Peruutusehdot

Kunnonpaikka

Joskus suunnitelmiin tulee muutoksia ja lomaa joudutaan siirtämään.


Majoitusvaraukset

1) Varaus ja vahvistus
Asiakkaan tekemä varaus on sekä hotellia että asiakasta sitova hotellin/ varauskeskuksen vahvistettua varauksen. Tämä varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Puhelintilauksissa puhelu toimii vahvistuksena. Mikäli mahdollista, hotelli antaa kirjallisen vahvistuksen, jossa täytyy olla maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

Huonevarauksen voi tehdä vain yli 18-vuotias henkilö. Alaikäiselle huoneen varaava henkilö on vastuussa alaikäisestä. Yksin majoittuvalla alaikäisellä on oltava huoltajan allekirjoittama lupalappu, jossa tulee ilmi alaikäisen henkilön nimi, syntymäaika, majoittumisajankohta, huoltajan nimi ja puhelinnumero.

2) Asiakkaan tulo ja lähtö
Ellei toisin ole sovittu, huone on asiakkaan käytettävissä klo 15.00 lähtien tulopäivänä ja se on luovutettava viimeistään klo 12.00 lähtöpäivänä.

3) Myöhäinen saapuminen
Tilattua huonetta pidetään varattuna klo 18.00 saakka tulopäivänä, ellei ole sovittu myöhäisemmästä ajankohdasta.

4) Peruutus ja saapumatta jättäminen
Sopimus hotellihuoneen varauksesta on molempia osapuolia sitova. Mikäli jompikumpi osapuoli rikkoo sopimuksen, hän on velvollinen maksamaan korvausta toiselle osapuolelle. Mikäli hotellilla on erityisiä kustannuksia varauksen johdosta, asiakas korvaa nämä kustannukset kokonaisuudessaan.

Korvaus huoneen käyttämättä jättämisestä lasketaan yksityisten asiakkaiden osalta seuraavan käytännön mukaisesti:

  • korvausvelvollisuutta ei ole, jos peruutus on tapahtunut viimeistään klo 18 tuloa edeltävänä päivänä.
  • jos peruutus tapahtuu em. ajankohtaa myöhemmin eikä huonetta saada vuokratuksi toiselle asiakkaalle, asiakas maksaa vuorokauden hinnan.
  • mikäli asiakas jättää saapumatta ilman, että olisi peruuttanut tilauksen, asiakas maksaa vuorokauden hinnan.

5) Lähtö ennen sovittua aikaa
Mikäli varaus on tehty tietyksi ajaksi ja asiakas lähtee pois ennen sovittua ajankohtaa, hänen on maksettava sovittu hinta käyttämättä jätetyltä ajalta

6) Yksittäiset lomavaraukset (pakettihoidot yms.)
Peruutuksen voi tehdä veloituksetta 7 vrk ennen loman alkua.
Mikäli peruutus on tehty alle 7 vrk ennen loman alkua, veloitetaan 50 % loman arvosta.

7) Hoitojen peruuttaminen
Hoitovaraukset on peruttava viimeistään hoitoa edeltävänä päivänä klo 16:een mennessä, muutoin veloitamme normaalin hoitohinnan.

Ryhmävaraukset

1) Majoitus, saunat, ruokailut, kokoukset, ohjelma- ja elämyspalvelut yms.

  • tilaisuuden peruutus on mahdollista veloituksetta viimeistään 21 vrk ennen ajankohtaa, ellei toisin ole erikseen sovittu
  • mikäli tilaisuus peruuntuu 7-14 vrk ennen ajankohtaa, on veloitus 50 %
  • mikäli tilaisuus peruuntuu alle 7 vrk ennen ajankohtaa, on veloitus 100 %
  • henkilömäärän vahvistus on tehtävä viimeistään 14 vrk ennen ajankohtaa tai tilauskohtaisesti muuten sovittuna ajankohtana, kuitenkin vähintään 7 vrk ennen

2) Ateriavarausten muutokset

  • Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan osanottajamäärän ja vahvistuksen tarjoilusta Kylpylä-hotelli Kunnonpaikalle vähintään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua, johon sallimme +-10 % poikkeaman 4 vrk ennen tilaisuutta.
  • Käytämme laskutusperusteena 4 vrk ennen tilaisuutta vahvistettua henkilömäärää

Hinnanmuutokset

Hintojen suhteen varataan Kylpylähotelli Kunnonpaikalle oikeus esim. Kylpylähotelli Kunnonpaikan toimittajien taholta tai ALV:n muutosten takia tuleviin hinnan muutoksiin. Hintojen muutoksista pyritään ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisimman pian. Näitä peruutusehtoja noudatetaan, ellei tarjouksessa tai varausvahvistuksessa ole muuta ilmoitettu. Vahvistamalla varauksen asiakas sitoutuu näihin peruutusehtoihin. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.