.

Kuntoutuksen tavoite ja sisältö

Veteraanikuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen niin, että kuntoutuja selviytyy itsenäisesti omassa tutussa elinympäristössään mahdollisimman pitkään ja laadukkaasti.

Kuntoutuksen kesto on 10–28 vrk. Kuntoutus voidaan toteuttaa yhdessä tai useammassa jaksossa. Perehdymme ikääntymisen ja toimintakyvyn välisiin yhteyksiin elämän eri osa-alueilla. Harjoittelemme erilaisia valmiuksia keskustelu-, liikunta- ja toiminnallisissa ryhmissä. Kunnonpaikan hyvinvointi- ja vapaa-ajan ohjelmat tukevat kuntoutumista ja täydentävät yksilöllistä ohjelmaa iltaisin ja viikonloppuisin.
 

Hakeutuminen

Veteraanikuntoutukseen hakeudutaan terveyskeskuslääkärin tai oman hoitavan lääkärin tekemän suosituksen perusteella (B -lausunto). Lisäksi kuntoutukseen tulija tarvitsee maksusitoumuksen kuntoutuksen järjestäjätaholta. Sotainvalidien kuntoutuksen järjestää Valtiokonttori ja rintamaveteraanien kuntoutuspäätökset tekee kunnan veteraaniasiain kuntoutustyöryhmä.

Päiväkuntoutus 

Laitosmuotoiset kuntoutusjaksot 

Kuntoutustarpeen arviointi 

Kotikuntoutus

Logo Kunnonpaikka

Ota yhteyttä

Kuntoutustoimisto
044 7476 531, huom. soittoajat ma-pe klo 10-11 sekä klo 13-14
kuntoutus@kunnonpaikka.com