Kuntoutuksen henkilökunta

Fysioterapeutti Juha Airaksinen

Juha Airaksinen

Fysioterapeutti
Mielenkiinnon kohteenani on erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat ja niistä kuntoutuminen. Olen urheillut aktiivisesti koko ikäni ajan ja pyrin käyttämään hyödyksi omia kokemuksia sekä taitoja urheilun saralta myös fysioterapeutin työssä. Mielestäni yksilö- sekä ryhmätilanteisiin on tärkeää luoda mahdollisimman rento ilmapiiri, jotta harjoitteleminen/kuntoutuminen olisi mukavaa, mutta samalla myös tehokasta sekä tuloksellista!

 

 

Arto Tapaninen fysioterapeutti

Arto Tapaninen

Fysioterapeutti
Vahvuuteni ovat tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden kuntoutus manuaalisen käsittelyn keinoin hyödyntäen myös muita fysikaalisia hoitomenetelmiä sekä allasterapiaa. Työergonomia ja kokonaisvaltainen työn kuormitustekijöiden arviointi ovat myös osa ammattitaitoani. Työkokemusta kuntoutuksesta minulla on yli 20 vuotta.

 

 

minna tirkkonen kunnonpaikka

Minna Tirkkonen

Fysioterapeutti
Olen erikoistunut lantionpohjan toiminnanhäiriöiden fysioterapiaan ja niiden kuntouttamiseen sekä äitiysfysioterapiaan. Fysioterapiakäynnilläni ohjaan ja neuvon harjoitteita sekä käytän tarvittaessa lantionpohjan lihasvoimaharjoitteluun tarkoitettua Neurotrac-laitetta. Lisäksi vahvuutenani on tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöt sekä vammojen ja leikkausten jälkeinen kuntoutus. Myös ryhmänohjaustaidot ovat osa vahvaa ammattitaitoani. Erityisosaamistani on lisäksi lasten motorisen kehityksen tukeminen.

 

 

Esa Saariaho fysioterapeutti

Esa Saariaho

Fysioterapeutti
Kehon ja mielen tasapaino on tärkeää kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Kun keho voi hyvin, niin mielikin voi hyvin ja toisin päin. Itse olen suuntautunut psykofyysisen fysioterapiaan. Vahvuudet ryhmä- ja yksilöohjaukset sekä manuaalinen terapia. Pitkä urheilu- ja valmennustausta tuovat vahvuuksia myös kuntoutuksen saralle, niin henkiselle kuin fyysiselle.

 

 

Logo Kunnonpaikka

Risto Korhonen

Fysioterapeutti
Fysioterapeuttina olen kiinnostunut työikäisten tuki- ja liikuntaelinongelmista sekä niiden hoidosta ja ennaltaehkäisystä. Painotan fysioterapiassa aktiivisen harjoittelun merkitystä ja pyrin aina hyödyntämään kuntoutujan omia voimavaroja ja kiinnostuksenkohteita. Uskon, että pienelläkin harjoitusmäärän lisäämisellä on merkitystä! Olen erikoistumassa urheilufysioterapiaan ja lisäksi olen koulutettu urheiluhieroja sekä liikuntaneuvoja. 

 

 

Fysioterapeutti Outi Luostarinen

Outi Luostarinen

Fysioterapeutti, tanssinopettaja
Olen kiinnostunut fysioterapian saralla erityisesti ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistämisestä liikkeen ja liikkumisen avulla. Pyrin fysioterapiassa syventämään kuntoutujan kehotietoisuutta ja tätä kautta vahvistamaan kehontuntemusten havainnointia ja niihin reagointia. Vahvuuteni ovat ryhmänohjaus ja yksilöohjauksen puolella.

 

 

raija rytkönen kunnonpaikka

Raija Rytkönen

Fysioterapeutti
Minulle on kertynyt kokemusta monipuolisesta fysioterapeutin työstä yli kolmekymmentä vuotta tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden parissa. Suuri mielenkiintoni on ikääntyvän kuntoutujan toimintakyvyn turvaaminen arjessa sekä kotona pärjäämisen tukeminen.

 

 

 

Logo Kunnonpaikka

Helga Jakola

Fysioterapeutti
Hei! Mie olen pohjosen vahvistus Kunnonpaikan kuntoutustiimissä. Työskentelen pääasiassa Kelan reumakurssien parissa, työikäisten sekä ikääntyneiden kanssa. Fysioterapeuttina pääsen nauttimaan asiakastyöskentelystä, hyödyntämään laajaa harrastustaustaani sekä käyttämään luovuutta harjoitteiden parissa. Fysioterapiasta pyrin saamaan kuntoutujan "näköistä", jossa hyödynnetään kuntoutujan omia vahvuuksia sekä mielenkiinnon kohteita. Oman kehon kuunteleminen ja hallinta sekä vartalon monipuolinen käyttö ovat toteuttamani fysioterapian ydin.

