Kotikuntoutus

auringonkukat

SOTAINVALIDIT JA RINTAMAVETERAANIT

Kotikuntoutus voi olla ennaltaehkäisevää, toimintakykyä ylläpitävää ja kuntoutumista edistävää kotona selviytymistä ja kotihoitoa tukevaa toimintaa.

Toimintakyvyn arviointi toteutetaan asiakkaan omassa asuinympäristössä. Tällöin nousee esiin asiakkaan päivittäinen selviäminen toiminnoissa selkeämmin esille.


Kuntoutuksen tavoite ja tarkoitus

Kuntoutuksen yleisenä tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä osallisuuden ja aktiivisuuden lisääntyminen asiakkaalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Kuntoutusjakson kesto voi olla yhteensä 30 tapaamiskertaa, jotka toteutetaan asiakkaan kotiympäristössä. Yhden tapaamiskerran kesto on noin 1,5 tuntia. 

Kotikuntoutuksessa kuntoutuksesta vastaava ammattihenkilö voi olla kuntoutujan tarpeista riippuen, joko fysioterapeutti tai toimintaterapeutti.

Palvelu sisältää kuntoutujan kokonaisvaltaisen terveydentilan sekä toimintakyvyn arvioinnin, jonka perusteella kuntoutujille luodaan yksilölliset tavoitteet.

Ongelmien ja rajoitteiden kartoittamisen lisäksi kuntoutuksessa selvitetään kuntoutujan arkea ja voimavaroja tukevia tekijöitä ja toteutetaan voimavarakeskeistä työotetta. 

 

Logo Kunnonpaikka

YHTEYSTIEDOT

Terhi Kauppinen
044 7889 488
terhi.kauppinen@kunnonpaikka.com

Kuntoutustoimisto
044 7476 531, huom. soittoajat ma-pe klo 10-11 sekä klo 13-14
kuntoutus@kunnonpaikka.com