Käynnissä olevat hankkeet

Etäkunto-hanke

Etäkunto-hanke on käynnistynyt 1.5.2020 ja kestää lokakuun loppuun 2020. Kyseessä on ESR-rahoitteinen koronaepidemian haittoja ehkäisemään pyrkivä hanke, jonka puitteissa kehitetään etäkuntoutusjärjestelmä. Etäkuntoutusjärjestelmä mahdollistaa kuntoutustoiminnan ja myös muuntyyppisen yksilö- ja ryhmäohjauksen joko kokonaan etäohjauksena tai lähi- ja etäohjauksen yhdistelmänä. Hankkeen tuotoksena syntyy opas etäkuntoutuksen ja etäohjauksen toteuttamisesta kuntoutulaitoksissa ja sote-alan järjestöissä. 

Lisätietoja Etäkunto-hankkeesta antavat:

Hankepäällikkö Krista Saha 044 788 9470, krista.saha(at)kunnonpaikka.com

Järjestöpäällikkö Sami Hämäläinen 044 788 9498, sami.hamalainen(at)huoltoliitto.fi

 

eulogovipulogoelylogo

Tykke2-hanke

Tykke2-hanke (ESR/TL5, S22042) käynnistyy 1.6.2020 ja hankkeen asiakastyön on tarkoitus alkaa elokuun 2020 aikana. Hankkeen kesto on 2 v 7 kk (31.12.2022 saakka).

 

Tykke2-hankkeen kohderyhmänä ovat hankekuntien (Kuopio, Tuusniemi) työttömät, joilla on pitkittynyt työttömyysjakso ja/tai tunnistettuja/tunnistamattomia, työllistymistä haittaavia työ- ja toimintakyvyn rajoitteita, jotka kohottavat riskiä asiakkaan pitkittyneeseen työttömyysjaksoon. Hankkeen päätavoitteena (1) on kohderyhmän elämänhallinnan/-laadun sekä työ- ja toimintakyvyn parantuminen.

 

Lisäksi hankkeen tavoitteina ovat:

 

2. Avoimille työmarkkinoille (osa)työkyvyttömien työkyvyn parantaminen sairauksien hoidolla ja moniammatillisella

 yksilöidyllä kuntoutuksen tarveselvityksellä sekä ohjaamalla asiakkaita oikeaan jatkopolkuun (kuten

 terveydenhuoltoon, työkyky- ja eläkeselvittelyihin, työkykyä kohentavan kuntoutukseen ja/tai kuntouttavaan

 työtoimintaan/työkokeiluun)

3. Asiakkaiden työllisyystoimien palveluohjauksen parantaminen sekä palveluiden parempi kohdentaminen ja oikeaaikaisuus

 (asiakkaiden työkykyä rajoittavien tekijöiden tunnistamisen myötä).

4. Tukea asiakkaiden osallisuutta ja niukkuudesta selviytymistä sekä kohentaa huono-osaisuutta

5. Kehittää kustannustehokas toimintamalli, jolla pystytään toteuttamaan kyseiselle kohderyhmälle hankkeen

 tavoitteiden 1-4 mukaisia toimenpiteitä yhteistyössä (esim. ostopalveluina) työllisyyspalveluista vastaavien tahojen

 kanssa.

 

Hankkeen asiakasprosessin toteutus muodostuu kahdesta toimintakokonaisuudesta:

 

1. Moniammatillisen työryhmän työ- ja toimintakyvyn sekä palvelutarpeen arvioinnista (Kunnonpaikassa toteutuvat

selvitys- ja seurantapäivät)

 

2. Osallisuutta tukevat ryhmämoduulit, joihin ohjataan asiakkaita heidän yksilölliset tarpeensa huomioiden. Teemoina muun muassa arjen ja ajankäytön hallinta, velka- ja talousneuvonta, käytännönläheinen elintapaohjaus (liikunta, ravitsemus), 3. sektorin matalankynnysten palveluihin tutustuminen…

 

Hankkeen pääyhteistyökumppaneina toimivat Pohjois-Savon TE-toimisto, Kuopion kaupunki/Työllisyyspalvelut sekä Tuusniemen kunta/Sosiaalitoimi. Kohderyhmään kuuluvat voivat hakeutua hankkeeseen edellä mainittujen tahojen vastuuvirkailijansa kautta.

 

Lisätietoa hankkeesta:

 

Hankepäällikkö Kalle Onnela, 044 747 0696, kalle.onnela(at)kunnonpaikka.com

 

Hanketyöntekijä Katri Suhonen, 044 788 9453, katri.suhonen(at)kunnonpaikka.com (tavoitettavissa 1.6.2020 alkaen pääsääntöisesti ti-pe)

 

Hanketyöntekijä Tiina Häyrinen, 044 788 9538, tiina.hayrinen(at)kunnonpaikka.com (tavoitettavissa 1.6.2020 alkaen pääsääntöisesti ke-pe)

 

eulogovipulogoelylogo

 

 Tykke-hanke

Tykke-hanke on käynnistynyt 1.6.2018 ja jatkuu kevääseen 2020 asti. Hanke on suunnattu kuopiolaisille ja tuusniemeläisille työttömille, joilla on työllistymistä haittaavia työ- ja toimintakyvyn rajoitteita. Hankkeen avulla kartoitetaan asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta ja autetaan löytämään omaa tilannetta parhaiten tukevia palveluita. Lue lisää...

Tykke-hankkeen esittely MessiLivessä

tykkelogo  eulogo  vipulogo   elylogoOlè-hanke 

Hankkeen kohderyhmänä ovat vailla työtä ja opiskelupaikkaa olevat alle 30-vuotiaat nuoret. Hankkeen avulla pyritään tarjoamaan nuorille positiivisia elämyksiä elämän eri osa-alueilta ja auttaa osallistujia löytämään kiinnostuksen kohteita, joiden ympärille voi rakentaa suunnitelmaa tulevaisuudelle. Lue lisää...

Veikkaus kuvaSiilinjärven Perheentalo-hanke

Siilinjärven Perheentalo- hanke on STEA:n ja Siilinjärven kunnan rahoittama hanke, jonka toimesta on perustettu Siilinjärvelle lapsiperheille suunnattu matalan kynnyksen yhteisötalo. Perheentalo sijaitsee Siilinjärven keskustassa, Alexis -kauppakeskuksen tiloissa (Toritie 12). Perheentalon ajantasaiset tiedot aukioloajoista, toiminnoista sekä tulevista tapahtumista löydät Siilinjärven Perheentalon omilta Facebook -sivuilta @siilinjarvenperheentalo sekä verkosta www.siilinjarvenperheentalo.com.

perheentalon logo Veikkaus kuva