Crohnin tauti ja Colitis Ulcerosa

Logo Kunnonpaikka

Crohnin tautia ja Colitis ulcerosaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi

Kurssit ovat suunnattu Crohnin tautia tai colitis ulcerosaa sairastaville aikuisille, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä tai poissa työelämästä. Sopeutumisvalmennuskurssien kesto on 5 vuorokautta ja kurssit toteutetaan yhdessä jaksossa. Sopeutumisvalmennuskursseille ei osallistu kuntoutujien omaisia.

Kurssien tavoite

Kuntoutuksen tavoitteena on lisätä tietoa sairaudesta ja motivoida henkilöitä sairauden omahoitoon sekä auttaa kuntoutujia sopeutumaan sairauden vuoksi muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Lisäksi tavoitteena on motivoida kuntoutujia, tarvittaessa elämäntapamuutokseen sekä tunnistamaan ja välttämään oireilua lisääviä tekijöitä.

Kuntoutuksen avulla pyritään tukemaan kursseille osallistuvien henkilöiden keskinäisten verkostojen rakentumista sekä vertaistuen toteutumista.

Kurssille hakeutuminen


Täytä ja tulosta hakemus Harkinnanvarainen kuntoutus (KU 132).

Liitä kuntoutushakemukseen B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet. 

- Kun haet vaativaan lääkinnälliseen kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssille, liitä mukaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, ellei se jo ole Kelassa.​

Postita hakemus liitteineen Kelaan. Liitteet voit lähettää myös verkkoasiointipalvelun viestit-toiminnon kautta.
Löydät kurssikohtaiset ohjeet hakemisesta myös jokaisen kurssin kohdalta Kunnonpaikan sivuilta.

Voit saada kuntoutuksen aikana kuntoutus- tai osakuntoutusrahaa. Se turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta.

Kelan kuntoutukseen saapuvat henkilöt voivat hakea Kelasta korvausta toteutuneita matka- ja yöpymiskustannuksia vastaan. 

Sopeutumisvalmennuskurssien kurssinumerot ja aikataulut 2021

77056 Crohnin tauti ja / tai Colitis ulcerosa

aloitus 22.2.2021

77057 Crohnin tauti ja / tai Colitis ulcerosa

aloitus 26.4.2021

77058 Crohnin tauti ja / tai Colitis ulcerosa

aloitus 25.10.2021

LISÄTIEDOT

Kuntoutustoimisto
044 7476 531,
huom. soittoajat ma–pe klo 10–11 sekä klo 13–14
kuntoutus@kunnonpaikka.com