Laitosmuotoiset kuntoutusjaksot

pilvet

SOTAINVALIDIT JA RINTAMAVETERAANIT

Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen niin, että kuntoutuja selviytyy itsenäisesti omassa tutussa elinympäristössään mahdollisimman pitkään ja laadukkaasti.

Kuntoutuksen kesto on 10–28 vrk. Kuntoutus voidaan toteuttaa yhdessä tai useammassa jaksossa. Perehdymme ikääntymisen ja toimintakyvyn välisiin yhteyksiin elämän eri osa-alueilla. Harjoittelemme erilaisia valmiuksia keskustelu-, liikunta- ja toiminnallisissa ryhmissä. Kunnonpaikan hyvinvointi- ja vapaa-ajan ohjelmat tukevat kuntoutumista ja täydentävät yksilöllistä ohjelmaa iltaisin ja viikonloppuisin.

Logo Kunnonpaikka

YHTEYSTIEDOT:

Terhi Kauppinen
044 7889 488
terhi.kauppinen@kunnonpaikka.com

Kuntoutustoimisto
044 7476 531, huom. soittoajat ma-pe klo 10-11 sekä klo 13-14
kuntoutus@kunnonpaikka.com