TYKKE2-hanke

Tykke2 hanke Kunnonpaikka Huoltoliitto

eulogo   vipulogoelylogo

Tykke2-hanke on suunnattu kuopiolaisille ja tuusniemeläisille työttömille, joilla on työllistymistä haittaavia työ- ja toimintakyvyn rajoitteita.

Hanke (ESR/TL5, S22042) toteutuu 1.6.2020 - 31.12.2022.

Hankkeen päätavoitteena on kohderyhmän elämänhallinnan ja -laadun sekä työ- ja toimintakyvyn kohentuminen.

Lisäksi hankkeen tavoitteina ovat:

2. Avoimille työmarkkinoille (osa)työkyvyttömien työkyvyn parantaminen sairauksien hoidolla ja moniammatillisella yksilöidyllä kuntoutuksen tarveselvityksellä sekä ohjaamalla asiakkaita oikeaan jatkopolkuun (kuten terveydenhuoltoon, työkyky- ja eläkeselvittelyihin, työkykyä kohentavan kuntoutukseen ja/tai kuntouttavaan työtoimintaan/työkokeiluun)

3. Asiakkaiden työllisyystoimien palveluohjauksen parantaminen sekä palveluiden parempi kohdentaminen ja oikea-aikaisuus (asiakkaiden työkykyä rajoittavien tekijöiden tunnistamisen myötä).

4. Tukea asiakkaiden osallisuutta ja niukkuudesta selviytymistä sekä kohentaa huono-osaisuutta

5. Kehittää kustannustehokas toimintamalli, jolla pystytään toteuttamaan kyseiselle kohderyhmälle hankkeen tavoitteiden 1-4 mukaisia toimenpiteitä yhteistyössä (esim. ostopalveluina) työllisyyspalveluista vastaavien tahojen kanssa.

Hankkeen asiakasprosessi muodostuu kahdesta toimintakokonaisuudesta:

1. Moniammatillisen työryhmän työ- ja toimintakyvyn sekä palvelutarpeen arviointi.
Työryhmään kuuluu lääkäri, sosiaalityöntekijä, vastuuhanketyöntekijä sekä tarvittaessa psykologi. Arviointi toteutuu kylpylähotelli Kunnonpaikassa kahden päivän aikana, jolloin laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen tilannettaan tukeva jatkosuunnitelma.

2. Osallisuutta tukevat ryhmät, joihin ohjataan asiakkaita heidän yksilölliset tarpeensa huomioiden hankkeen ensimmäisen toimintakokonaisuuden jälkeen.

Syyskauden 2021 ryhmät

 

Hankkeen pääyhteistyökumppaneina toimivat Kuopion kaupungin Työllisyyspalvelu / Työllisyyden kuntakokeiluTuusniemen kunnan Sosiaalipalvelut sekä Pohjois-Savon TE-toimisto

Kohderyhmään kuuluvat voivat hakeutua hankkeeseen edellä mainittujen tahojen omavalmentajan / vastuuvirkailijansa kautta.

 

Lisätietoa hankkeesta:

Tykke2-hankkeen esite

Tykke2-hankkeen esittelyvideo

Tykke-hanke Twitterissä

 

Hankepäällikkö Kalle Onnela, 044 747 0696, kalle.onnela(at)kunnonpaikka.com

Hanketyöntekijä Katri Suhonen, 044 788 9453, katri.suhonen(at)kunnonpaikka.com (tavoitettavissa pääsääntöisesti ti-pe)

Hanketyöntekijä Tiina Häyrinen, 044 788 9538, tiina.hayrinen(at)kunnonpaikka.com (tavoitettavissa pääsääntöisesti ke-pe)

 

tykke-hankkeen päätösseminaari

Tykke2-hankkeen aloitusseminaari järjestettiin tiistaina 6.10.2020

Hybridimallilla toteutetussa seminaarissa oli mukana yhteensä 75 henkilöä, joista 57 Zoom-etäyhteydellä!

Päivän sisältöön kuului muun muassa tietoutta TYKKE-hankkeen kokemuksista ja tuloksista sekä TYKKE2-hankkeen toimintakuvausta. Näiden lisäksi ohjelmassa oli muun muassa LT Raija Kerättären asiantuntijaluento pitkäaikaistyöttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnista sekä paneelikeskustelu verkostojen merkityksestä työllisyyden hoidossa.

Palautekyselyn perusteella seminaarin hyödyllisyyden yleisarvosanaksi annettiin 4,5 / 6,0!

Palautteessa nousivat esille muun muassa seuraavat asiat:

”Raija Kerättären tärkeät nostot - toivoisin vain että huoli kuultaisiin paremmin kunnissa, missä juuri tämän asiakasryhmän asioita tosiallisesti voitaisiin edistää.”

”Raija Kerättären asiantuntijaluento oli todella hyvä. Mahtavaa, kun asiat esitetään selkeästi ja konkreettisesti.”

”-- Kiitos myös juontajalle, piti seminaarin virkeänä koko päivän. Selkeät ja asialliset esitykset kaikille, ei mitään turhaa.”

”-- Jukka-Tapio Keräsen luento oli kovin innostava ja iloa tuottava.”

”Hyvä verkostotyön näkökulma!”

Tykke-hankkeen tulokset ja Tykke2-hankkeen tavoitteet.”

Osallistujat kokivat seminaarissa esitetyn tietouden olevan hyödynnettävissä omassa työssään muun muassa seuraavilla tavoilla:

Käytännössä useita pieniä asioita voisi tehdä paremmin. Vaikutti myös omaan asenteeseen ja sai voimaa ja piristystä asiakastyötön, kun kuulee inspiroivia puheenvuoroja.”

Vien viestiä ehdottomasti omassa organisaatiossa, jossa kuitenkin alueen kehittäminen on keskiössä ja osatyökykyisten potentiaalia tulisi hyödyntää aikaisempaa paremmin.”

Paljonkin asiakastyössä. Tästä tulee hyvää yhteistyötä!”

Kiitokset kaikille osallistujille sekä seminaariesiintyjille!