 

 

Karita Astikainen fysioterapeutti

Karita Astikainen

Fysioterapeutti
Pyrin työssäni kohtaamaan ihmisen asiakaslähtöisen työtavan kautta. Haluan ohjata ihmisiä samalla tavalla kuin haluaisin itse tulla ohjatuksi; iloisella asenteella ja omien tarpeiden mukaisesti. Tavoitteeni on löytää sinulle sopiva kuntoutusmuoto, oli se sitten manuaalisen terapian, liikunnan, keskustelun tai kaikkien näiden yhdistelmällä. Olen ensimmäiseltä ammatiltani koulutettu hieroja ja myöhemmin valmistunut myös fysioterapeutiksi. I'm also fluent in English, if that is your language preference. 

 

 

 

Ikonen Ella fysioterapeutti

Ella Ikonen

Fysioterapeutti
Olen fysioterapeuttina kiinnostunut ihmisen hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti ja minulle on tärkeää huomioida terapiassa aina asiakkaan yksilölliset tarpeet. Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian lisäksi olen kiinnostunut myös neurologisesta kuntoutuksesta. Vahvuuteni on ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä erilaisten tuki- ja liikuntaelin sairauksien, kuten nivelrikon kuntoutuksessa. Pyrin kehittämään osaamistani fysioterapeuttina aktiivisesti.  

 

 

Anni Savolainen fysioterapeutti

Anni Savolainen

Fysioterapeutti
Työskentelen Kunnonpaikassa eri sairasryhmäkohtaisilla kuntoutuskursseilla, erityisesti muistikuntoutujien, omaishoitajien- ja veteraanien ryhmissä.  Fysioterapeuttina pyrin vahvistamaan ja tunnistamaan asiakkaan voimavaroja, joiden avulla hän pääsee asettamiinsa tavoitteisiin. Vahvuuksiani ovat ryhmänohjaus sekä kuntoutujan motivointi kohti terveellisempiä elämäntapoja. Olen lisäksi sairaanhoitaja (amk) ja valmistun keväällä 2021  muistihoitajaksi.

 

 

Fysioterapeutti Johanna Ylönen

Johanna Ylönen

Fysioterapeutti
Fysioterapeuttina pyrin kohtaamaan ihmisen aina yksilöllisesti ja toteuttamaan kuntoutusta niistä lähtökohdista käsin. Näen fysioterapian ehdottoman asiakaslähtöisenä alana, mikä heijastuu työskentelyyni. Kokemusta minulta löytyy sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen fysioterapiasta että neurologisesta kuntoutuksesta. Haluan motivoida kuntoutujia aloittamaan kuntoutumisen pienistä muutoksista arjessaan, sillä niin pääsee usein pitkälle!

 

 

Logo Kunnonpaikka

Jari Peltonen

Toimintaterapeutti
Toimintaterapeuttina olen kiinnostunut siitä, kuinka tavoitteellinen ja kuntouttava toiminta saadaan nivottua luontevaksi osaksi ihmisen arkea ja hänelle mielekästä toimintaa. Minulla on monipuolisesti kokemusta niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin parissa työskentelystä ja yhteistyö kaikenikäisten ihmisten kanssa onkin minulle luontevaa. Joitain asiakasryhmiä mainitakseni, autismikirjon häiriön omaavista (esim. Asperger-nuoret), ADHD- ja ADD-lapsista ja -nuorista sekä AVH-kuntoutujista minulla on useamman vuoden työkokemus. Työssäni olen kannustava, kekseliäs ja motivoiva, huomioiden samalla asiakkaan toimintakyvyn sekä hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesti. Yhdessä löydämme ratkaisut ja keinot sujuvampaan arkeen niin kotielämään kuin koulutaipaleellekin!

 

 

Logo Kunnonpaikka

Piia Martikainen

Toimintaterapeutti
Toimintaterapeuttina olen työskennellyt pääasiassa neurologisia sairauksia sairastavien sekä tapaturmaisesti vammautuneiden henkilöiden kanssa, mutta kaiken ikäiset kuntoutujat ovat tulleet työn kautta tutuiksi. Työssäni käytän mielelläni erilaisia luovia menetelmiä ja keskityn voimavarojen vahvistamiseen. Yksilöterapioiden lisäksi ryhmien kanssa työskentely on minulle luontevaa. Etsitään yhdessä sopivia toimintatapoja ja apuvälineitä, jotta arki olisi mahdollisimman mielekästä, omatoimista ja sujuvaa.

