Päiväkuntoutus

sotainvalidit ja rintamaveteraanit

SOTAINVALIDIT JA RINTAMAVETERAANIT

Päiväkuntoutus on jaksottain tapahtuva kuntoutusmuoto. Kuntoutuspäivien jaksottelu ja ajankohta sovitaan asiakkaan kanssa. Päiväkuntoutus on suunnitelmallista, yksilöllistä ja tavoitteellista toimintakykyä edistävää hoitoa ja kuntoutusta. 

Päiväkuntoutuksen avulla tuetaan ja edistetään kuntoutujan itsenäistä toimintakykyä ja hyvää elämänlaatua. Keskeisenä tavoitteena on kotona selviytymisen tukeminen tarjoamalla yksilöllistä, asiakaslähtöistä, turvallista ja vaikuttavaa hoitoa ja kuntoutusta. 

Päiväkuntoutusjakson lähtökohtana ovat kuntoutujan kokonaistilanne, terveydentila, toimintakyky ja elämäntilanne sekä niihin yhteydessä olevat erilaiset yksilölliset tekijät ja ympäristötekijät. 

Päiväkuntoutuksen yleisenä tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä asiakkaan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääntyminen asiakkaan arjen toiminnoissa, jotta elämä kotona sujuisi mahdollisimman hyvin. Kuntoutumisprosessin ydin muodostuu kuntoutusalan ammattilaisen kanssa työskentelystä.

Yksilöllisen kuntoutusohjelman tarkoituksena on, että asiakas saa voimavaransa käyttöön ja että kuntoutuminen mahdollistaa arjen toimista suoriutumista mahdollisimman hyvin. Kuntoutuksen rytmitys suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti asiakkaalle soveltuvaksi. 

 

Logo Kunnonpaikka

YHTEYSTIEDOT:

Terhi Kauppinen
044 7889 488
terhi.kauppinen@kunnonpaikka.com

Kuntoutustoimisto
044 7476 531, huom. soittoajat ma-pe klo 10-11 sekä klo 13-14
kuntoutus@kunnonpaikka.com