Mielenterveyden häiriöt

kunnonpaikka kuntoutus mielenterveys

Silmu - mielenterveyden häiriötä sairastavien kuntoutuskurssit

Silmu-kurssi on mielenterveyden häiriötä sairastavien aikuisten kuntoutuskurssi. Sairaus voi olla esim. lievä tai keskivaikea masennus tai ahdistuneisuushäiriö tai kaksisuuntainen mielialahäiriö – mielenterveyden kuntoutus on silti aina yhtä tärkeää. 

Kurssi toteutetaan osittain perhekurssina. Kuntoutujan aikuinen omainen tai läheinen osallistuu kuntoutuksen keskimmäisellä jaksolla yhden päivän ajan.

Kurssin sisältö

Kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä kurssilaisten ja heidän läheistensä tietoa sairaudesta ja kuntoutumisesta sekä löytää keinoja työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen arjessa. Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisesti, jokainen kurssilainen luo kurssille yksilölliset tavoitteet ja työskentelee niiden edistämiseksi. Kurssin ryhmätoiminnassa tärkeänä osa-alueena on vertaistuen toteutuminen.

Kurssi kestää yhteensä 15 vuorokautta. Kurssi toteutetaan kolmessa viiden vuorokauden jaksossa Kunnonpaikassa. Kurssin ryhmäjaksot sovitetaan 12 kuukauden ajalle. Mielenterveyden kuntoutukseen tähtäävä kurssi on suunnattu työelämässä oleville, sinne palaaville, Kelan kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille. 

kunnonpaikka kuntoutus mielenterveys

KURSSILLE HAKEUTUMINEN


Täytä ja tulosta hakemus Harkinnanvarainen kuntoutus (KU 132).

Liitä kuntoutushakemukseen B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet. 

- Kun haet vaativaan lääkinnälliseen kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssille, liitä mukaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, ellei se jo ole Kelassa.​

Postita hakemus liitteineen Kelaan. Liitteet voit lähettää myös verkkoasiointipalvelun viestit-toiminnon kautta.
Löydät kurssikohtaiset ohjeet hakemisesta myös jokaisen kurssin kohdalta Kunnonpaikan sivuilta.

Voit saada kuntoutuksen aikana kuntoutus- tai osakuntoutusrahaa. Se turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta.

Kelan kuntoutukseen saapuvat henkilöt voivat hakea Kelasta korvausta toteutuneita matka- ja yöpymiskustannuksia vastaan. 

kunnonpaikka kuntoutus mielenterveys

Kurssinumerot ja aloitusajankohdat 2022


Silmu-kuntoutuskurssit, lievää ja keskivaikeaa masennusta ja/tai ahdistuneisuushäiriötä sairastavien aikuisten osittaiset perhekurssit

83099    Kuntoutusjaksot:    7.-11.3.2022
                                               12,-16.9.2022, 16.-20.1.2023
                                               Omaisten jakso: 16.9.2022

83100    Kuntoutusjaksot:    28.3.-1.4.2022
                                                3.-7.10.2022, 13.-17.2.2023
                                                Omaisten jakso: 7.10.2022

83101    Kuntoutusjaksot:    30.5.-3.6.2022
                                                9.-13.1.2023,15.-19.5.2023
                                                Omaisten jakso: 13.1.2023

83102    Kuntoutusjaksot:    6.-10.6.2022, 
                                                23.-27.1.2023, 22.-26.5.2023
                                                Omaisten jakso: 27.1.2023

83103    Kuntoutusjaksot:    15.-19.8.2022
                                                13.-17.3,2023, 14.-18.8.2023
                                                 Omaisten jakso: 17.3.2023

83104    Kuntoutusjaksot:    29.8.-2.9.2022
                                                27.-31.3.2023, 28.8.-1.9.2023
                                                Omaisten jakso: 31.3.2023

83105    Kuntoutusjaksot:    26.-30.9.2022
                                                17.-21.4.2023, 25.-29.9.2023
                                                Omaisten jakso: 21.4.2023

83106    Kuntoutusjaksot:     24.-28.10.2022
                                                 29.5.-2.6.2023, 30.10.-3.11.2023
                                                 Omaisten jakso: 2.6.2023

83107    Kuntoutusjaksot:    7.-11.11.2022 
                                                21.-25.8.2023, 23.-27.10.2023
                                                Omaisten jakso: 25.8.2023

83108    Kuntoutusjaksot:    28.11.-2.12.2022
                                                11.-15.9.2023, 11.-15.12.2023
                                                Omaisten jakso: 15.9.2023

83109    Kuntoutusjaksot:    5.-9.12.2022 
                                                31.7.-4.8.2023,8.-12.1.2024
                                                Omaisten jakso: 4.8.2023

83110    Kuntoutusjaksot:    12.-16.12.2022
                                                2.-6.5.2023, 22.-26.1.2024
                                                Omaisten jakso: 6.5.2023

 

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien aikuisten osittaiset perhekurssit 2022

83111    Kuntoutusjaksot:    1.-5.8.2022
                                                6.-10.2.2023,5.-9.6.2023
                                                Omaisten jakso: 10.2.2023


83112    Kuntoutusjaksot:     17.-21.10.2022
                                                  8.-12.5.2023, 9.-13.10.2023
                                                  Omaisten jakso: 12.5.2023

 

 

 

kunnonpaikan kuntoutus

Kurssinumeroa klikkaamalla pääset Kelan sivuille lukemaan lisätietoja.

SILMU 2022 kuntoutusesite

Logo Kunnonpaikka

Lisätiedot:

Kunnonpaikan kuntoutustoimisto
puh. 044 7476 531
kuntoutus@kunnonpaikka.com