Kelan Allasterapia

Allasterapia Kunnonpaikka Kuopio

YKSILÖTERAPIA

Allasterapia on erinomainen kuntoutusmuoto monissa tuki-, liikunta- ja hengityselinvaivojen, neurologisten sairauksien ja leikkausten jälkeisissä kuntoutuksissa sekä vaikeavammaisten kuntoutuksessa. Allasterapia sopii kaiken ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille, niin seniori-ikäisille, nuorille, työikäisille, aktiiviliikkuville ja urheilijoille, ylipainoisille henkilöille kuin myös raskaana oleville henkilöille. Vedessä tapahtuva harjoittelu on myös ennaltaehkäisevää, palauttavaa ja rentouttavaa fysioterapiaa.

Veden vastus, noste ja hydrostaattinen paine mahdollistavat kuntoutuksen turvallisen aloituksen, poistavat uudelleenvammautumisen riskit ja luovat pohjan niin terapeuttiselle harjoittelulle kuivalla maalla kuin omatoimiselle harjoittelullekin. 

Yksilöllisessä allasterapiassa  asiakkaalle luodaan ammattitaitoisen fysioterapeutin kanssa henkilökohtainen harjoitussuunnitelma.

Toteutamme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen allasterapiaa Siilinjärven lisäksi myös Kuopion ja muiden kuntien alueella. Ota tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluun.

 

allasterapia kunnonpaikka kuopio

RYHMÄTERAPIA

Allasterapiaa voidaan toteuttaa yksilö sekä ryhmämuotoisena terapiana ammattitaitoisten ja osaavien terapeuttien ohjauksessa. 

Ryhmämuotoisena toteutettavan terapian tavoitteet ovat vastaavat kuin yksilömuotoisessa terapiassakin. Ryhmämuotoista terapiaa voidaan toteuttaa henkilöille, joiden voidaan arvioida hyötyvän ryhymämuotoisesta toiminnasta. 

Ryhmäterapian tavoitteena on vahvistaa kuntoutujien vuorovaikutusta ja aktiivista osallistumista. Ryhmämuotoisen terapian avulla tarjotaan vertaistukea sekä turvallinen ympäristö harjoitella taitoja, joita arkielämän suoriutuminen ja osallistuminen vaativat. 

Ryhmäterapiaryhmässä ryhmäkoko, kahden terapeutin ohjaamana, voi olla yhteensä 4-8 henkilöä.

Ryhmäterapian ajankohta: sovitaan kuntoutujien kanssa (ryhmässä osallistujia 0/8)

 

allasterapia kunnonpaikka kuopio

NÄIN HAET KELAN ALLASTERAPIAA 

1.Täytä ja tulosta hakemus Vaativa lääkinnällinen kuntoutus (KU 104).

2. Liitä kuntoutushakemukseen B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet. 
- Kun haet vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, liitä mukaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, ellei se jo ole Kelassa.​

3. Postita hakemus liitteineen Kelaan. Liitteet voit lähettää myös verkkoasiointipalvelun viestit-toiminnon kautta.

MIkäli et ole oikeutettu Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen voit hakeutua kuntoutukseen Fysioklinikkamme kautta

Tutustu Fysioklinikkamme monipuoliseen palveluvalikoimaan

Logo Kunnonpaikka

LISÄTIEDOT & AJANVARAUKSET

Terhi Kauppinen
044 7889 488
terhi.kauppinen@kunnonpaikka.com

Fysioklinikan ajanvaraus ma-to klo 8-14.