KIILA-kuntoutus

Kunnonpaikka kuntoutus

KIILA-kuntoutus

KIILA kuntoutus on tarkoitettu vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa oleville työntekijöille sekä yrittäjille, joilla on ajankohtainen kuntoutustarve joka on asianmukaisesti todettu terveydenhuollossa tai työterveydessä. Hakijatahoina toimivat työterveyshuollot, työnantajat, ammattiliitot ja yhdistykset. Yksilöpalveluun hakiessa voi toimittaa Kelaan yksilöllisiä Kiila-kuntoutushakemuksia.

Mikäli olet kiinnostunut hakemaan Kiila-kuntoutusta esim. yrityksesi henkilöstölle tai edustamasi liiton tai yhdistyksen jäsenille, ole yhteydessä kuntoutus- ja hyvinvointipalveluasiantuntijaamme.
 

KIILA-kuntoutuksen sisältö ja toteutus

KIILA-kuntoutus on yhdistelmä yksilöllistä ja ryhmämuotoista kuntoutusta. KIILA-kuntoutus perustuu tutkittuihin ja kokemuksiin perustuviin ratkaisuihin ja käytäntöihin, jotka liittyvät kuntoutujan työhön ja työhyvinvointiin sekä terveyteen ja elämänhallinnan tukemiseen. Kiila-kuntoutuksen toteutukseen kuuluu tiivis yhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

KIILA-kuntoutuksessa on kuntoutukseen hakevan henkilön valittavina vaihtoehtoina yksilö tai kurssimuotoinen toteutus. 

KIILA-YKSILÖPALVELU

Yksilöpalveluun hakiessa ei tarvitse löytää itselleen sopivaa kurssia, vaan yksilöllisiä hakemuksia voi toimittaa Kelaan. KIILA-yksilöpalvelussa Kunnonpaikka kokoaa yksittäisistä asiakkaista ryhmän. Ryhmä voi olla ammattialakohtainen tai koostua eri alan ammattilaisista. Ryhmän koko on maksimissaan 5 kuntoutujaa. 

KIILA-yksilöpalvelu sisältää useampia yksilöllisen valmennuksen käyntikertoja kuin kurssipalvelu. Tavoitteena on entistä paremmin tukea ja vahvistaa kuntoutujan yksilöllistä kuntoutumista.

KIILA-KURSSIPALVELU

KIILA-kurssipalvelussa hakijatahoina toimivat työterveyshuolto, työnantajat, liitot ja yhdistykset. Ryhmän koko on maksimissaan 8 kuntoutujaa. Kurssimuotoisessa toteutuksessa kohderyhmä on usein ammatti- tai työnantajakohtainen. 

KIILA-kuntoutukseen hakeminen

Kuntoutukseen haetaan oman työterveyshuollon kautta täyttämällä Kelan lomakkeet KU101 ja KU200.

Kuntoutus on kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden kohdalla maksutonta. Voit saada kuntoutuksen aikana kuntoutus- tai osakuntoutusrahaa. Se turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta.

Kelan kuntoutukseen saapuvat henkilöt voivat hakea Kelasta korvausta toteutuneita matka- ja yöpymiskustannuksia vastaan. 

 

Kiila-kurssipalvelu 2022

86157     PeeÄssän henkilöstön Kiila-kuntoutus,
                aloitus/ tilannearviopäivä    24.1.2022    

86312     Vaalijalan työntekijät 1/22 Kiila-kuntoutus,
                aloitus/ tilannearviopäivä    7.2.2022

86310     Varkauden kaupunki, Kunnallisten esimiesten Kiila-kuntoutus,
                aloitus/ tilannearviopäivä    14.3.2022

86309     Rahtareiden Kiila-kuntoutus
                aloitus/ tilannearviopäivä    25.4.2022

86154    Iisalmen kaupungin henkilöstön Kiila-kuntoutus
               aloitus/ tilannearviopäivä     2.5.2022

86313    Vaalijalan työntekijät 2/22 Kiila-kuntoutus
               aloitus/ tilannearviopäivä    15.8.2022

86311    Kajaanin kaupungin esimiesten Kiila-kuntoutus
               aloitus/ tilannearviopäivä     29.8.2022

86155    Superin Lähi- ja perushoitajien  Kiila-kuntoutus
               aloitus/ tilannearviopäivä    19.9.2022

86156    Superin Lähi- ja perushoitajien  Kiila-kuntoutus
               aloitus/ tilannearviopäivä    26.9.2022

 

Kurssinumeroa klikkaamalla pääset lukemaan lisätietoja Kelan sivuilta.

Tulosta tästä KIILA-kuntoutusesite

Tulosta tästä KIILA-yksilöpalveluesite

Logo Kunnonpaikka

Lisätiedot

Kuntoutustoimisto
044 7476 531
kuntoutus@kunnonpaikka.com