Sydänsairaudet

Kunnonpaikka kuntoutus

Sydänsairauksia sairastavien kuntoutuskurssit

Kuntoutus on suunnattu aikuisille henkilöille joiden työ- ja toimintakykyä haittaa ja heikentää sydänsairaus. Kuntoutuskurssille voi osallistua myös kuntoutujan omainen tai läheinen.

Kurssin sisältö

Kuntoutuksen tavoitteena on lisätä sekä kuntoutujan että hänen omaisensa, kykyä hahmottaa sairauden aiheuttama kokonaistilanne sekä tuen tarve, jotta voitaisi edistää kuntoutujan kuntoutumista.

Kuntoutus kestää yhteensä 15 vuorokautta, joka jakautuu kolmeen viiden päivän mittaiseen jaksoon. Kurssi toteutuu yhteensä noin yhdeksän kuukauden aikana. Omainen osallistuu kurssin toteutukseen osan aikaa. Omaiset osallistuvat kuntoutukseen yhteensä kahden vuorokauden ajan ensimmäisen jakson lopussa.

Suurin osa kurssiohjelmasta toteutuu ryhmässä, joka mahdollistaa vertaistuen toteutumisen sekä kuntoutujien aktiivisen osallistumisen kuntoutusohjelmaan. Kuntoutuksen aikana käsiteltävät teemat liittyvät fyysisen aktivoimisen ohjaukseen, ravitsemukseen sekä terveyteen ja sen edistämiseen.

Kurssille hakeutuminen

Täytä ja tulosta hakemus Harkinnanvarainen kuntoutus (KU 132).

Liitä kuntoutushakemukseen B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet. 

- Kun haet vaativaan lääkinnälliseen kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssille, liitä mukaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, ellei se jo ole Kelassa.​

Postita hakemus liitteineen Kelaan. Liitteet voit lähettää myös verkkoasiointipalvelun viestit-toiminnon kautta.
Löydät kurssikohtaiset ohjeet hakemisesta myös jokaisen kurssin kohdalta Kunnonpaikan sivuilta.

Voit saada kuntoutuksen aikana kuntoutus- tai osakuntoutusrahaa. Se turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta.
Kelan kuntoutukseen saapuvat henkilöt voivat hakea Kelasta korvausta toteutuneita matka- ja yöpymiskustannuksia vastaan. 

 

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Sydänkuntoutuskurssit on tarkoitettu:

  • Sepelvaltimotautia sairastaville, joilla on useita riskitekijöitä tai toimintakykyä rajoittava angina pectoris -oire tai tehty ohitusleikkaus tai tehty pallolaajennus. 
  • Läppäleikatuille
  • Sydämen vajaatoimintaa, kardiomyopatiaa, sydänsarkoidoosia, harvinaista sydänsairautta tai synnynnäistä sydänsairautta sairastaville
  • Kurssit ovat sekakursseja ja aloitusjaksot ovat

 

 

Kurssiajankohdat 2022

Kurssi  1    24 – 28.1.2022 

                   30.5. – 3.6.2022       10. – 14.10.2022      

                   Omaisten jakso 27. – 28.1.2022

 

Kurssi  2    31.1 – 4.2.2022 
                   15 – 19.8.2022      9 – 13.1.2023         

                   Omaisten jakso 3 – 4.2.2022

 


Kurssi  3    21 – 25.2.2022     
                   5 – 9.9.2022         30.1. – 3.2.2023     

                   Omaisten jakso 24 – 25.2.2022

 


Kurssi  4    28.3 – 1.4.2022
                   26 – 30.9.2022      13 – 17.2.2023       

                   Omaisten jakso 31.3 – 1.4.2022

 


Kurssi  5    25 – 29.4.2022 
                   3 – 7.10.2022         27.2 – 3.3.2023     

                   Omaisten jakso 28 – 29.4.2022

 


Kurssi  6    23 – 27.5.2022  
                   12 – 16.9.2022,      20 – 24.2.2023      

                    Omaisten jakso 26 – 27.5.2022

 


Kurssi  7    20. – 24.9.2021  
                   13 – 17.2.2023      31.7 – 4.8.2023     

                    Omaisten jakso 20 – 21.10.2022

 


Kurssi  8    24 – 28.10.2022  
                   20 – 24.3.2023       7 – 11.8.2023       

                   Omaisten jakso 27 – 28.10.2022

 


Kurssi  9    31.10-4.11.2022  

                   26-31.3.2023        28.8-1.9.2023    

                   Omaisten jakso 3-4.11.2022

 


Kurssi 10    7-11.11.2022   
                    11-15.4.2023       11-15.9.2023     

                    Omaisten jakso 10-11.11.2022

 


Kurssi 11    14-18.11.2022  
                     24-28.4.2023       18-22.9.2023    

                     Omaisten jakso 17-18.11.2022

 


Kurssi 12    21-25.11.2022 
                    8-12.5.2023           9-13.10.2023   

                    Omaisten jakso 24-25.11.2022

 

 

Kurssi 13    28.11-2.12.2022  
                    22-26.5.2023       16-20.10.2023    

                    Omaisten jakso 1-2.12.2022


Kurssi 14    12-16.12.2022 
                     29.5-2.6.2023      23-27.10.2023    

                     Omaisten jakso 15-16.12.2022

 

Vuoden 2022 Kelan sydänkuntoutuskurssien esite

 

 

 

 

Logo Kunnonpaikka

Lisätiedot

Kunnonpaikan kuntoutustoimisto
puh. 044 7476 531
kuntoutus@kunnonpaikka.com