Kuntoutuksen henkilökunta

Fysioterapeutti Juha Airaksinen

Juha Airaksinen

Fysioterapeutti
Mielenkiinnon kohteenani on erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat ja niistä kuntoutuminen. Olen urheillut aktiivisesti koko ikäni ajan ja pyrin käyttämään hyödyksi omia kokemuksia sekä taitoja urheilun saralta myös fysioterapeutin työssä. Mielestäni yksilö- sekä ryhmätilanteisiin on tärkeää luoda mahdollisimman rento ilmapiiri, jotta harjoitteleminen/kuntoutuminen olisi mukavaa, mutta samalla myös tehokasta sekä tuloksellista!

 

 

Jannika Alanko

Jannika Alanko

Fysioterapeutti
Fysioterapeuttina pyrin jatkuvasti kehittämään ammattiaitoa ja osaamistani. Olen erikoistunut etenkin äitiys- ja lantionpohjanfysioterapiaan, mukaan lukien raskausajan liikunnanohjauksen ja neuvonnan. Lisäksi toimin lymfaterapeuttina. 

 

 

Logo Kunnonpaikka

Risto Korhonen

Fysioterapeutti
Fysioterapeuttina olen kiinnostunut työikäisten tuki- ja liikuntaelinongelmista sekä niiden hoidosta ja ennaltaehkäisystä. Painotan fysioterapiassa aktiivisen harjoittelun merkitystä ja pyrin aina hyödyntämään kuntoutujan omia voimavaroja ja kiinnostuksenkohteita. Uskon, että pienelläkin harjoitusmäärän lisäämisellä on merkitystä! Olen erikoistumassa urheilufysioterapiaan ja lisäksi olen koulutettu urheiluhieroja sekä liikuntaneuvoja. 

 

 

Fysioterapeutti Outi Luostarinen

Outi Luostarinen

Fysioterapeutti, tanssinopettaja
Olen kiinnostunut fysioterapian saralla erityisesti ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistämisestä liikkeen ja liikkumisen avulla. Pyrin fysioterapiassa syventämään kuntoutujan kehotietoisuutta ja tätä kautta vahvistamaan kehontuntemusten havainnointia ja niihin reagointia. Vahvuuteni ovat ryhmänohjaus ja yksilöohjauksen puolella.

 

 

raija rytkönen kunnonpaikka

Raija Rytkönen

Fysioterapeutti
Minulle on kertynyt kokemusta monipuolisesta fysioterapeutin työstä yli kolmekymmentä vuotta tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden parissa. Suuri mielenkiintoni on ikääntyvän kuntoutujan toimintakyvyn turvaaminen arjessa sekä kotona pärjäämisen tukeminen.

 

 

 

Logo Kunnonpaikka

Karita Astikainen

Fysioterapeutti

 

 

 

 

Esa Saariaho fysioterapeutti

Esa Saariaho

Fysioterapeutti
Kehon ja mielen tasapaino on tärkeää kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Kun keho voi hyvin, niin mielikin voi hyvin ja toisin päin. Itse olen suuntautunut psykofyysisen fysioterapiaan. Vahvuudet ryhmä- ja yksilöohjaukset sekä manuaalinen terapia. Pitkä urheilu- ja valmennustausta tuovat vahvuuksia myös kuntoutuksen saralle, niin henkiselle kuin fyysiselle.

 

 

 

Logo Kunnonpaikka

Helga Jakola

Fysioterapeutti

 

 

 

 

 

Arto Tapaninen fysioterapeutti

Arto Tapaninen

Fysioterapeutti
Vahvuuteni ovat tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden kuntoutus manuaalisen käsittelyn keinoin hyödyntäen myös muita fysikaalisia hoitomenetelmiä sekä allasterapiaa. Työergonomia ja kokonaisvaltainen työn kuormitustekijöiden arviointi ovat myös osa ammattitaitoani. Työkokemusta kuntoutuksesta minulla on yli 20 vuotta.

 

 

Ikonen Ella fysioterapeutti

Ella Ikonen

Fysioterapeutti
Olen fysioterapeuttina kiinnostunut ihmisen hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti ja minulle on tärkeää huomioida terapiassa aina asiakkaan yksilölliset tarpeet. Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian lisäksi olen kiinnostunut myös neurologisesta kuntoutuksesta. Vahvuuteni on ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä erilaisten tuki- ja liikuntaelin sairauksien, kuten nivelrikon kuntoutuksessa. Pyrin kehittämään osaamistani fysioterapeuttina aktiivisesti.  

 

minna tirkkonen kunnonpaikka

Minna Tirkkonen

Fysioterapeutti
Vahvuutenani on tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöt sekä vammojen ja leikkausten jälkeinen kuntoutus. Myös ryhmänohjaustaidot ovat osa vahvaa ammattitaitoani. Erityisosaamistani on lisäksi lasten motorisen kehityksen tukeminen.

