OMAISHOITAJAT

kunnonpaikka kuntoutus omaishoitaja

Omaishoitajien kuntoutuskurssit 

yksilö ja parikurssi

Kurssi on tarkoitettu henkilöille jotka avustavat tai hoitavat läheistään päivittäin, sekä omaishoitajille, joilla on omasta terveydentilastaan tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi riski siihen että arjen toiminnoista suoriutuminen on alentunut tai tulee alentumaan.

Kuntoutujalla itsellään tulee olla riittävästi toimintakykyä jotta hän kykenee toimimaan kuntoutuksen aikana ilman jatkuvaa avustamista.  

Kurssin sisältö

Kurssin tavoitteena on lisätä kuntoutujien keinoja omaishoitajan arjessa toimimisen ohessa oman terveydentilan ja elämänlaadun ylläpitämiseksi.
Kurssin aikana pyritään löytämään voimavaroja arjessa jaksamiseen, omaishoitajan arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin. Kurssilla saa myös ohjausta siihen mistä voi saada tietoa omaisen / hoidettavan sairauksista sekä niihin liittyvistä palveluista.

Omaishoitajien kurssi on ryhmämuotoista kuntoutusta, joka on kohdennettu:

  • aikuisen puolison, omaisen tai läheisen omaishoitajana toimivat aikuiset.
  • Parikursseihin osallistuvat omaishoitaja sekä hoidettava

Kelan kuntoutus on osallistujille maksutonta.

kunnonpaikka kuntoutus omaishoitaja

Kurssille hakeminen

Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Kurssille hakemiseen ei tarvita B-lausuntoa, asiakas tuo kuntoutukseen mukanaan hoitoepikriisin. 

Hakemus toimitetaan Kelan toimistoon. 

Kurssille hakemisen edellytyksenä ei tarvitse olla kunnan kanssa laadittua omaishoitosopimusta.

Kurssi koostuu kahdesta viiden vuorokauden mittaisesta ryhmäjaksosta ja ne toteutetaan 6–8 kuukauden aikana.

 

Kurssien kurssinumerot sekä aloitusajankohdat 2022

Yksilökurssit

83658     Aloitusjakso:      24. – 28.1.2022

83659     Aloitusjakso:      21. – 25.2.2022

83660     Aloitusjakso:     15. – 19.8.2022

83661     Aloitusjakso:       12. – 16.9.2022

 

Vuoden 2022 Kelan Omaishoitajien yksilökurssin esite

 

Parikurssit

83231     Aloitusjakso:      21. – 25.2.2022

83232     Aloitusjakso:       18. – 24.4.2022

83233     Aloitusjakso:         16. – 20.5.2022

83234     Aloitusjakso:         22. – 26.8.2022

83235     Aloitusjakso:       19. – 23.9.2022

83236     Aloitusjakso:     24. – 28.10.2022

83237     Aloitusjakso:     7. – 11.11.2022

 

Vuoden 2022 Kelan Omaishoitajien parikurssin esite

 

Logo Kunnonpaikka

Lisätiedot

Kuntoutustoimisto
044 7476 531,
huom. soittoajat ma-pe klo 10-11 sekä klo 13-14
kuntoutus@kunnonpaikka.com