TYKKE-hanke

Tykke2 hanke Kunnonpaikka Huoltoliitto

Tykke2-hanke

eulogo   vipulogoelylogo

Tykke2-hankkeen (ESR/TL5, S22042) rahoituskausi on alkanut 1.6.2020. Hankkeen asiakastyö alkoi elokuussa 2020. Hankkeen suunniteltu päättymisajankohta on 31.12.2022.

Tykke2-hankkeen kohderyhmänä ovat hankekuntien (Kuopio, Tuusniemi) työttömät, joilla on pitkittynyt työttömyysjakso ja/tai tunnistettuja/tunnistamattomia, työllistymistä haittaavia työ- ja toimintakyvyn rajoitteita, jotka kohottavat riskiä asiakkaan pitkittyneeseen työttömyysjaksoon.

Hankkeen päätavoitteena (1) on kohderyhmän elämänhallinnan/-laadun sekä työ- ja toimintakyvyn parantuminen.

Lisäksi hankkeen tavoitteina ovat:

2. Avoimille työmarkkinoille (osa)työkyvyttömien työkyvyn parantaminen sairauksien hoidolla ja moniammatillisella yksilöidyllä kuntoutuksen tarveselvityksellä sekä ohjaamalla asiakkaita oikeaan jatkopolkuun (kuten terveydenhuoltoon, työkyky- ja eläkeselvittelyihin, työkykyä kohentavan kuntoutukseen ja/tai kuntouttavaan työtoimintaan/työkokeiluun)

3. Asiakkaiden työllisyystoimien palveluohjauksen parantaminen sekä palveluiden parempi kohdentaminen ja oikea-aikaisuus (asiakkaiden työkykyä rajoittavien tekijöiden tunnistamisen myötä).

4. Tukea asiakkaiden osallisuutta ja niukkuudesta selviytymistä sekä kohentaa huono-osaisuutta

5. Kehittää kustannustehokas toimintamalli, jolla pystytään toteuttamaan kyseiselle kohderyhmälle hankkeen tavoitteiden 1-4 mukaisia toimenpiteitä yhteistyössä (esim. ostopalveluina) työllisyyspalveluista vastaavien tahojen kanssa.

Hankkeen asiakasprosessi muodostuu kahdesta toimintakokonaisuudesta:

1. Moniammatillisen työryhmän työ- ja toimintakyvyn sekä palvelutarpeen arvioinnista (Kunnonpaikassa toteutuvat selvitys- ja seurantapäivät), minkä perusteella hankkeen moniammattillinen työryhmä laatii asiakkaasta kirjallisen jatkosuunnitelman.

2. Osallisuutta tukevat ryhmämoduulit, joihin ohjataan asiakkaita heidän yksilölliset tarpeensa huomioiden.

Teemoina muun muassa:

  • arjen ja ajankäytön hallinta
  • työelämäasiantuntijan keskustelut
  • ennakoiva velka- ja talousneuvonta (yhteistyö Pohjois-Savon Oikeusaputoimiston kanssa)
  • päihdepalveluihin tutustuminen (yhteistyö Päihdepalvelusäätiön kanssa)
  • käytännönläheinen elintapaohjaus (liikunta, ravitsemus, uni)
  • 3. sektorin matalankynnyksen palveluihin tutustuminen

Vuoden 2021 I-ryhmämoduulikierron ohjelma

Vuoden 2021 II-ryhmämoduulikierron ohjelma

 

Hankkeen pääyhteistyökumppaneina toimivat Pohjois-Savon TE-toimisto, Kuopion kaupungin Työllisyyspalvelu sekä Tuusniemen kunnan Sosiaalipalvelut.

Kohderyhmään kuuluvat voivat hakeutua hankkeeseen edellä mainittujen tahojen vastuuvirkailijansa kautta.

