MUISTISAIRAUDET

Kunnonpaikka kuntoutus

Muistikurssit

Kurssit järjestetään aina parikursseina

Sopeutumisvalmennuskurssin kohderyhmänä ovat varhaisen vaiheen tai lievää muistisairautta (MMSE muistitestin tulos on oltava yli 18p.) sairastavat henkilöt sekä heidän puolisonsa.

Muistisairaus voi olla esim. Alzheimerin- tai Lewyn kappale -tauti, vaskulaarinen dementia, otsa-ohimolohkorappeuma tai Parkinsonin taudin muistisairaus tai näiden yhdistelmä.

Kuntoutustarpeen tulee olla todettu terveydenhuollossa sekä kuntoutujan toimintakykyä tulee voida turvata tai parantaa kuntoutuksen avulla. Kuntoutustarpeen arvio on tehty enintään 12kk ennen kuntoutuksen alkua. Kuntoutujalla tulee olla myös riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee toimimaan kuntoutustiloissa ilman jatkuvaa avustamista.

Kurssin tavoite ja sisältö

Kuntoutuskurssin tavoitteena on lisätä ja parantaa kuntoutujan sekä hänen puolisonsa keinoja sairauden hoidossa sekä terveyttä edistävissä toiminnoissa. Kuntoutujan puolisoa tai läheistä ohjataan ja tuetaan siihen että kuntoutujan arki sisältäisi terveyttä ja kuntoutumista edistäviä toimintoja.  Kurssiteemoina ovat mm. ryhmätoiminnot, fyysinen aktivointi ja ohjaus sekä tietoa ravitsemuksen merkityksestä hyvinvointiin. Kurssin kesto on yhteensä viisi vuorokautta. Puoliso tai omainen osallistuu kurssiohjelmaan koko kurssin ajan.

kunnonpaikan kuntoutus

Kurssille hakeutuminen


Täytä ja tulosta hakemus Harkinnanvarainen kuntoutus (KU 132).

Liitä kuntoutushakemukseen B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet. 

Kun haet vaativaan lääkinnälliseen kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssille, liitä mukaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, ellei se jo ole Kelassa.​

Postita hakemus liitteineen Kelaan. Liitteet voit lähettää myös verkkoasiointipalvelun viestit-toiminnon kautta.
Löydät kurssikohtaiset ohjeet hakemisesta myös jokaisen kurssin kohdalta Kunnonpaikan sivuilta.

Voit saada kuntoutuksen aikana kuntoutus- tai osakuntoutusrahaa. Se turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta.

Kelan kuntoutukseen saapuvat henkilöt voivat hakea Kelasta korvausta toteutuneita matka- ja yöpymiskustannuksia vastaan. 

 

Kurssien kurssinumerot sekä kurssiajat 2022

Alle 68-vuotiaille

83066     kurssiaika    17.-21.1.2022

83067    kurssiaika     9.-13.5.2022

83068     kurssiaika     17.-21.10.2022

 

Yli 68-vuotiaille

83069     kurssiaika     28.2.-4.3.2022

83070     kurssiaika     25.-29.4.2022

83071     kurssiaika     1.-5.8.2022

83072     kurssiaika     12.-16.9.2022

83073     kurssiaika     31.10.-4.11.2022

83074     kurssiaika     5.-9.12.2022

 

Kurssinumeroa klikkaamalla pääset Kelan sivuille lukemaan lisätietoja.

 

Vuoden 2022 Kelan muistisairauksia sairastavien kuntoutusesite

 

Logo Kunnonpaikka

Lisätiedot

Kuntoutustoimisto
044 7476 531,
huom. soittoajat ma-pe klo 10-11 sekä klo 13-14
kuntoutus@kunnonpaikka.com