Tykke2-hankkeen aloitusseminaari

Tykke2 hanke Kunnonpaikka Huoltoliitto

Hybridimallilla toteutetussa seminaarissa oli mukana yhteensä 75 henkilöä, joista 57 Zoom-etäyhteydellä!

Päivän sisältöön kuului muun muassa tietoutta TYKKE-hankkeen kokemuksista ja tuloksista sekä TYKKE2-hankkeen toimintakuvausta. Näiden lisäksi ohjelmassa oli muun muassa LT Raija Kerättären asiantuntijaluento pitkäaikaistyöttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnista sekä paneelikeskustelu verkostojen merkityksestä työllisyyden hoidossa.

 

Palautekyselyn perusteella seminaarin hyödyllisyyden yleisarvosanaksi annettiin 4,5 / 6,0!

Palautteessa nousivat esille muun muassa seuraavat asiat:

”Raija Kerättären tärkeät nostot - toivoisin vain että huoli kuultaisiin paremmin kunnissa, missä juuri tämän asiakasryhmän asioita tosiallisesti voitaisiin edistää.”

”Raija Kerättären asiantuntijaluento oli todella hyvä. Mahtavaa, kun asiat esitetään selkeästi ja konkreettisesti.”

”-- Kiitos myös juontajalle, piti seminaarin virkeänä koko päivän. Selkeät ja asialliset esitykset kaikille, ei mitään turhaa.”

”-- Jukka-Tapio Keräsen luento oli kovin innostava ja iloa tuottava.”

”Hyvä verkostotyön näkökulma!”

Tykke-hankkeen tulokset ja Tykke2-hankkeen tavoitteet.”

Osallistujat kokivat seminaarissa esitetyn tietouden olevan hyödynnettävissä omassa työssään muun muassa seuraavilla tavoilla:

Käytännössä useita pieniä asioita voisi tehdä paremmin. Vaikutti myös omaan asenteeseen ja sai voimaa ja piristystä asiakastyötön, kun kuulee inspiroivia puheenvuoroja.”

Vien viestiä ehdottomasti omassa organisaatiossa, jossa kuitenkin alueen kehittäminen on keskiössä ja osatyökykyisten potentiaalia tulisi hyödyntää aikaisempaa paremmin.”

Paljonkin asiakastyössä. Tästä tulee hyvää yhteistyötä!”

 

Kiitokset kaikille osallistujille sekä seminaariesiintyjille!

 

Palaa takaisin hankkeen sivuille