 

Tykke2-hankkeen esite

Tykke2-hankkeen esittely Te-livessä (YouTube-videotallenne)

Tykke-hanke Twitterissä

 

Lisätietoa hankkeesta:

Hankepäällikkö Kalle Onnela, 044 747 0696, kalle.onnela(at)kunnonpaikka.com

Hanketyöntekijä Katri Suhonen, 044 788 9453, katri.suhonen(at)kunnonpaikka.com (tavoitettavissa 1.6.2020 alkaen pääsääntöisesti ti-pe)

Hanketyöntekijä Tiina Häyrinen, 044 788 9538, tiina.hayrinen(at)kunnonpaikka.com (tavoitettavissa 1.6.2020 alkaen pääsääntöisesti ke-pe)

 

 

TYKKE-HANKE

Tykke-hanke toteutui 1.6.2018-31.5.2020. Hankkeen kohderyhmänä olivat kuopiolaiset ja tuusniemeläiset työttömät, joilla on työllistymistä haittaavia työ- ja toimintakyvyn rajoitteita. Hankkeen avulla kartoitettiin asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta ja autettiin löytämään omaa tilannetta parhaiten tukevia palveluita. Hankkeen toimesta tuettiin myös mielekkäiden vapaa-ajan viettotapojen löytämisessä. Hanke oli osallistujille maksuton ja sisälsi yhteensä kolme ohjauspäivää Kunnonpaikassa, joiden jälkeen osallistujat jatkoivat kotipaikkakunnallaan osallisuutta ja jatkopolkuja tukevassa toiminnassa hanketyöntekijöiden tukemana. Kunnonpaikassa toteutuviin ohjauspäiviin sisältyi lounas ja kylpylän sekä kuntosalien vapaa käyttö.

Hankkeen tuloksia ja kokemuksia on kuvattu hankekuvaukseen:

Tykke-hankkeen hankekuvaus

[julkaistu 11.6.2020]

Tykke-hankkeen esittely MessiLivessä

Tykke-hanke Twitterissä

 

Lisätietoa hankkeesta antavat:

Hankepäällikkö Kalle Onnela, 044 747 0696, kalle.onnela(at)kunnonpaikka.com 

Hanketyöntekijä Katri Suhonen, 044 788 9453, katri.suhonen(at)kunnonpaikka.com

 

tykkelogo  eulogo   vipulogo  elylogo

 

 

tykke-hankkeen päätösseminaari

Tykke2-hankkeen aloitusseminaari järjestettiin tiistaina 6.10.2020

Hybridimallilla toteutetussa seminaarissa oli mukana yhteensä 75 henkilöä, joista 57 Zoom-etäyhteydellä!

Päivän sisältöön kuului muun muassa tietoutta TYKKE-hankkeen kokemuksista ja tuloksista sekä TYKKE2-hankkeen toimintakuvausta. Näiden lisäksi ohjelmassa oli muun muassa LT Raija Kerättären asiantuntijaluento pitkäaikaistyöttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnista sekä paneelikeskustelu verkostojen merkityksestä työllisyyden hoidossa.

Palautekyselyn perusteella seminaarin hyödyllisyyden yleisarvosanaksi annettiin 4,5 / 6,0!

Palautteessa nousivat esille muun muassa seuraavat asiat:

”Raija Kerättären tärkeät nostot - toivoisin vain että huoli kuultaisiin paremmin kunnissa, missä juuri tämän asiakasryhmän asioita tosiallisesti voitaisiin edistää.”

”Raija Kerättären asiantuntijaluento oli todella hyvä. Mahtavaa, kun asiat esitetään selkeästi ja konkreettisesti.”

”-- Kiitos myös juontajalle, piti seminaarin virkeänä koko päivän. Selkeät ja asialliset esitykset kaikille, ei mitään turhaa.”

”-- Jukka-Tapio Keräsen luento oli kovin innostava ja iloa tuottava.”

”Hyvä verkostotyön näkökulma!”

Tykke-hankkeen tulokset ja Tykke2-hankkeen tavoitteet.”

Osallistujat kokivat seminaarissa esitetyn tietouden olevan hyödynnettävissä omassa työssään muun muassa seuraavilla tavoilla:

Käytännössä useita pieniä asioita voisi tehdä paremmin. Vaikutti myös omaan asenteeseen ja sai voimaa ja piristystä asiakastyötön, kun kuulee inspiroivia puheenvuoroja.”

Vien viestiä ehdottomasti omassa organisaatiossa, jossa kuitenkin alueen kehittäminen on keskiössä ja osatyökykyisten potentiaalia tulisi hyödyntää aikaisempaa paremmin.”

Paljonkin asiakastyössä. Tästä tulee hyvää yhteistyötä!”

Kiitokset kaikille osallistujille sekä seminaariesiintyjille!

Tykke2 hanke aloitusseminaari Huoltoliitto Kunnonpaikka