Kuntoutuksen henkilökunta

Fysioterapeutti Juha Airaksinen

Juha Airaksinen

Fysioterapeutti
Mielenkiinnon kohteenani on erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat ja niistä kuntoutuminen. Olen urheillut aktiivisesti koko ikäni ajan ja pyrin käyttämään hyödyksi omia kokemuksia sekä taitoja urheilun saralta myös fysioterapeutin työssä. Mielestäni yksilö- sekä ryhmätilanteisiin on tärkeää luoda mahdollisimman rento ilmapiiri, jotta harjoitteleminen/kuntoutuminen olisi mukavaa, mutta samalla myös tehokasta sekä tuloksellista!

 

 

Jannika Alanko

Jannika Alanko

Fysioterapeutti
Fysioterapeuttina pyrin jatkuvasti kehittämään ammattiaitoa ja osaamistani. Olen erikoistunut etenkin äitiys- ja lantionpohjanfysioterapiaan, mukaan lukien raskausajan liikunnanohjauksen ja neuvonnan. Lisäksi toimin lymfaterapeuttina. 

 

 

Fysioterapeutti Kirsti Cantell

Kirsti Cantell

Fysioterapeutti
Olen fysioterapeutti, Basic Body Awareness - sekä psykofyysinen hengitysterapeutti. Olen suuntautunut psykofyysiseen fysioterapiaan. Olen toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja.

 

 

 

 

 

Fysioterapeutti Outi Luostarinen

Outi Luostarinen

Fysioterapeutti, tanssinopettaja
Olen kiinnostunut fysioterapian saralla erityisesti ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistämisestä liikkeen ja liikkumisen avulla. Pyrin fysioterapiassa syventämään kuntoutujan kehotietoisuutta ja tätä kautta vahvistamaan kehontuntemusten havainnointia ja niihin reagointia. Vahvuuteni ovat ryhmänohjaus ja yksilöohjauksen puolella.

 

Fysioterapeutti Raija Rytkönen

Raija Rytkönen

Fysioterapeutti
Minulle on kertynyt kokemusta monipuolisesta fysioterapeutin työstä yli kolmekymmentä vuotta tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden parissa. Suuri mielenkiintoni on ikääntyvän kuntoutujan toimintakyvyn turvaaminen arjessa sekä kotona pärjäämisen tukeminen.

 

 

 

 

 

Esa Saariaho

Esa Saariaho

Fysioterapeutti
Kehon ja mielen tasapaino on tärkeää kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Kun keho voi hyvin, niin mielikin voi hyvin ja toisin päin. Itse olen suuntautunut psykofyysisen fysioterapiaan. Vahvuudet ryhmä- ja yksilöohjaukset sekä manuaalinen terapia. Pitkä urheilu- ja valmennustausta tuovat vahvuuksia myös kuntoutuksen saralle, niin henkiselle kuin fyysiselle.

 

 

 

Työfysioterapeutti Merja Suurniemi

Merja Suurniemi

Työfysioterapeutti
Minulla on pitkä kokemus tuki- ja liikuntaelimistön kuntoutuksesta sekä eri ammattialojen työergonomiaohjauksesta. Vahvuutenani on kokonaisvaltainen työote ja olen kiinnostunut taideaineiden soveltavasta käytöstä fysioterapian tukena.

 

 

 

 

 

Fysioterapeutti Arto Tapaninen

Arto Tapaninen

Fysioterapeutti
Vahvuuteni ovat tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden kuntoutus manuaalisen käsittelyn keinoin hyödyntäen myös muita fysikaalisia hoitomenetelmiä sekä allasterapiaa. Työergonomia ja kokonaisvaltainen työn kuormitustekijöiden arviointi ovat myös osa ammattitaitoani. Työkokemusta kuntoutuksesta minulla on yli 20 vuotta.

