Uniapnea kuntoutuskurssi

Kunnonpaikka uniapnea kurssi

Uniapnea kuntoutuskurssit 10 vrk.

Kuntoutus kohdennetaan yli 20-vuotiaille työssä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskelemassa oleville ja työelämästä poissaoleville henkilöille. Uniapnea sairauden kuntoutuksessa asiakas saa tukea elämäntilanteeseensa ja konkreettisia ohjeita sekä keinoja työssä ja arjessa esiintyvien haasteiden hallintaan. Lisäksi asiakas tunnistaa ja saa valmiuksia hyödyntää omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan.

Kuntoutukseen osallistuvalla asiakkaalla on asianmukaisen diagnostisen arvion perusteella uniapnea sairaus. Kuntoutus sopii asiakkaalle, jonka sairaustilanne vaatii tehostettua moniammatillista tukea ja ohjausta.

Kuntoutuksen rakenne: Kuntoutus toteutetaan kuntoutuslaitoksessa avokuntoutuksena tai laitoskuntoutuksena asiakkaan valinnan mukaisesti. Kuntoutuskurssin kesto on 10 vuorokautta, joka toteutetaan kahdessa viiden vuorokauden jaksossa. Kuntoutusjaksojen välillä toteutetaan 2-3 väliyhteydenottoa.

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, jossa huomioidaan jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite. Moniammatillinen tiimi toteuttaa kuntoutuksen yhdessä asiakkaan kanssa siten, että henkilöstö kukin omassa roolissaan toimii samansuuntaisesti asiakkaan kuntoutustavoitteiden kanssa.

 

Kurssille hakeminen

Täytä ja tulosta hakemus Harkinnanvarainen kuntoutus (KU 132). Liitä kuntoutushakemukseen B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet. 

Kun haet vaativaan lääkinnälliseen kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssille, liitä mukaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, ellei se jo ole Kelassa.​

Postita hakemus liitteineen Kelaan.

Liitteet voit lähettää myös verkkoasiointipalvelun viestit-toiminnon kautta.

Löydät kurssikohtaiset ohjeet hakemisesta myös jokaisen kurssin kohdalta Kunnonpaikan sivuilta.

Voit saada kuntoutuksen aikana kuntoutus- tai osakuntoutusrahaa. Se turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta.

Kelan kuntoutukseen saapuvat henkilöt voivat hakea Kelasta korvausta toteutuneita matka- ja yöpymiskustannuksia vastaan.

 

 

KURSSIEN KURSSINUMEROT JA AJANKOHDAT 2022

83559:    10.–14.1.2022, 1.–5.8.2022

83560:     3.–7.10.2022, 7.–11.3.2022

83561:     30.5.–3.6.2022, 12.–16.12.2022

83562:     22.–26.8.2022, 30.1.–3.2.2023

83563:     19.–23.9.2022, 20.–24.2.2023

83564:     21.–25.11.2022, 17.–21.4.2023

Vuoden 2022 Uniapnea-kurssin kuntoutusesite

Logo Kunnonpaikka

LISÄTIEDOT

Kunnonpaikan kuntoutustoimisto
puh. 044 7476 531
kuntoutus@kunnonpaikka.com