LIIKEHÄIRIÖSAIRAUDET

Kunnonpaikka kuntoutus

Liikehäiriösairauksia sairastavien kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Kurssit järjestetään aina parikursseina.

Kurssit on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville kuntoutujille, jotka sairastavat Parkinsonin tautia, Parkinson plus -sairautta, ataksiaa tai dystoniaa. Kuntoutustarpeen tulee olla todettu terveydenhuollossa, työterveyshuollossa (KKRL 12§) tai julkisessa terveydenhuollossa (KKRL 9§). Osa alkavista kursseista on tarkoitettu vasta diagnoosin saaneille. Kuntoutujalla tulee olla riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee toimimaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista.

Kohderyhmään kuuluu myös kuntoutujan puoliso tai yksi muu aikuinen omainen/läheinen. Hän osallistuu kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, Kelan kuntoutuspäätöksen sekä kurssin ohjelman edellyttämällä tavalla. Kurssille voi osallistua myös yksin, vaikka kyseessä on parikurssi.


Kurssin toteutus

Tavoitteena on turvata ja parantaa kuntoutujien työ- sekä opiskelukykyisyyttä. Yleisten teemojen lisäksi kurssin aikana pyritään tukemaan sairastuneen sekä hänen perheensä arjessa pärjäämistä, tiedon lisäämistä sairaudesta sekä sen hoidosta, omien voimavarojen sekä vahvuuksien tunnistamista sekä keinojen löytämistä työssä ja arjessa selviytymiseen. Yhtenä tärkeänä osa-alueena kuntoutuksessa on vertaistuki.

Kuntoutuskurssien kesto on 15 vuorokautta, joka toteutetaan kolmessa 5 vrk:n jaksossa. Sopeutumisvalmennuskurssien kesto on 10 vuorokautta ja toteutetaan kahdessa 5 vrk:n jakossa. 
 

KURSSILLE HAKEUTUMINEN

Täytä ja tulosta hakemus Harkinnanvarainen kuntoutus (KU 132).

Liitä kuntoutushakemukseen B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet. 

- Kun haet vaativaan lääkinnälliseen kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssille, liitä mukaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, ellei se jo ole Kelassa.​

Postita hakemus liitteineen Kelaan. Liitteet voit lähettää myös verkkoasiointipalvelun viestit-toiminnon kautta.
Löydät kurssikohtaiset ohjeet hakemisesta myös jokaisen kurssin kohdalta Kunnonpaikan sivuilta.

Voit saada kuntoutuksen aikana kuntoutus- tai osakuntoutusrahaa. Se turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta.

Kelan kuntoutukseen saapuvat henkilöt voivat hakea Kelasta korvausta toteutuneita matka- ja yöpymiskustannuksia vastaan. 

 

 

Kurssien kurssinumerot ja aloitusajankohdat 2022

 

Parkinson-kuntoutuskurssi, sairauden varhaisvaiheessa oleville alle 68-vuotiaille.

82774     aloitus:     24. – 28.1.2022

82775     aloitus:     10. – 14.10.2022

 

Parkinson-kuntoutuskurssi, sairauden varhaisvaiheessa oleville yli 68-vuotiaille.

82776     aloitus:     7. – 11.2.2022

82777     aloitus:     21. – 25.2.2022

82778     aloitus:     31.10. – 4.11.2022

82779     aloitus:     5. – 9.12.2022

 

Parkinson-kuntoutuskurssi, pidempään sairastaneille (yli 5v. diagnoosista)

82780     aloitus:     28.2. – 4.3.2022

82781     aloitus:     7. – 11.11.2022

82782     aloitus:     28.11. – 2.12.2022

 

 

Dystonia-kuntoutuskurssi, Dystoniaa sairastaville aikuisille ja työelämästä poissaoleville henkilöille.

82783     aloitus:     24. – 28.10.2022

 

Ataksiasairaudet-kuntoutuskurssi. Primaaria ataksiaa sairastaville aikuisille ja työelämästä poissaoleville henkilöille.

82784     aloitus:     21. – 25.11.2022

 

Vuoden 2022 Kelan liikehäiriösairauksia sairastavien kurssiesite

Logo Kunnonpaikka

Lisätiedot

Kunnonpaikan kuntoutustoimisto
puh. 044 7476 531
kuntoutus@kunnonpaikka.com