 

 

 

 

Ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja Katri Thitz

Katri Thitz

Fysioterapeutti, työfysioterapeutti ja ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja
Omaan monipuolisen osaamisen tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta sekä pitkän kokemuksen tules-vaivojen hoidosta sekä harjoituksista. Lisäksi työskentelen ammatillisen kuntoutuksen ohjaajana.

 

 

 

 

Fysioterapeutti Minna Tirkkonen

Minna Tirkkonen

Fysioterapeutti
Vahvuutenani on tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöt sekä vammojen ja leikkausten jälkeinen kuntoutus. Myös ryhmänohjaustaidot ovat osa vahvaa ammattitaitoani. Erityisosaamistani on lisäksi lasten motorisen kehityksen tukeminen.

 

 

 

Psykologi Anni Partanen

Anni Partanen

Psykologi
Olen työskennellyt Kunnonpaikassa reilun kahden vuoden ajan ja tuona aikana kokemusta on kertynyt useista eri kuntoutusmuodoista ammatillisesta kuntoutuksesta erilaisiin sairasryhmäkuntoutuksiin. Vahvuutenani on ammatillinen yksilökuntoutus sekä aikuisten kognitiiviset testaukset. Hyödynnän työskentelyssäni ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työskentelyotetta.

 

 

 

Logo Kunnonpaikka

Hilkka Lehdesmaa

Psykologi
Minulla on pitkä ja monipuolinen kokemus kuntoutustyöstä mm. työkykyä ylläpitävässä sekä sairauksista toipumista edistävässä kuntoutuksessa. Työotteessani keskeistä on asiakkaan tukeminen psyykkisten voimavarojensa tunnistamisessa sekä näiden käyttöönottamisessa hyvinvoinnin ja elämänlaadun vahvistamiseksi arjessa.

 

 

Ravitsemusterapeutti Anu Manninen

Anu Manninen

Laillistettu ravitsemusterapeutti ja sosiaalityöntekijä
Onnistumisen edellytyksenä on riittävän vahva motivaatio, olipa kyse sitten painonhallinnasta tai terveyttä edistävien ruokavaliomuutosten tekemisestä. Teoria siis tarvitsee tuekseen käytännön. Ratkaisukeskeisyys, yksilöllisyyden huomioiminen sekä riittävän vahva tiedollinen ja taidollinen tuki ovat puolestaan avainasemassa motivaation etsimisessä ja ennen kaikkea sen ylläpitämisessä.

 

 

Jalkaterapeutti Jenni Mentunen

Jenni Mentunen

Jalkaterapeutti (Amk)
Teen Kunnonpaikassa pääsääntöisesti kliinistä jalkaterapiaa, mutta vahvaa osaamisaluettani ovat myös jalkaterän alueen toimintahäiriöt ja kiputilat. Tavoitteenani kiputilojen hoidossa on löytää monipuolinen ratkaisu esimerkiksi harjoitteiden, kevennysten sekä kenkäohjauksen avulla. Kohtaan jokaisen asiakkaan yksilönä, iloisella otteella.

 

 

 

Stenroth

Elisa Vuori-Stenroth

Psykologi, työterveyspsykologi, liikunnanopettaja
Työskentelen Kunnonpaikassa psykologina eri sairausryhmäkohtaisten kuntoutusmuotojen sekä työkykyä ylläpitävän Kiila-kuntoutuksen parissa. Työkokemusta minulla on myös työterveyshuollosta ja opetustyöstä. Työssäni koen tärkeäksi voimavarakeskeisyyden, asiakkaan yksilöllisen kohtaamisen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen. Erityinen kiinnostuksen kohteeni on liikunta- ja urheilupsykologia.

 

 

 

Savusauna Kunnonpaikka Kuopio

Savusaunaillat maanantaisin ja lauantaisin

Savusaunaillat maanantaisin ja lauantaisin

Savusauna lämpenee maanantaisin klo 18:00 - 21:00 ja lauantaisin klo 15:00-18:00