Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kylpylähotelli Kunnonpaikka järjestää Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille erilaisia yksilöllisesti suunniteltuja terapioita. Voit olla oikeutettu terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi.

Kela myöntää kuntoutussuunnitelmasi perusteella terapioita yleensä vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Terapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.

Fysioterapia Kunnonpaikka Kuopio

FYSIOTERAPIA

Terapeuteillamme on vahva kokemus ja ammattitaito neurologisten ja vaikeavammaisten kuntoutuksesta. Meillä on laadukkaat ja sopivat kuntosalilaitteet sekä tilat, joissa myös liikuntarajoitteinen tai pyörätuolissa oleva henkilö voi tehdä harjoituksia monipuolisesti ja tehokkaasti. Lisäksi fysioterapeuteillamme on laaja-alainen osaaminen allasterapiasta; vedessä voi harjoitella tehokkaasti ja turvallisesti. Säännöllinen ja oikeanlainen harjoittelu auttaa toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpitämisessä. 

Terapiamuotoja voidaan toteuttaa yksilö sekä ryhmäterapioina.

Toteutamme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiaa Siilinjärvellä, Kuopiossa, Lapinlahdella ja Pielavedellä.

Kelan fysioterapia

toimintaterapia kunnonpaikka kuopio

TOIMINTATERAPIA

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa asiakkaalle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. Terapiassa pyritään vaikuttamaan asiakkaan toimintamahdollisuuksiin, joita saattavat rajoittaa erilaiset kehitykselliset häiriöt, ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset, sairaudet tai vammat.

Toimintaterapian tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi asiakkaan selviytyminen hänelle päivittäisen elämän toiminnoista huolimatta toimintakykyyn vaikuttavista rajoituksista tai ympäristöllisistä esteistä.

Toimintaterapeutit tekevät aktiivisesti yhteistyötä asiakkaan omaisten, läheisten sekä yhteistyöverkoston kanssa. Toimintaterapeutti on toimintakyvyn asiantuntija, joka auttaa suunnittelemaan arkea tukevaa kuntoutusta.

Toteutamme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaterapiaa Siilinjärvellä, Kuopiossa, Lapinlahdella, Leppävirralla, Suonenjoella ja Tuusniemellä.

Kelan toimintaterapia

allasterapia kunnonpaikka kuopio

ALLASTERAPIA

Allasterapia on erinomainen kuntoutusmuoto monissa tuki-, liikunta- ja hengityselinvaivojen, neurologisten sairauksien ja leikkausten jälkeisissä kuntoutuksissa sekä vaikeavammaisten kuntoutuksessa. Allasterapia sopii kaiken ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille, niin seniori-ikäisille, nuorille, työikäisille, aktiiviliikkuville ja urheilijoille, ylipainoisille henkilöille kuin myös raskaana oleville henkilöille. Vedessä tapahtuva harjoittelu on myös ennaltaehkäisevää, palauttavaa ja rentouttavaa fysioterapiaa.

Veden vastus, noste ja hydrostaattinen paine mahdollistavat kuntoutuksen turvallisen aloituksen, poistavat uudelleenvammautumisen riskit ja luovat pohjan niin terapeuttiselle harjoittelulle kuivalla maalla kuin omatoimiselle harjoittelullekin. 

Toteutamme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen allasterapiaa Siilinjärven lisäksi myös Kuopion ja muiden kuntien alueella. Ota tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluun.

Kelan allasterapia

kelan avoterapia kuntoutus kuopio kunnonpaikka

NÄIN HAET KELAN AVOTERAPIAAN 

1.Täytä ja tulosta hakemus Vaativa lääkinnällinen kuntoutus (KU 104).

2. Liitä kuntoutushakemukseen B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet. 
- Kun haet vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, liitä mukaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, ellei se jo ole Kelassa.​

3. Postita hakemus liitteineen Kelaan. Liitteet voit lähettää myös verkkoasiointipalvelun viestit-toiminnon kautta.

MIkäli et ole oikeutettu Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen voit hakeutua kuntoutukseen Fysioklinikkamme kautta

Tutustu Fysioklinikkamme monipuoliseen palveluvalikoimaan

Logo Kunnonpaikka

LISÄTIEDOT & AJANVARAUKSET

Terhi Kauppinen
044 7889 488
terhi.kauppinen@kunnonpaikka.com

Fysioklinikan ajanvaraus ma-to klo 8-14.