Kelan toimintaterapia

toimintaterapia kunnonpaikka kuopio

YKSILÖLLINEN TOIMINTATERAPIA


Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa asiakkaalle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. Terapiassa pyritään vaikuttamaan asiakkaan toimintamahdollisuuksiin, joita saattavat rajoittaa erilaiset kehitykselliset häiriöt, ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset, sairaudet tai vammat.

Toimintaterapian tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi asiakkaan selviytyminen hänelle päivittäisen elämän toiminnoista huolimatta toimintakykyyn vaikuttavista rajoituksista tai ympäristöllisistä esteistä.

Toimintaterapeutit tekevät aktiivisesti yhteistyötä asiakkaan omaisten, läheisten sekä yhteistyöverkoston kanssa. Toimintaterapeutti on toimintakyvyn asiantuntija, joka auttaa suunnittelemaan arkea tukevaa kuntoutusta.

Toteutamme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaterapiaa Siilinjärvellä, Kuopiossa, Lapinlahdella, Leppävirralla, Suonenjoella ja Tuusniemellä.

toimintaterapia kunnonpaikka kuopio

RYHMÄMUOTOINEN TOIMINTATERAPIA

Ryhmämuotoisena toteutettavan terapian tavoitteet ovat vastaavat kuin yksilömuotoisessa terapiassakin. Ryhmämuotoista terapiaa voidaan toteuttaa henkilöille, joiden voidaan arvioida hyötyvän ryhymämuotoisesta toiminnasta. 

Ryhmäterapian tavoitteena on vahvistaa kuntoutujien vuorovaikutusta ja aktiivista osallistumista. Ryhmämuotoisen terapian avulla tarjotaan vertaistukea sekä turvallinen ympäristö harjoitella taitoja, joita arkielämän suoriutuminen ja osallistuminen vaativat. 

toimintaterapia  kunnonpaikka kuopio

NÄIN HAET KELAN TOIMINTATERAPIAA 

1.Täytä ja tulosta hakemus Vaativa lääkinnällinen kuntoutus (KU 104).

2. Liitä kuntoutushakemukseen B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet. 
- Kun haet vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, liitä mukaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, ellei se jo ole Kelassa.​

3. Postita hakemus liitteineen Kelaan. Liitteet voit lähettää myös verkkoasiointipalvelun viestit-toiminnon kautta.

MIkäli et ole oikeutettu Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen voit hakeutua kuntoutukseen Fysioklinikkamme kautta

Tutustu Fysioklinikkamme monipuoliseen palveluvalikoimaan

toimintaterapia ryhmäterapia kunnonpaikka kuopio

Fysioklinikka-etu


Käytä kylpylää ja kuntosalia veloituksetta koko hoitosarjan ajan
Kun Fysioklinikan hoitosarja jatkuu vähintään 5 hoitokertaa, voit käyttää koko sarjan ajan kylpyläämme ja kuntosalejamme veloituksetta. Esim. jos 10 kerran fysioterapiahoitosarja ajoittuu 3kk ajalle, saat käyttää em. palveluita koko tuon 3kk ajan veloituksetta. Tutustu kampanjaan ja sen ehtoihin tarkemmin täällä

Logo Kunnonpaikka

LISÄTIEDOT & AJANVARAUKSET

Terhi Kauppinen
044 7889 488
terhi.kauppinen@kunnonpaikka.com

Fysioklinikan ajanvaraus ma-to klo 8-14.

fysioklinikka

Käytä kuntosaleja ja kylpylää veloituksetta hoitosarjasi ajan

Kun Fysioklinikan hoitosarja jatkuu vähintään 5 hoitokertaa, voit käyttää koko sarjan ajan kylpyläämme ja kuntosalejamme veloituksetta!