Rehabilitation and wellness services

Kunnonpaikka offers versatile rehabilitation and therapy services with long experience and strong professionalism. Our goal is to promote working abilities and support well-being and coping.

Our rehabilitation services consist of disease-specific rehabilitation and adaption training courses, professional rehabilitation and career services and rehabilitation for the elderly. Courses are executed for people of working age and also people absent from work, institutionally and open form.

The rehabilitation is executed by many different professionals, which makes the supporting of physical, mental and social well-being possible. With our different sport-, gym- and pool therapy spaces we ensure that the rehabilitation always happens under the right circumstances.

Rehabilitation calenders

Autumn 2018 / Spring 2019

Spring 2019 / Autumn 2019

 

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssimme

Uniapnea

Kuntoutukseen osallistuvalla asiakkaalla on asianmukaisen diagnostisen arvion perusteella uniapnea sairaus.

Crohnin tauti ja Colitis Ulcerosa

Kurssit ovat suunnattu Crohnin tautia tai colitis ulcerosaa sairastaville aikuisille, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä tai poissa työelämästä.

Ihon sairaudet

Ihon sairauksia sairastavien henkilöiden sopeutumisvalmennuskurssit ovat tarkoitettu aikuisille henkilöille, joiden arjen toimintakykyä uhkaa ihon sairaus.

Syöpäsairaudet

Sopeutumisvalmennuskurssit on tarkoitettu henkilöille, joilla syöpäsairauden ensivaiheen hoito on loppuvaiheessa tai hoitojen seurantavaihe menossa.

Ikääntyneiden kuntoutus

Toteutamme monisairaille ikääntyneille suunnattua IKKU-kuntoutusta, jonka tavoitteena on turvata ja parantaa toimintakykyä sekä lisätä aktiivisuutta ja osallisuutta.

Omaishoitajien kuntoutus

Kurssi on tarkoitettu henkilöille jotka avustavat tai hoitavat läheistään päivittäin, sekä omaishoitajille, joilla on omasta terveydentilastaan tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi riski siihen että arjen toiminnoista suoriutuminen on alentunut tai tulee alentumaan

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Kurssit on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, työhön palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville henkilöille, joilla on asianmukaisesti diagnosoidut yli 3 kuukautta jatkuneet oireet.

Reumasairaudet

Reumaa sairastavien kuntoutuskurssit on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, työhön palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville henkilöille, jotka sairastavat nivel- tai selkärankareumaa

Mielenterveyden häiriöt

Silmu-kurssi on mielenterveyden häiriötä sairastavien aikuisten kuntoutuskurssi. Sairaus voi olla lievä tai keskivaikea masennus tai ahdistuneisuushäiriö tai kaksisuuntainen mielialahäiriö.

Sydänsairaudet

Kuntoutus on suunnattu aikuisille henkilöille joiden työ- ja toimintakykyä haittaa ja heikentää sydänsairaus. Kuntoutuskurssille osallistuu myös kuntoutujan omainen tai läheinen.

Muistisairaudet

Kuntoutuskurssin tavoitteena on lisätä ja parantaa kuntoutujan sekä hänen puolisonsa keinoja sairauden hoidossa sekä terveyttä edistävissä toiminnoissa. Kuntoutujan puolisoa tai läheistä ohjataan ja tuetaan siihen että kuntoutujan arki sisältäisi terveyttä ja kuntoutumista edistäviä toimintoja.

Metabolinen oireyhtymä ja diabetes

Kuntoutus on suunnattu henkilöille jotka sairastavat metabolista oireyhtymää ja tyypin 2 diabetesta. Kuntoutuksen edellytyksenä on että toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa kuntoutuksen avulla.

Liikehäiriösairaudet

Sopeutumisvalmennuskurssit on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville kuntoutujille, jotka sairastavat Parkinsonin tautia, Parkinson plus -sairautta tai dystoniaa.

Hengityssairaudet

Sopeutumisvalmennuskurssi on tarkoitettu aikuisille hengityssairautta sairastaville henkilöille. Kursseja järjestetään alle ja yli 68-vuotiaille työelämässä oleville sekä työelämästä poissoleville henkilöille.
Kelan kuntoutusta kunnonpaikassa

Kelan avoterapiat

Kylpylähotelli Kunnonpaikka järjestää Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta aikuisille. Voit olla oikeutettu terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi.

Kela myöntää kuntoutussuunnitelmasi perusteella terapioita yleensä vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Terapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.

Fysioterapia

Allasterapia

Toimintaterapia

fysioklinikka kunnonpaikka

Physioclinic and non-institutional care

Physioclinic offers versatile training-, gym- and pool therapy spaces and professional physiotherapists. 
Some of our physiotherapists are trained for musculoskeletal disorders, some for neurological rehabilitation.
Our professional group of therapists also include experts specialized in occupational physiotherapy, lymph therapy and psychophysical physiotherapy.

You can come to the physioclinic without admission note or with SV3-referral and with payment commitment guaranteed by Kela, your insurance company or city/municipality.
 

Physioclinic and non-institutional care

 

 

 

 

MORE INFORMATION:

You'll get more specific info from the upcoming rehabilitation and adapting traning courses:

Rehabilitation specialist
Jani Heikkurinen
044 788 9493
jani.heikkurinen@kunnonpaikka.com

Ammatillinen kuntoutus kunnonpaikka työurapalvelut

Professional rehabilitation and career services

In Kunnonpaikka, we operate professional rehabilitation services organized by Kela, and offer rehabilitation services also to work pensioners and customers of insurance companies. Our services include many options for the working age, who need support to cope with the challenges of working life. Newest professional rehabilitation service organized by Kela is KIILA-rehabilitation,that started in May 2016.

As a client of Kela, you can seek out to our individual services continually. Our services include professional rehabilitation studies and employment promoting professional rehabilitation. For work pensioners and clients of insurance companies, the services we offer are beginning interview, working life oriented resource report, evaluation of abilities to work and cope, plan for returning to work and work trial.

 

KIILA-rehabilitation 

Professional rehabilitation study

Employment promoting professional rehabilitation

Services for clients of insurance companies

 

Best promotions