TYKKE-hanke

Tykke2 hanke Kunnonpaikka Huoltoliitto

Tykke2-hanke

Tykke2-hanke (ESR/TL5, S22042) käynnistyy 1.6.2020 ja hankkeen asiakastyön on tarkoitus alkaa elokuun 2020 aikana. Hankkeen kesto on 2 v 7 kk (31.12.2022 saakka).

Tykke2-hankkeen kohderyhmänä ovat hankekuntien (Kuopio, Tuusniemi) työttömät, joilla on pitkittynyt työttömyysjakso ja/tai tunnistettuja/tunnistamattomia, työllistymistä haittaavia työ- ja toimintakyvyn rajoitteita, jotka kohottavat riskiä asiakkaan pitkittyneeseen työttömyysjaksoon.

Hankkeen päätavoitteena (1) on kohderyhmän elämänhallinnan/-laadun sekä työ- ja toimintakyvyn parantuminen.

Lisäksi hankkeen tavoitteina ovat:

2. Avoimille työmarkkinoille (osa)työkyvyttömien työkyvyn parantaminen sairauksien hoidolla ja moniammatillisella yksilöidyllä kuntoutuksen tarveselvityksellä sekä ohjaamalla asiakkaita oikeaan jatkopolkuun (kuten terveydenhuoltoon, työkyky- ja eläkeselvittelyihin, työkykyä kohentavan kuntoutukseen ja/tai kuntouttavaan työtoimintaan/työkokeiluun)

3. Asiakkaiden työllisyystoimien palveluohjauksen parantaminen sekä palveluiden parempi kohdentaminen ja oikea-aikaisuus (asiakkaiden työkykyä rajoittavien tekijöiden tunnistamisen myötä).

4. Tukea asiakkaiden osallisuutta ja niukkuudesta selviytymistä sekä kohentaa huono-osaisuutta

5. Kehittää kustannustehokas toimintamalli, jolla pystytään toteuttamaan kyseiselle kohderyhmälle hankkeen tavoitteiden 1-4 mukaisia toimenpiteitä yhteistyössä (esim. ostopalveluina) työllisyyspalveluista vastaavien tahojen kanssa.

Hankkeen asiakasprosessin toteutus muodostuu kahdesta toimintakokonaisuudesta: 

1. Moniammatillisen työryhmän työ- ja toimintakyvyn sekä palvelutarpeen arvioinnista (Kunnonpaikassa toteutuvat selvitys- ja seurantapäivät)

2. Osallisuutta tukevat ryhmämoduulit, joihin ohjataan asiakkaita heidän yksilölliset tarpeensa huomioiden. Teemoina muun muassa arjen ja ajankäytön hallinta, velka- ja talousneuvonta, käytännönläheinen elintapaohjaus (liikunta, ravitsemus), 3. sektorin matalan kynnysten palveluihin tutustuminen…

Hankkeen pääyhteistyökumppaneina toimivat Pohjois-Savon TE-toimisto, Kuopion kaupunki/Työllisyyspalvelut sekä Tuusniemen kunta / Sosiaalitoimi. Kohderyhmään kuuluvat voivat hakeutua hankkeeseen edellä mainittujen tahojen vastuuvirkailijansa kautta.

Tykke-hankkeen esite

Tykke-hanke Twitterissä

 

Lisätietoa hankkeesta:

Hankepäällikkö Kalle Onnela, 044 747 0696, kalle.onnela(at)kunnonpaikka.com

Hanketyöntekijä Katri Suhonen, 044 788 9453, katri.suhonen(at)kunnonpaikka.com (tavoitettavissa 1.6.2020 alkaen pääsääntöisesti ti-pe)

Hanketyöntekijä Tiina Häyrinen, 044 788 9538, tiina.hayrinen(at)kunnonpaikka.com (tavoitettavissa 1.6.2020 alkaen pääsääntöisesti ke-pe)

 

eulogo  vipulogo elylogo

 

 

TYKKE-HANKE

Tykke-hanke toteutui 1.6.2018-31.5.2020. Hankkeen kohderyhmänä olivat kuopiolaiset ja tuusniemeläiset työttömät, joilla on työllistymistä haittaavia työ- ja toimintakyvyn rajoitteita. Hankkeen avulla kartoitettiin asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta ja autettiin löytämään omaa tilannetta parhaiten tukevia palveluita. Hankkeen toimesta tuettiin myös mielekkäiden vapaa-ajan viettotapojen löytämisessä. Hanke oli osallistujille maksuton ja sisälsi yhteensä kolme ohjauspäivää Kunnonpaikassa, joiden jälkeen osallistujat jatkoivat kotipaikkakunnallaan osallisuutta ja jatkopolkuja tukevassa toiminnassa hanketyöntekijöiden tukemana. Kunnonpaikassa toteutuviin ohjauspäiviin sisältyi lounas ja kylpylän sekä kuntosalien vapaa käyttö.

Hankkeen tuloksia ja kokemuksia on kuvattu hankekuvaukseen:

Tykke-hankkeen hankekuvaus

[julkaistu 11.6.2020]

Tykke-hankkeen esittely MessiLivessä

Tykke-hanke Twitterissä

 

Lisätietoa hankkeesta antavat:

Hankepäällikkö Kalle Onnela, 044 747 0696, kalle.onnela(at)kunnonpaikka.com 

Hanketyöntekijä Katri Suhonen, 044 788 9453, katri.suhonen(at)kunnonpaikka.com

 

tykkelogo  eulogo   vipulogo  elylogo

 

 

tykke-hankkeen päätösseminaari

Tykke2-hankkeen aloitusseminaari tiistaina 6.10.2020

Seminaari järjestetään Kylpylähotelli Kunnonpaikassa. Päivän juontaa vuorovaikutuskouluttaja Jukka-Tapio Keränen.

Ohjelmassa TYKKE-hankkeen kokemuksia ja tuloksia sekä TYKKE2-hankkeen toimintakuvausta. Näiden lisäksi päivän aikana muun muassa LT Raija Kerättären asiantuntijaluento pitkäaikaistyöttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnista.

Ilmoittaudu mukaan!

Tykke2 hanke aloitusseminaari Huoltoliitto Kunnonpaikka