Kuntoutustarpeen arviointi

kuntoutustarpeen arviointi

SOTAINVALIDIT JA RINTAMAVETERAANIT

Yleinen terveydentilan tarkastus voidaan korvata pidemmällä arviointijaksolla, jossa otetaan kantaa sota- tai sotilasinvalidin kuntoutustarpeeseen ja sen laatuun.

Tuloksena voi olla ohjaus kotikuntoutukseen, laitoskuntoutukseen tai esim. intervallihoitoon.

Arviointijaksoa varten on aina pyydettävä Valtiokonttorista maksusitoumus. Mikäli henkilö on jo ollut laitoksessa hoidossa tai kuntoutettavana ei ole tarpeen tehdä erillistä arviointia.

 

KUNTOUTUKSEN SISÄLTÖ

Kuntoutustarpeen arviointijakso on kestoltaan kolmen päivän mittainen. Kuntoutustarpeen arviointijakson vastuuhenkilönä toimii Kunnonpaikan koulutettu sairaanhoitaja.

Työryhmään kuuluvat myös lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti.

Jakson aikana työryhmän ammattihenkilöt haastettelevat henkilöä, sekä tekevät tarvittavat tutkimukset ja testit, kuntoutujan toimintakyvyn kartoittamiseksi

Kuntoutustarpeen arvioitijaksosta tehdään lausunto, joka toimii alustavana kuntoutussuunnitelmana ja joka toimitetaan Valtiokonttorille sekä muille osallisille.  

Logo Kunnonpaikka

YHTEYSTIEDOT:

Terhi Kauppinen
044 7889 488
terhi.kauppinen@kunnonpaikka.com

Kuntoutustoimisto
044 7476 531, huom. soittoajat ma-pe klo 10-11 sekä klo 13-14
kuntoutus@kunnonpaikka.com