Yhteisöllinen vaikuttaminen

kuva

Valtakunnallinen verkosto-vaikuttamistyö

Huoltoliitto ry:llä on edustus Tuki- ja liikuntaelinliitto TULE ry:n hallituksessa. TULE ry edistää suomalaisten tuki- ja liikuntaelinterveyttä.

Huoltoliitto ry/Kunnonpaikka on kuntoutuksen toimialayhdistys KTAY:n jäsen. KTAY vaikuttaa kuntoutuksen toimialan toimintaedellytysten turvaamiseksi ja kuntoutuksen määrälliseksi ja laadulliseksi kehittämiseksi sekä toimii jäsentensä yhteistoiminnan edistäjänä, edunvalvojana ja edustajana.

Huoltoliitto ry on Vanhustoiminnan Keskusliiton jäsen. VTKL on Suomen laajin valtakunnallisen vanhustyön järjestö. Liiton tarkoituksena on toteuttaa vanhuuspoliittista vaikuttamista ja jäsenistön edunvalvontaa ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi.

Huoltoliitto ry on Maaseudun sivistysliiton jäsen. Maaseudun Sivistysliitto pyrkii siihen, että elämä kaikkialla Suomessa on antoisaa. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus omaehtoiseen kasvuun, oppimiseen ja luovuuteen. Ihmisten yhteisöt ovat vireitä. Työ ja muu tekeminen tuovat maaseudulle elinvoimaa. Taide ja kulttuuri antavat elämään merkityksiä ja olemassaolon iloa. Vastuu toisistamme, lähiympäristöstämme, ilmastosta ja koko maailmasta on yhteinen.  

Alueellinen verkosto- ja vaikuttamistyö

Huoltoliitto ry:n perustoimintaan kuuluu myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jota Huoltoliitto tekee yhteistyössä muiden valtakunnallisten järjestöjen kanssa. Huoltoliitolla on edustus Pohjois-Savon Järjestöneuvostossa puheenjohtajistossa sekä yleisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sektorilla. Järjestöneuvosto ajaa järjestöjen etuja Pohjois-Savon maakuntahallinnossa ja pyrkii edistämään Pohjois-Savon alueen järjestöjen resursseja ja toimintaedellytyksiä, niin että kolmannesta sektorista saataisiin mahdolisimman paljon hyötyä maakunnan ihmisten terveyden ja hyviinvoinnin edistäjinä. Pohjois-Savon järjestöyhteistyöstä ja toiminnasta löydät kootusti tietoa pohjoissavolaiset.fi-sivustolta. 

Huoltoliitto ry on mukana Perheentalo-toiminnan kautta Perheentalojen yhteisessä kehitämisverkostossa, Pohjois-Savon Lapsiasianverkostossa ja aktiivisena toimijana kehittämässä perhekeskusmallia osana SOTE-uudistusta. 

Pohjoissavossa on käynnistynyt vuonna 2020 Tulevaisuuden Sote-keskus Pohjois-Savossa-hanke (POSOTE20). Huoltoliitto osallistuu hankkeen ennaltaehkäisypakettiin Siilinjärvellä toteutuvan hanke- ja kohtaamispaikkatoiminnan kautta. Huoltoliiton toimesta Siilinjärvellä toimii Perheentalo ja vuonna 2021 käynnistyy yhteistyössä Siilinjärven kunnan kanssa Tapaamo-hanke, jonka puitteissa rakennetaan Siilinjärvelle uudenlainen kansalaistoiminnan keskus.

huoltoliitto kuopio kunnonpaikka

Paikallinen verkosto-ja vaikuttamistyö

Aktiivisen Siilinjärvellä tapahtuvan kohtaamispaikkatoiminnan myötä Huoltoliitto on myös aktiivinen vaikuttaja Siilinjärven Järjestö- ja toimijafoorumissa. Foorumissa edistetään järjestöjen ja muiden 3. sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä ja edistetään järjestötoiminnan laatua ja näkyvyyttä Siilinjärvellä sekä kehitettän 3. sektorin toimintaedellytyksiä.

Huoltoliitto toteuttaa Kuopiossa yhteistyössä turvalinkki ry:n ja Kuopion kaupungin kanssa Liikkuva Mieli-toimintaa, jonka puitteissa järjestetään maksutonta matalan kynnyksen liikuntatoimintaa ja liikunnallisia tapahtumia. Toiminta on kaikille avointa ja maksutonta, mutta on suunnattu erityisesti sellaisille henkilöille, joilla ei taloudellisen tai terveydellisen tilanteen johdosta ole mahdollista käyttää kaupungin muita liikuntapalveluita.

Logo Kunnonpaikka

YHTEYSTIEDOT

Käyntiosoite:
Huoltoliitto ry
Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela

Järjestöpäällikkö
Sirpa-Sari Borg-Holopainen
borg.holopainen(at)huoltoliitto.fi
p. 044 788 9498

Jos asiasi koskee rahaliikennettä tai laskutusta, otathan yhteyttä taloustoimistoomme:
talous@kunnonpaikka.com

Jos asiasi koskee Kunnonpaikan kuntoutusasiakkuutta, otathan yhteyttä kuntoutustoimistoomme:
kuntoutus@kunnonpaikka.com
044 7476 531