TUKI- JA LIIKUNTAELINSAIRAUDET

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Kurssit on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, työhön palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville henkilöille, joilla on asianmukaisesti diagnosoidut yli 3 kuukautta jatkuneet oireet.

Laitosmuotoinenkuntoutus

Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, työhön palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville henkilöille, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu yli 3 kk oireillut tuki- ja liikuntaelinsairaus. Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.

Kurssin tavoite ja sisältö

Kuntoutuskurssin tavoitteena on hyvinvoinnin sekä työ- ja toimintakyvyn turvaaminen ja edistäminen. Kuntoutuskurssi sisältää ryhmämuotoista ja osin myös yksilöllistä ohjelmaa painottaen oirealueen lihasryhmien lihasvoimaa, kestävyyttä sekä liikkuvuutta parantavaa harjoittelua. Fyysisen aktivoinnin ja ohjauksen lisäksi kuntoutus tarjoaa mm. opastusta ja motivoitumista hyvinvointia tukevien elintapojen omaksumiseen sekä psykososiaalista ohjausta ja neuvontaa. Kurssilla tavoitteiden toteutumisen tukena toimii Kunnonpaikan kokenut ammattihenkilöstö.

Kurssi kestää yhteensä 15 vuorokautta. Kurssi on jaettu yhteensä kolmeen viiden vuorokauden mittaiseen laitoskuntoutusjaksoon Kunnonpaikassa. Kurssin ryhmäjaksot sijoitetaan yhteensä 12 kuukauden ajalle kurssin aloituspäivästä. Kurssin kustantaa Kela ja sen ajalta voi saada joko palkkaa tai kuntoutusrahaa.

 

Kurssien kurssinumerot ja aloitusajankohdat 2022: 

 

Niskan, hartian tai yläraajan tule-sairaus

80214     Kurssin aloitusjakso     24.-28.1.2022

80925     Kurssin aloitusjakso     28.3.-1.4.2022

80926     Kurssin aloitusjakso     6.-10.6.2022

80927     Kurssin aloitusjakso     31.10.-4.11.2022

 

Selkäsairaudet

80215     Kurssin aloitusjakso       4.-8.4.2022

80216     Kurssin aloitusjakso      13.-17.6.2022

80217     Kurssin aloitusjakso      12.-16.9.2022

80218     Kurssin aloitusjakso      7.-11.11.2022

80219     Kurssin aloitusjakso      21.-25.11.2022

80220     Kurssin aloitusjakso      19.-23.4.2022

80221     Kurssin aloitusjakso      5.-9.9.2022

 

Alaraajan tule-sairaus

80222     Kurssin aloitusjakso     14.-18.11.2022 

80223     Kurssin aloitusjakso     5.-9.12.2022

 

Selän, niskan, hartian tai yläraajan tule-sairaus, työelämästä poissaoleville yli 68-vuotiaille

80225     Kurssin aloitusjakso     15.-19.8.2022

 

Selän, niskan, hartian tai yläraajan tule-sairaus, työelämästä poissaoleville alle 68-vuotiaille

80224     Kurssin aloitusjakso     17.-21.1.2022Kurssinumeroa klikkaamalla pääset Kelan sivuille lukemaan lisätietoja.

TULES-KUNTOUTSESITE 2022

 

Avokuntoutus

Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, työhön palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville henkilöille sekä työelämästä poissaoleville, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu yli 3 kk oireillut selän, niskan ja hartian tai alaraajan suurten nivelten sairaus. Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.

Kuntoutuskurssit ovat suunnattu Kelan itäisen vakuutuspiirin alueella asuville henkilöille.

Kurssin tavoite ja sisältö

Avokuntoutuskurssin tavoitteet ovat samanlaisia kuin laitosmuotoisessa kuntoutuksessakin. 

Kurssi rakentuu kolmen päivän mittaisesta aloitusjaksosta, viidestä neljän tunnin pituisesta käyntikerrasta ja kahden päivän mittaisesta päätösjaksosta.

Avokuntoutus mahdollistaa työssäkäynnin ja kuntoutuksen yhdistämisen, joissain tapauksissa laitosmuotoista kuntoutusta paremmin. 

Kurssin kustantaa Kela ja sen ajalta voi saada joko palkkaa tai kuntoutusrahaa.

 

Kurssille hakeutuminen


Täytä ja tulosta hakemus Harkinnanvarainen kuntoutus (KU 132).

Liitä kuntoutushakemukseen B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet. 

- Kun haet vaativaan lääkinnälliseen kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssille, liitä mukaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, ellei se jo ole Kelassa.​

Postita hakemus liitteineen Kelaan. Liitteet voit lähettää myös verkkoasiointipalvelun viestit-toiminnon kautta.
Löydät kurssikohtaiset ohjeet hakemisesta myös jokaisen kurssin kohdalta Kunnonpaikan sivuilta.

Voit saada kuntoutuksen aikana kuntoutus- tai osakuntoutusrahaa. Se turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta.

Kelan kuntoutukseen saapuvat henkilöt voivat hakea Kelasta korvausta toteutuneita matka- ja yöpymiskustannuksia vastaan. 

 

KURSSIEN KURSSINUMEROT JA ALOITUSAJANKOHDAT: 

Selän, niskan ja hartian tai alaraajan suurten nivelten sairaudet, työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville ja opiskelijoille

80546      Kurssin aloitusjakso     21.-23.2.2022

80547      Kurssin aloitusjakso     28.-30.3.2022

80548      Kurssin aloitusjakso     9.-11.5.2022

80549      Kurssin aloitusjakso     8.-10.8.2022

80550      Kurssin aloitusjakso     24.-26.10.2022

80551      Kurssin aloitusjakso     7.-9.11.2022


Kurssinumeroa klikkaamalla pääset Kelan sivuille lukemaan lisätietoja.

 

TULES AVO -KUNTOUTUSESITE 2022

Logo Kunnonpaikka

Lisätiedot

Kunnonpaikan kuntoutustoimisto
puh. 044 7476 531
kuntoutus@kunnonpaikka.com