Päättyneet hankkeet

Työkuntoon-hanke

Työkuntoon-hanke toteutui kuudessa pohjoissavolaisessa kunnassa (Iisalmi, Kiuruvesi, Kuopio, Siilinjärvi, Rautavaara ja Tuusniemi) ja hanketta hallinnoi Pohjois-Savon liikunta. ossa Huoltoliitto ry oli mukana osatoteuttajana. Rahoitus koostui ESR-tuesta (80%) sekä toteuttajajärjestöjen ja hankekuntien omarahoitusosuudesta.

Hankkeen pääkohderyhmä olivat työikäiset työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, mutta hankkeen toimesta järjestetään myös kaikille avoimia liikunta- ja ravitsemusohjauksia. Hankkeen Kehittämö-osuudessa on mukana myös järjestöjä hankekunnista.
Työkuntoon-hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät materiaalipankista.Työkuntoon hankkeesta löydät lisätietoa myös täältä.

              


Elmo

Elmo-projekti järjestettiin yhteistyössä Kuopion kaupungin aikuissosisaalityön kanssa RAY.n hanketuella. Hankkeen puitteissa järjestettiin käytännönläheistä liikunta- ja ravitsemusohjausta työttömille työelämän ulkopuolella oleville henkilöille.Mielikki- mielenterveyskuntoutujien tukiprojekti

Mielikki-projekti toteutettiin yhteistyössä Suomen klubitalojen kanssa RAY.n rahoituksella. Hankkeen puitteissa järjestettiin Klubitalojen mielenterveyskuntoutuja-asiakkaille käytännönläheistä liikunta- ja ravitsemusohjausta sekä pyrittiin luomaan kohderyhmälle sopiva työkalu terveellisen elämäntavan omaksumiseen. Hanke toteutettiin Kuopiossa, Jyväskylässä sekä Imatralla. Hankkeen myötä vaikutuksella Kuopion klubitalolla toimii nykyään 4 x viikossa matalan kynnyksen liikuntaryhmät sekä ruuanlaittoryhmä.Elmeri - yläasteikäisten nuorten elämän- ja painonhallintahanke

Hankkeella pyrittiin parantamaan murrosikäisten nuorten itsetuntemusta ja elämänhallintaa, motivoimaan heitä itsehoitoon ja ennaltaehkäisemään ylipainon seurauksena tulevia sairauksia. Hanke on perhekeskeinen. Liikuntapainotteisella ohjelmalla saatavia tuloksia verrattiin ravitsemuspainotteisella ohjelmalla saataviin tuloksiin. Arviointi tehtiin Kuopion yliopiston kliinisen ravitsemustieteen laitoksella. Hankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli, jota kunnat ja perusterveydenhuolto voivat soveltaa ylipainoisten nuorten hoidossa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Elmeri-loppuraporttiUnto – uutta yhteisöllisyyttä etsimässä (RAY 2008-2011)

Unto-projektissa tavoitteena on iäkkäiden omaishoitajien jaksamisen tukeminen. Projektissa koulutetaan vapaaehtoisia tukihenkilöitä iäkkäille pariskunnille, joista toinen toimii puolisonsa omaishoitajana. Omaishoitajien ryhmän ohjelma koostuu sekä fyysisen että henkisen jaksamisen tukemisesta sekä vertaistuesta. Interventioryhmien lisäksi hankkeeseen rekrytoidaan vertailuryhmät samoilta paikkakunnilta. Projekti toteutetaan Kuopiossa, Siilinjärvellä, Leppävirralla, Nilsiässä, Lapinlahdella ja Varkaudessa.

Unto-loppuraporttiSointu - tukiprojekti syömishäiriöistä kärsivien nuorten perheille 

Tarkoituksena oli löytää syömishäiriöistä kärsivien nuorten perheille keinoja selvitä kriisistä, jonka nuoren syömishäiriö perhedynamiikalle aiheuttaa. Syömishäiriöperheiden yhteiset viikonlopputilaisuudet tarjosivat mm. vertaistukea, asiantuntijaluentoja, liikunta- ja ravitsemusneuvontaa, elämystoimintaa, fysioterapian asiantuntemusta ja terapeuttista liikeilmaisua. Perheenjäsenten vuorovaikutuksen kehittäminen kuului projektin keskeisiin tavoitteisiin. RAY-rahoitteinen, kolmivuotinen hanke toimi aluksi Päijät-Hämeen alueella, Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa. Vuonna 2006 hanke jatkui Keski-Suomessa ja Kuopio-Kajaani -alueella.

Sointu-loppuraporttiElli - ikäihmisten elpymisprojekti 

Huoltoliitto toteutti RAY:n tuella Elliä, ikäihmisten elpymisprojektia. Se toimi yhteensä 30 kunnassa eri puolilla maata. Kohderyhmänä olivat masennusoireista tai tavallista syvemmästä apeudesta kärsivät ikäihmiset. Toiminta oli asiakaslähtöistä, ryhmäpainotteista ja avotyyppistä. Siihen kuuluvat myös kotikäynnit asiakkaiden luona. Projektin kokonaiskesto oli v. 2001-2004.

perheentalo kunnonpaikka huoltoliitto kuopio siilinjärvi

Huoltoliitto perustaa Perheentalon Siilinjärvelle

Huoltoliitto perustaa Perheentalon Siilinjärvelle

Vuoden 2019 Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen (STEA) avustusehdotus toi

huoltoliitto

HUOLTOLIITTO RY LÖYTYY NYT MYÖS SOMESTA

HUOLTOLIITTO RY LÖYTYY NYT MYÖS SOMESTA!
kunnonpaikan kuntoutus

Tule mukaan Olé-hankkeeseen!

Olé-hanke Kuopion nuorisoasuntosäätiön ja Vamos Kuopion kanssa käynnistyi huhtikuussa 2017. Hanke on suunnattu 18-29 -vuotiaille nuorille.
kunnonpaikka

Näin tulet meille

Kunnonpaikka sijaitsee Siilinjärven kunnassa, Vuorelan taajamassa 5-tien varrella. 10 km Kuopiosta pohjoiseen, 15 km Siilinjärveltä etelään, Kuopion/Rissalan lentokentälle 7 km.