Fysio- ja toimintaterapeutit

Fysioterapeutti Juha Airaksinen

Juha Airaksinen

Fysioterapeutti
Mielenkiinnon kohteenani on erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat ja niistä kuntoutuminen. Olen urheillut aktiivisesti koko ikäni ajan ja pyrin käyttämään hyödyksi omia kokemuksia sekä taitoja urheilun saralta myös fysioterapeutin työssä. Mielestäni yksilö- sekä ryhmätilanteisiin on tärkeää luoda mahdollisimman rento ilmapiiri, jotta harjoitteleminen/kuntoutuminen olisi mukavaa, mutta samalla myös tehokasta sekä tuloksellista!

Erikoistuminen: aikuiset
Kielitaito: suomi, englanti
 

 

Fysioterapeutti Arto Tapaninen

Arto Tapaninen

Fysioterapeutti
Vahvuuteni ovat tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden kuntoutus manuaalisen käsittelyn keinoin hyödyntäen myös muita fysikaalisia hoitomenetelmiä sekä allasterapiaa. Työergonomia ja kokonaisvaltainen työn kuormitustekijöiden arviointi ovat myös osa ammattitaitoani. Työkokemusta kuntoutuksesta minulla on yli 20 vuotta.

Erikoistuminen: aikuiset, nuoret
Kielitaito: suomi, englanti

 

Fysioterapeutti Minna Tirkkonen

Minna Tirkkonen

Fysioterapeutti
Olen erikoistunut lantionpohjan toiminnanhäiriöiden fysioterapiaan ja niiden kuntouttamiseen sekä äitiysfysioterapiaan. Fysioterapiakäynnilläni ohjaan ja neuvon harjoitteita sekä käytän tarvittaessa lantionpohjan lihasvoimaharjoitteluun tarkoitettua Neurotrac-laitetta. Lisäksi vahvuutenani on tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöt sekä vammojen ja leikkausten jälkeinen kuntoutus. Myös ryhmänohjaustaidot ovat osa vahvaa ammattitaitoani. Erityisosaamistani on lisäksi lasten motorisen kehityksen tukeminen.

Erikoistuminen: aikuiset, nuoret, lapset, äitiys- ja lantionpohjan fysioterapia
Kielitaito: suomi, englanti

 

Fysioterapeutti Esa Saariaho

Esa Saariaho

Fysioterapeutti
Kehon ja mielen tasapaino on tärkeää kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Kun keho voi hyvin, niin mielikin voi hyvin ja toisin päin. Itse olen suuntautunut psykofyysisen fysioterapiaan. Vahvuudet ryhmä- ja yksilöohjaukset sekä manuaalinen terapia. Pitkä urheilu- ja valmennustausta tuovat vahvuuksia myös kuntoutuksen saralle, niin henkiselle kuin fyysiselle.

Erikoistuminen: aikuiset, nuoret, lapset, psykofyysinen fysioterapia
Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

 

Fysioterapeutti Outi Luostarinen

Outi Luostarinen

Fysioterapeutti, tanssinopettaja
Olen kiinnostunut fysioterapian saralla erityisesti ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistämisestä liikkeen ja liikkumisen avulla. Pyrin fysioterapiassa syventämään kuntoutujan kehotietoisuutta ja tätä kautta vahvistamaan kehontuntemusten havainnointia ja niihin reagointia. Vahvuuteni ovat ryhmänohjaus ja yksilöohjauksen puolella.

Erikoistuminen: aikuiset, nuoret, lapset
Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

 

Fysioterapeutti Raija Rytkönen

Raija Rytkönen

Fysioterapeutti
Minulle on kertynyt kokemusta monipuolisesta fysioterapeutin työstä yli kolmekymmentä vuotta tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden parissa. Suuri mielenkiintoni on ikääntyvän kuntoutujan toimintakyvyn turvaaminen arjessa sekä kotona pärjäämisen tukeminen.

Erikoistuminen: aikuiset, ikääntyneet
Kielitaito: suomi

 

 

Logo Kunnonpaikka

Helga Jakola

Fysioterapeutti
Hei! Mie olen pohjosen vahvistus Kunnonpaikan kuntoutustiimissä. Työskentelen pääasiassa Kelan reumakurssien parissa, työikäisten sekä ikääntyneiden kanssa. Fysioterapeuttina pääsen nauttimaan asiakastyöskentelystä, hyödyntämään laajaa harrastustaustaani sekä käyttämään luovuutta harjoitteiden parissa. Fysioterapiasta pyrin saamaan kuntoutujan "näköistä", jossa hyödynnetään kuntoutujan omia vahvuuksia sekä mielenkiinnon kohteita. Oman kehon kuunteleminen ja hallinta sekä vartalon monipuolinen käyttö ovat toteuttamani fysioterapian ydin.

Erikoistuminen: aikuiset, ikääntyneet
Kielitaito: suomi, englanti
 

 

 

Karita Pöyhönen fysioterapeutti

Karita Pöyhönen

Fysioterapeutti
Pyrin työssäni kohtaamaan ihmisen asiakaslähtöisen työtavan kautta. Haluan ohjata ihmisiä samalla tavalla kuin haluaisin itse tulla ohjatuksi; iloisella asenteella ja omien tarpeiden mukaisesti. Tavoitteeni on löytää sinulle sopiva kuntoutusmuoto, oli se sitten manuaalisen terapian, liikunnan, keskustelun tai kaikkien näiden yhdistelmällä. Olen ensimmäiseltä ammatiltani koulutettu hieroja ja myöhemmin valmistunut myös fysioterapeutiksi. I'm also fluent in English, if that is your language preference. 

