OPI-KUNTOUTUSKURSSI

Kunnonpaikka kuntoutus

OPI-KUNTOUTUSKURSSI

OPI-kuntoutuskurssi on tarkoitettu Savon koulutuskuntayhtymässä ammatillista perustutkintoa suorittaville 16 – 25 -vuotiaille nuorille, joilla on masennus- tai ahdistuneisuushäiriön vuoksi hankaluuksia sosiaalisissa ja/tai oppimistilanteissa ja joiden opinnot uhkaavat pitkittyä.

Tavoitteet ja sisältö


Kurssin tavoitteena on opiskelu- ja toimintakyvyn turvaaminen sekä parantaminen. Lisäksi kurssilla nuoria tuetaan esim. arjen- ja elämänhallinnassa, omasta hyvinvoinnista huolehtimisessa, opiskelussa selviytymisessä ja sosiaalisten taitojen harjoittelussa.

Kurssilla käsitellään mm. vuorovaikutukseen, itsetuntoon, osallisuuden sekä aktiivisuuden lisäämiseen, fyysisen sekä psyykkisen jaksamisen edistämiseen ja kokonaisvaltaiseen terveyteen liittyviä teemoja.

Kurssi toteutetaan yhden vuoden aikana. Ryhmäpäivien pituus on enintään 8 tuntia ja yksilöllisen käyntikerran pituus vähintään 3 tuntia. Työryhmään kuuluvat työparina toimivat psykologi ja sosiaalipsykologi/psykoterapeutti sekä liikunnanohjaaja. Erityistyöntekijöinä toimivat IT-ohjaaja sekä toimintaterapeutti.

Hakeutuminen

Kuntoutusta haetaan Kelan hakemuksella (KU 132) ja liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto. Hakemukset toimitetaan Kunnonpaikkaan, jossa tehdään esivalinta. Lopullisen kuntoutuspäätöksen tekee Kela.

Toteutusajankohta kurssinumero 70915
Kurssi alkaa 9.10.2019


Kurssinumeroa klikkaamalla pääset Kelan sivuille lukemaan lisätietoja.

Kunnonpaikka järjestää tutustumiskäynnit opiskelijoille + opiskeluhuolto-/opetushenkilöstölle 2 kertaa lukuvuodessa sekä lisäksi infotilaisuuden oppilaitoksen tiloissa jokaisen kurssin rekrytointivaiheessa.

Logo Kunnonpaikka

Lisätiedot:

Anni Partanen
Psykologi
044 747 0690
anni.partanen@kunnonpaikka.com

Savusauna Kunnonpaikka Kuopio

Smoke sauna evenings on Mondays 18:30

Smoke sauna evenings on Mondays 18:30

Smoke sauna warms up twice a week, on Mondays 18:30–21