Crohnin tauti ja Colitis Ulcerosa

Logo Kunnonpaikka

Crohnin tautia ja Colitis ulcerosaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi

Kurssit ovat suunnattu Crohnin tautia tai colitis ulcerosaa sairastaville aikuisille, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä tai poissa työelämästä. Sopeutumisvalmennuskurssien kesto on 5 vuorokautta ja kurssit toteutetaan yhdessä jaksossa. Sopeutumisvalmennuskursseille ei osallistu kuntoutujien omaisia.

 

Kurssien tavoite

Kuntoutuksen tavoitteena on lisätä tietoa sairaudesta ja motivoida henkilöitä sairauden omahoitoon sekä auttaa kuntoutujia sopeutumaan sairauden vuoksi muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Lisäksi tavoitteena on motivoida kuntoutujia, tarvittaessa elämäntapamuutokseen sekä tunnistamaan ja välttämään oireilua lisääviä tekijöitä.

Kuntoutuksen avulla pyritään tukemaan kursseille osallistuvien henkilöiden keskinäisten verkostojen rakentumista sekä vertaistuen toteutumista.

Kurssille hakeutuminen

Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU132, johon liitetään lääkärin B-lausunto. Nämä toimitetaan Kelan toimistoon. Kela lähettää myönteisen kuntoutuspäätöksen sekä kuntoutujalle että Kunnonpaikkaan. Saat Kunnonpaikasta postitse kutsukirjeen sekä esitietolomakkeen noin kuukautta ennen ensimmäisen kuntoutusjakson alkua.
 

Sopeutumisvalmennuskurssien kurssinumerot ja aikataulut 2019

75777 Crohnin tauti ja / tai Colitis ulcerosa

aloitus 10.6.2019

75778 Crohnin tauti ja / tai Colitis ulcerosa

aloitus 26.8.2019

75779 Crohnin tauti ja / tai Colitis ulcerosa

aloitus 26.8.2019

 

 

 

 

LISÄTIEDOT

Jani Heikkurinen
Kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden asiantuntija
044 788 9493
jani.heikkurinen@kunnonpaikka.fi

Kuntoutustoimisto
044 7476 531,
huom. soittoajat ma-pe klo 10-11 sekä klo 13-14
kuntoutus@kunnonpaikka.com