Erikoistuminen: aikuiset
Kielitaito: suomi, englanti

 

 

Ella Ikonen fysioterapeutti

Ella Ikonen

Fysioterapeutti
Olen fysioterapeuttina kiinnostunut ihmisen hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti ja minulle on tärkeää huomioida terapiassa aina asiakkaan yksilölliset tarpeet. Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian lisäksi olen kiinnostunut myös neurologisesta kuntoutuksesta. Vahvuuteni on ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä erilaisten tuki- ja liikuntaelin sairauksien, kuten nivelrikon kuntoutuksessa. Pyrin kehittämään osaamistani fysioterapeuttina aktiivisesti.  

Erikoistuminen: aikuiset
Kielitaito: suomi, englanti, saksa

 

 

Fysioterapeutti Johanna Ylönen

Johanna Ylönen

Fysioterapeutti
Fysioterapeuttina pyrin kohtaamaan ihmisen aina yksilöllisesti ja toteuttamaan kuntoutusta niistä lähtökohdista käsin. Näen fysioterapian ehdottoman asiakaslähtöisenä alana, mikä heijastuu työskentelyyni. Kokemusta minulta löytyy sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen fysioterapiasta että neurologisesta kuntoutuksesta. Haluan motivoida kuntoutujia aloittamaan kuntoutumisen pienistä muutoksista arjessaan, sillä niin pääsee usein pitkälle!

Erikoistuminen: aikuiset, nuoret, lapset
Kielitaito: suomi, englanti

 

 

Logo Kunnonpaikka

Wilhelmiina Filppula

Fysioterapeutti
Olen kiinnostunut erityisesti liikunnan merkityksestä pitkäaikaissairauksien hoidossa. Fysioterapeuttina tehtävänäni on löytää yksilölle soveltuvat keinot, joiden avulla matka kohti tavoitteita olisi palkitsevaa. Hyödynnän työssäni tehokkaaksi todettuja menetelmiä, jotta kuntoutus olisi mahdollisimman nousujohteista. 

Ohjauksessani pyrin kannustavaan ja avoimeen ilmapiiriin, savolaista huumoria unohtamatta. Olen ammatiltani myös liikuntaneuvoja ja personal trainer, joten toisinaan minut voi tavata ryhmäliikunnan parissa!

Erikoistuminen: aikuiset, ikääntyneet
Kielitaito: suomi, englanti

 

 

Anni Savolainen fysioterapeutti

Anni Savolainen

Fysioterapeutti
Työskentelen Kunnonpaikassa eri sairasryhmäkohtaisilla kuntoutuskursseilla, erityisesti muistikuntoutujien, omaishoitajien- ja veteraanien ryhmissä.  Fysioterapeuttina pyrin vahvistamaan ja tunnistamaan asiakkaan voimavaroja, joiden avulla hän pääsee asettamiinsa tavoitteisiin. Vahvuuksiani ovat ryhmänohjaus sekä kuntoutujan motivointi kohti terveellisempiä elämäntapoja. Olen lisäksi sairaanhoitaja (amk) ja valmistun keväällä 2021  muistihoitajaksi.

Erikoistuminen: aikuiset, nuoret
Kielitaito: suomi, englanti

 

 

Logo Kunnonpaikka

Jari Peltonen

Toimintaterapeutti
Toimintaterapeuttina olen kiinnostunut siitä, kuinka tavoitteellinen ja kuntouttava toiminta saadaan nivottua luontevaksi osaksi ihmisen arkea ja hänelle mielekästä toimintaa. Minulla on monipuolisesti kokemusta niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin parissa työskentelystä ja yhteistyö kaikenikäisten ihmisten kanssa onkin minulle luontevaa. Joitain asiakasryhmiä mainitakseni, autismikirjon häiriön omaavista (esim. Asperger-nuoret), ADHD- ja ADD-lapsista ja -nuorista sekä AVH-kuntoutujista minulla on useamman vuoden työkokemus. Työssäni olen kannustava, kekseliäs ja motivoiva, huomioiden samalla asiakkaan toimintakyvyn sekä hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesti. Yhdessä löydämme ratkaisut ja keinot sujuvampaan arkeen niin kotielämään kuin koulutaipaleellekin!

Erikoistuminen: Asperger- ja ADHD-nuoret, AVH-kuntoutujat, aikuiset, nuoret, lapset
Kommunikaatiokeinot: puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio-ohjelma Predictable on tullut tutuksi
Kielitaito: suomi, englanti

 

 

 

Logo Kunnonpaikka

Piia Martikainen

Toimintaterapeutti
Toimintaterapeuttina olen työskennellyt pääasiassa neurologisia sairauksia sairastavien sekä tapaturmaisesti vammautuneiden henkilöiden kanssa, mutta kaiken ikäiset kuntoutujat ovat tulleet työn kautta tutuiksi. Työssäni käytän mielelläni erilaisia luovia menetelmiä ja keskityn voimavarojen vahvistamiseen. Yksilöterapioiden lisäksi ryhmien kanssa työskentely on minulle luontevaa. Etsitään yhdessä sopivia toimintatapoja ja apuvälineitä, jotta arki olisi mahdollisimman mielekästä, omatoimista ja sujuvaa.

Erikoistuminen: selkäydinvammaiset, neurologiset etenevät sairaudet, aivovammaiset, AVH, aikuiset
Kommunikaatiokeinot: kommunikaattorit ja aakkostaulut ovat tuttuja
Kielitaito: suomi, englanti