OMAISHOITAJAT

kunnonpaikan kuntoutus

Omaishoitajien kuntoutuskurssit

Kurssi on tarkoitettu henkilöille jotka avustavat tai hoitavat läheistään päivittäin, sekä omaishoitajille, joilla on omasta terveydentilastaan tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi riski siihen että arjen toiminnoista suoriutuminen on alentunut tai tulee alentumaan.

Kuntoutujalla itsellään tulee olla riittävästi toimintakykyä jotta hän kykenee toimimaan kuntoutuksen aikana ilman jatkuvaa avustamista.  

Kurssin sisältö

Kurssin tavoitteena on lisätä kuntoutujien keinoja omaishoitajan arjessa toimimisen ohessa oman terveydentilan ja elämänlaadun ylläpitämiseksi.
Kurssin aikana pyritään löytämään voimavaroja arjessa jaksamiseen, omaishoitajan arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin. Kurssilla saa myös ohjausta siihen mistä voi saada tietoa omaisen / hoidettavan sairauksista sekä niihin liittyvistä palveluista.

Omaishoitajien kurssi on ryhmämuotoista kuntoutusta, joka on kohdennettu:

  • aikuisen puolison, omaisen tai läheisen omaishoitajana toimivat aikuiset.
kunnonpaikan kuntoutus

Kurssille hakeminen

Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU 132, johon liitetään lääkärin B-lausunto.

Hakemus toimitetaan Kelan toimistoon. 

Kurssille hakemisen edellytyksenä ei tarvitse olla kunnan kanssa laadittua omaishoitosopimusta.

Kurssi koostuu kahdesta viiden vuorokauden mittaisesta ryhmäjaksosta ja ne toteutetaan 6–8 kuukauden aikana.

Kurssien kurssinumerot sekä aloitusajankohdat:

70161 aloitus 26.8.2019

70162 aloitus 11.11.2019

 


Kurssinumeroa klikkaamalla pääset Kelan sivuille lukemaan lisätietoja.

Tulosta tästä vuoden 2019 omaishoitajien kuntoutusesite

Tulosta tästä vuoden 2020 omaishoitajien kuntoutusesite

Logo Kunnonpaikka

Lisätiedot

Jani Heikkurinen
Kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden asiantuntija
044 788 9493
jani.heikkurinen@kunnonpaikka.fi

Kuntoutustoimisto
044 7476 531,
huom. soittoajat ma-pe klo 10-11 sekä klo 13-14
kuntoutus@kunnonpaikka.com

Testaus Kunnonpaikka Kuopio

InBody-analysis 31€

InBody-body composition analysis 31€. Measurement takes few minutes and you'll get versatile written printout and analysis.
Harmonia spa kuopio hotel finland

Harmonia spa

Savusauna Kunnonpaikka Kuopio

Smoke sauna evenings on Mondays 18.30 and Saturdays 15

Smoke sauna evenings on Mondays 18.30 and Saturdays 15

Smoke sauna warms up twice a week, on Mondays 18:30-21 and Saturdays 15-18.