 

 

anni partanen psykologi

Anni Partanen

Psykologi
Työskennellessäni Kunnonpaikassa minulle on kertynyt kokemusta useista eri kuntoutusmuodoista ammatillisesta kuntoutuksesta erilaisiin sairasryhmäkuntoutuksiin. Vahvuutenani on ammatillinen yksilökuntoutus sekä aikuisten kognitiiviset testaukset. Hyödynnän työskentelyssäni ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työskentelyotetta.

 

 

 

Logo Kunnonpaikka

Hilkka Lehdesmaa

Psykologi
Minulla on pitkä ja monipuolinen kokemus kuntoutustyöstä mm. työkykyä ylläpitävässä sekä sairauksista toipumista edistävässä kuntoutuksessa. Työotteessani keskeistä on asiakkaan tukeminen psyykkisten voimavarojensa tunnistamisessa sekä näiden käyttöönottamisessa hyvinvoinnin ja elämänlaadun vahvistamiseksi arjessa.

 

 

Ravitsemusterapeutti Anu Manninen

Anu Manninen

Laillistettu ravitsemusterapeutti ja sosiaalityöntekijä
Onnistumisen edellytyksenä on riittävän vahva motivaatio, olipa kyse sitten painonhallinnasta tai terveyttä edistävien ruokavaliomuutosten tekemisestä. Teoria siis tarvitsee tuekseen käytännön. Ratkaisukeskeisyys, yksilöllisyyden huomioiminen sekä riittävän vahva tiedollinen ja taidollinen tuki ovat puolestaan avainasemassa motivaation etsimisessä ja ennen kaikkea sen ylläpitämisessä.

 

 

Ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja Katri Thitz

Katri Thitz

Fysioterapeutti, työfysioterapeutti ja ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja
Omaan monipuolisen osaamisen tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta sekä pitkän kokemuksen tules-vaivojen hoidosta sekä harjoituksista. Lisäksi työskentelen ammatillisen kuntoutuksen ohjaajana.

 

 

 

Logo Kunnonpaikka

Katja Lusminki

Jalkaterapeutti 
Jalkaterapeuttina haluan olla aktiivisesti edistämässä ihmisten jalkaterveyttä. Lähellä sydäntäni on kliininen jalkaterapia ja pidän paljon siitä, että näen käteni jäljen heti hoidon aikana. Toiselta ammatiltani olen koulutettu hieroja, joten myös ihmiskehon toiminta ja erilaisten kiputilojen ja vaivojen hoito hieronnan ja jalkaterapian keinoin on mielenkiintoista. Ammatit tukevat hyvin toisiaan ja koen tämän olevan rikkaus työssäni.

 

 

Logo Kunnonpaikka

Mervi Puoskari

Jalkaterapeutti 
Jalkaterapeutin työssä pyrin kohtaamaan asiakkaan yksilöllisesti ja ymmärtämään jalkaterveyden osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä koettua terveyttä. Kliininen hoitotyö on lähellä sydäntäni, mutta työssäni Kunnonpaikassa voin toteuttaa myös tärkeää ohjaustyötä luentojen ja ryhmä- ja yksilöohjausten kautta. Pidän ihmisten kohtaamisesta ja käsillä tekemisestä. Jalkaterveys on kaikkien asia - se on nimittäin viimeinen pari jatkuvasti käytössä, mitä jalkoihin tulee 😉

 

 

Jalkaterapeutti Jenni Mentunen

Jenni Mikkanen

Jalkaterapeutti (Amk)
Teen Kunnonpaikassa pääsääntöisesti kliinistä jalkaterapiaa, mutta vahvaa osaamisaluettani ovat myös jalkaterän alueen toimintahäiriöt ja kiputilat. Tavoitteenani kiputilojen hoidossa on löytää monipuolinen ratkaisu esimerkiksi harjoitteiden, kevennysten sekä kenkäohjauksen avulla. Kohtaan jokaisen asiakkaan yksilönä, iloisella otteella.

 

 

Savusauna Kunnonpaikka Kuopio

Savusaunaillat maanantaisin & lauantaisin

Savusaunaillat maanantaisin & lauantaisin

Maanantaisin klo 18:00–21:00 ja lauantaisin klo 15:0