TYKKE-hanke

Tykke hanke Kunnonpaikka Kuopio

Tykke2-hanke

Tykke2-hanke (ESR/TL5, S22042) käynnistyy 1.6.2020 ja hankkeen asiakastyön on tarkoitus alkaa elokuun 2020 aikana. Hankkeen kesto on 2 v 7 kk (31.12.2022 saakka).

Tykke2-hankkeen kohderyhmänä ovat hankekuntien (Kuopio, Tuusniemi) työttömät, joilla on pitkittynyt työttömyysjakso ja/tai tunnistettuja/tunnistamattomia, työllistymistä haittaavia työ- ja toimintakyvyn rajoitteita, jotka kohottavat riskiä asiakkaan pitkittyneeseen työttömyysjaksoon.

Hankkeen päätavoitteena (1) on kohderyhmän elämänhallinnan/-laadun sekä työ- ja toimintakyvyn parantuminen.

Lisäksi hankkeen tavoitteina ovat:

2. Avoimille työmarkkinoille (osa)työkyvyttömien työkyvyn parantaminen sairauksien hoidolla ja moniammatillisella yksilöidyllä kuntoutuksen tarveselvityksellä sekä ohjaamalla asiakkaita oikeaan jatkopolkuun (kuten terveydenhuoltoon, työkyky- ja eläkeselvittelyihin, työkykyä kohentavan kuntoutukseen ja/tai kuntouttavaan työtoimintaan/työkokeiluun)

3. Asiakkaiden työllisyystoimien palveluohjauksen parantaminen sekä palveluiden parempi kohdentaminen ja oikea-aikaisuus (asiakkaiden työkykyä rajoittavien tekijöiden tunnistamisen myötä).

4. Tukea asiakkaiden osallisuutta ja niukkuudesta selviytymistä sekä kohentaa huono-osaisuutta

5. Kehittää kustannustehokas toimintamalli, jolla pystytään toteuttamaan kyseiselle kohderyhmälle hankkeen tavoitteiden 1-4 mukaisia toimenpiteitä yhteistyössä (esim. ostopalveluina) työllisyyspalveluista vastaavien tahojen kanssa.

Hankkeen asiakasprosessin toteutus muodostuu kahdesta toimintakokonaisuudesta: 

1. Moniammatillisen työryhmän työ- ja toimintakyvyn sekä palvelutarpeen arvioinnista (Kunnonpaikassa toteutuvat selvitys- ja seurantapäivät)

2. Osallisuutta tukevat ryhmämoduulit, joihin ohjataan asiakkaita heidän yksilölliset tarpeensa huomioiden. Teemoina muun muassa arjen ja ajankäytön hallinta, velka- ja talousneuvonta, käytännönläheinen elintapaohjaus (liikunta, ravitsemus), 3. sektorin matalan kynnysten palveluihin tutustuminen…

Hankkeen pääyhteistyökumppaneina toimivat Pohjois-Savon TE-toimisto, Kuopion kaupunki/Työllisyyspalvelut sekä Tuusniemen kunta / Sosiaalitoimi. Kohderyhmään kuuluvat voivat hakeutua hankkeeseen edellä mainittujen tahojen vastuuvirkailijansa kautta.

 

Lisätietoa hankkeesta:

Hankepäällikkö Kalle Onnela, 044 747 0696, kalle.onnela(at)kunnonpaikka.com

Hanketyöntekijä Katri Suhonen, 044 788 9453, katri.suhonen(at)kunnonpaikka.com (tavoitettavissa 1.6.2020 alkaen pääsääntöisesti ti-pe)

Hanketyöntekijä Tiina Häyrinen, 044 788 9538, tiina.hayrinen(at)kunnonpaikka.com (tavoitettavissa 1.6.2020 alkaen pääsääntöisesti ke-pe)

 

eulogovipulogoelylogo

 

 

TYKKE-HANKE

Tykke-hanke on käynnistynyt 1.6.2018 ja jatkuu kevääseen 2020 asti. Hanke on suunnattu kuopiolaisille ja tuusniemeläisille työttömille, joilla on työllistymistä haittaavia työ- ja toimintakyvyn rajoitteita. Hankkeen avulla kartoitetaan asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta ja autetaan löytämään omaa tilannetta parhaiten tukevia palveluita. Hankkeen toimesta autetaan myös mielekkäiden vapaa-ajan viettotapojen löytämisessä. Hanke on osallistujille maksuton ja sisältää yhteensä kolme ohjauspäivää Kunnonpaikassa, joiden jälkeen osallistujat jatkavat kotipaikkakunnallaan osallisuutta ja jatkopolkuja tukevassa toiminnassa hanketyöntekijöiden tukemana. Kunnonpaikassa toteutuviin ohjauspäiviin sisältyy lounas ja kylpylän sekä kuntosalien vapaa käyttö.

Tykke-hankkeen esite

Hankkeeseen voi hakeutua mukaan joko Pohjois-Savon TE-palveluiden tai kunnan työllisyyspalvelun yhteyshenkilön kautta.

Tykke-hankkeen esittely MessiLivessä

Tykke-hanke Twitterissä

 

Lisätietoa hankkeesta antavat:

Hankepäällikkö Kalle Onnela, 044 747 0696, kalle.onnela(at)kunnonpaikka.com 

Hanketyöntekijä Katri Suhonen, 044 788 9453, katri.suhonen(at)kunnonpaikka.com

 

tykkelogo  eulogo   vipulogo  elylogo

 

 

tykke-hankkeen päätösseminaari

Tykke-hankkeen päätösseminaari on peruttu

Päivän juontaa vuorovaikutuskouluttaja Jukka-Tapio Keränen.

Ohjelmassa hankkeen kokemusten ja tulosten lisäksi mm. LT Raija Kerättären asiantuntijaluento pitkäaikaistyöttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnista.

Päätösseminaari-esite.pdf

tykke-hankkeen päätösseminaari 28.5.2020