 

 

 

 

Logo Kunnonpaikka

Anni Savolainen

Fysioterapeutti
Työskentelen Kunnonpaikassa eri sairasryhmäkohtaisilla kuntoutuskursseilla, erityisesti muistikuntoutujien, omaishoitajien- ja veteraanien ryhmissä.  Fysioterapeuttina pyrin vahvistamaan ja tunnistamaan asiakkaan voimavaroja, joiden avulla hän pääsee asettamiinsa tavoitteisiin. Vahvuuksiani ovat ryhmänohjaus sekä kuntoutujan motivointi kohti terveellisempiä elämäntapoja. Olen lisäksi sairaanhoitaja (amk) ja valmistun keväällä 2021  muistihoitajaksi.

 

 

anni partanen psykologi

Anni Partanen

Psykologi
Työskennellessäni Kunnonpaikassa minulle on kertynyt kokemusta useista eri kuntoutusmuodoista ammatillisesta kuntoutuksesta erilaisiin sairasryhmäkuntoutuksiin. Vahvuutenani on ammatillinen yksilökuntoutus sekä aikuisten kognitiiviset testaukset. Hyödynnän työskentelyssäni ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työskentelyotetta.

 

 

 

Logo Kunnonpaikka

Hilkka Lehdesmaa

Psykologi
Minulla on pitkä ja monipuolinen kokemus kuntoutustyöstä mm. työkykyä ylläpitävässä sekä sairauksista toipumista edistävässä kuntoutuksessa. Työotteessani keskeistä on asiakkaan tukeminen psyykkisten voimavarojensa tunnistamisessa sekä näiden käyttöönottamisessa hyvinvoinnin ja elämänlaadun vahvistamiseksi arjessa.

 

 

Stenroth

Elisa Vuori-Stenroth

Psykologi, työterveyspsykologi, liikunnanopettaja
Työskentelen Kunnonpaikassa psykologina eri sairausryhmäkohtaisten kuntoutusmuotojen sekä työkykyä ylläpitävän Kiila-kuntoutuksen parissa. Työkokemusta minulla on myös työterveyshuollosta ja opetustyöstä. Työssäni koen tärkeäksi voimavarakeskeisyyden, asiakkaan yksilöllisen kohtaamisen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen. Erityinen kiinnostuksen kohteeni on liikunta- ja urheilupsykologia.

 

 

 

Ravitsemusterapeutti Anu Manninen

Anu Manninen

Laillistettu ravitsemusterapeutti ja sosiaalityöntekijä
Onnistumisen edellytyksenä on riittävän vahva motivaatio, olipa kyse sitten painonhallinnasta tai terveyttä edistävien ruokavaliomuutosten tekemisestä. Teoria siis tarvitsee tuekseen käytännön. Ratkaisukeskeisyys, yksilöllisyyden huomioiminen sekä riittävän vahva tiedollinen ja taidollinen tuki ovat puolestaan avainasemassa motivaation etsimisessä ja ennen kaikkea sen ylläpitämisessä.

 

 

Ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja Katri Thitz

Katri Thitz

Fysioterapeutti, työfysioterapeutti ja ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja
Omaan monipuolisen osaamisen tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta sekä pitkän kokemuksen tules-vaivojen hoidosta sekä harjoituksista. Lisäksi työskentelen ammatillisen kuntoutuksen ohjaajana.

 

 

 

Jalkaterapeutti Jenni Mentunen

Jenni Mentunen

Jalkaterapeutti (Amk)
Teen Kunnonpaikassa pääsääntöisesti kliinistä jalkaterapiaa, mutta vahvaa osaamisaluettani ovat myös jalkaterän alueen toimintahäiriöt ja kiputilat. Tavoitteenani kiputilojen hoidossa on löytää monipuolinen ratkaisu esimerkiksi harjoitteiden, kevennysten sekä kenkäohjauksen avulla. Kohtaan jokaisen asiakkaan yksilönä, iloisella otteella.

 

 

Logo Kunnonpaikka

Mervi Puoskari

Jalkaterapeutti 
Jalkaterapeutin työssä pyrin kohtaamaan asiakkaan yksilöllisesti ja ymmärtämään jalkaterveyden osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä koettua terveyttä. Kliininen hoitotyö on lähellä sydäntäni, mutta työssäni Kunnonpaikassa voin toteuttaa myös tärkeää ohjaustyötä luentojen ja ryhmä- ja yksilöohjausten kautta. Pidän ihmisten kohtaamisesta ja käsillä tekemisestä. Jalkaterveys on kaikkien asia - se on nimittäin viimeinen pari jatkuvasti käytössä, mitä jalkoihin tulee 😉

 

 

Logo Kunnonpaikka

Katja Lusminki

Jalkaterapeutti 
Jalkaterapeuttina haluan olla aktiivisesti edistämässä ihmisten jalkaterveyttä. Lähellä sydäntäni on kliininen jalkaterapia ja pidän paljon siitä, että näen käteni jäljen heti hoidon aikana. Toiselta ammatiltani olen koulutettu hieroja, joten myös ihmiskehon toiminta ja erilaisten kiputilojen ja vaivojen hoito hieronnan ja jalkaterapian keinoin on mielenkiintoista. Ammatit tukevat hyvin toisiaan ja koen tämän olevan rikkaus työssäni.

 

 

Savusauna Kunnonpaikka Kuopio

Savusaunaillat maanantaisin

Savusaunaillat maanantaisin ja lauantaisin

Maanantaisin klo 18:00–21:00 ja 13.2.2021 alkaen myös lauantai