Nuorten kuntoutuspalvelut

Kunnonpaikassa tuotetaan nuorille, 16-29-vuotiaille suunnattuja ammatillisen kuntoutuksen palveluita, joissa nuoret ohjautuvat Kelan kuntoutukseen aiempaa joustavammin. 


Nuori voi hakea ammatillista kuntoutusta suullisesti, ilman lääkärin lausuntoa ja ilman diagnoosia.

Valittavina kuntoutuspalveluina ovat:

 • Ammatillinen kuntoutusselvitys 
 • NUOTTI-valmennus 
 • Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus. 

Tavoitteena on tunnistaa aikaisemmin kuntoutuksellisen tuen tarpeessa olevia nuoria ja ohjata heitä Kelan kuntoutukseen.  

NUOTTI-valmennus

Nuoren ammatillinen kuntoutus


Nuorille voidaan myöntää ammatillista kuntoutusta ilman lääkärinlausuntoa.

Hakiessa nuoren ammatillista kuntoutusta, ei vielä tarvitse tietää, minkälaista kuntoutusta haetaan. Kela auttaa valitsemaan sopivan kuntoutusmuodon.

Ilman lääkärinlausuntoa voidaan myöntää seuraavia kuntoutusmuotoja:

NUOTTI-valmennus - saat henkilökohtaiselta valmentajalta tukea tulevaisuuden suunnitteluun

Ammatillinen kuntoutusselvitys - saat tukea tilanteesi selvittelyyn ja kuntoutuksen suunnitteluun

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus - saat tukea työtehtävän tai opiskelualan valintaan tai työpaikan etsimiseen ja työllistymiseen

Edellytyksenä on:

 • nuori on 16-29-vuotias

Nuorella ei ole:

 • opiskelu- tai työpaikkaa
 • hän ei ole suorittamassa asepalvelusta tai siviilipalvelusta 
 • eikä kyseessä ole suunniteltu välivuosi
 • nuoren toimintakyky on heikentynyt 
 • nuorella ei ole akuuttia hoitoa vaativaa päihdeongelmaa tai vakavaa ja akuuttia psykoottistasoista oireilua. 

 

Tulosta esite nuorten ammatillisesta kuntoutuksesta tästä.

 

 

  NUOTTI-valmennus

  NUOTTI-Valmennus

  NUOTTI-valmennus on tarkoitettu ilman koulutus- tai työpaikkaa tai ei asepalveluksessa oleville 
  16-29-vuotiaille nuorille, 

  • joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt 
  • joiden oletetaan hyötyvän valmennuksellisesta tuesta. 

  Yhteistä valmennuksen kohderyhmään kuuluville nuorille on se, että heillä on muita nuoria suurempi riski jäädä opiskelu- tai työelämän ulkopuolelle myös tulevaisuudessa. 

  Tavoite:

  NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on, että nuori kiinnostuu elämäntilanteestaan, tulevaisuuden suunnittelusta ja opiskelu- tai työelämään suuntaamisesta. Valmennuksella tähdätään siihen, että sen päätyttyä nuorella on uskoa muutoksen mahdollisuuteen ja ymmärrystä omien voimavarojensa sekä vahvuuksiensa hyödyntämisestä muutok-sessa.

  Rakenne: 

  NUOTTI-valmennus koostuu enintään 20 tapaamisesta nuoren kanssa. Valmennukseen sisältyy lisäksi säännöllinen yhteydenpito valmentajan ja nuoren välillä sekä verkostotyö. Valmennus toteutetaan 5 kk sisällä sen käynnistymisestä. 
  Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arjen ympäristössä esimerkiksi kirjastossa tai kahvilassa.

   

   

  Tulosta NUOTTI-valmennuksen esite tästä

   

   

  NUOTTI-valmennus

  Hakeminen:

  Nuori voi hakea nuorten kuntoutuspalveluihin ilman todettua sairautta eikä hän tarvitse lääkärin lausuntoa hakemista varten. 
  Palveluihin pääsemiseksi riittää, että nuori ilmaisee työntekijälle tai nuoren kanssa työskentelevä toteaa, ettei nuori yksin jaksa tai selviydy oman elämänsä suunnittelusta. 


  Kuntoutukseen hakemiseen riittää yhteydenotto Kelan kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.
  Puhelinhaastattelun perusteella Kelan virkailija tekee kuntoutuspäätöksen. 

   

  Logo Kunnonpaikka

  Lisätietoja palveluista:

  Jani Heikkurinen
  044 788 9493
  jani.heikkurinen@kunnonpaikka.com