TUKI- JA LIIKUNTAELINSAIRAUDET

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Kurssit on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, työhön palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville henkilöille, joilla on asianmukaisesti diagnosoidut yli 3 kuukautta jatkuneet oireet.

Laitosmuotoinenkuntoutus

Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, työhön palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville henkilöille, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu yli 3 kk oireillut tuki- ja liikuntaelinsairaus. Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.

Kurssin tavoite ja sisältö

Kuntoutuskurssin tavoitteena on hyvinvoinnin sekä työ- ja toimintakyvyn turvaaminen ja edistäminen. Kuntoutuskurssi sisältää ryhmämuotoista ja osin myös yksilöllistä ohjelmaa painottaen oirealueen lihasryhmien lihasvoimaa, kestävyyttä sekä liikkuvuutta parantavaa harjoittelua. Fyysisen aktivoinnin ja ohjauksen lisäksi kuntoutus tarjoaa mm. opastusta ja motivoitumista hyvinvointia tukevien elintapojen omaksumiseen sekä psykososiaalista ohjausta ja neuvontaa. Kurssilla tavoitteiden toteutumisen tukena toimii Kunnonpaikan kokenut ammattihenkilöstö.

Kurssi kestää yhteensä 15 vuorokautta. Kurssi on jaettu yhteensä kolmeen viiden vuorokauden mittaiseen laitoskuntoutusjaksoon Kunnonpaikassa. Kurssin ryhmäjaksot sijoitetaan yhteensä 12 kuukauden ajalle kurssin aloituspäivästä. Kurssin kustantaa Kela ja sen ajalta voi saada joko palkkaa tai kuntoutusrahaa.

 

Kurssien kurssinumerot ja aloitusajankohdat 2020: 

(päivitetty 27.5.2020)

Niskan, hartian tai yläraajan tule-sairaus

77838     Kurssin aloitus     10.2.2020

77839     Kurssin aloitus     24.2.2020

77841     Kurssin aloitus     14.9.2020 

Selkäsairaudet

77842     Kurssin aloitus     28.9.2020

77844     Kurssin aloitus     3.8.2020

77845     Kurssin aloitus     17.8.2020

77846     Kurssin aloitus     24.8.2020

77847     Kurssin aloitus     21.9.2020

77848     Kurssin aloitus     12.10.2020

77843     Kurssin aloitus     14.12.2020

Alaraajan tule-sairaus

77849     Kurssin aloitus     26.10.2020 

77850     Kurssin aloitus     23.11.2020

 

Selän, niskan, hartian tai yläraajan tule-sairaus, työelämästä poissaoleville yli 68-vuotiaille

77852     Kurssin aloitus     5.10.2020

Selän, niskan, hartian tai yläraajan tule-sairaus, työelämästä poissaoleville alle 68-vuotiaille

77851     Kurssin aloitus     7.11.2020Kurssinumeroa klikkaamalla pääset Kelan sivuille lukemaan lisätietoja.

TULOSTA TÄSTÄ VUODEN 2020 TULES - KUNTOUTUSESITE

 

Avokuntoutus

Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, työhön palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville henkilöille sekä työelämästä poissaoleville, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu yli 3 kk oireillut selän, niskan ja hartian tai alaraajan suurten nivelten sairaus. Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.

Kuntoutuskurssit ovat suunnattu Kelan itäisen vakuutuspiirin alueella asuville henkilöille.

Kurssin tavoite ja sisältö

Avokuntoutuskurssin tavoitteet ovat samanlaisia kuin laitosmuotoisessa kuntoutuksessakin. 

Kurssi rakentuu kolmen päivän mittaisesta aloitusjaksosta, viidestä neljän tunnin pituisesta käyntikerrasta ja kahden päivän mittaisesta päätösjaksosta.

Avokuntoutus mahdollistaa työssäkäynnin ja kuntoutuksen yhdistämisen, joissain tapauksissa laitosmuotoista kuntoutusta paremmin. 

Kurssin kustantaa Kela ja sen ajalta voi saada joko palkkaa tai kuntoutusrahaa.

 

Kurssille hakeutuminen


Täytä ja tulosta hakemus Harkinnanvarainen kuntoutus (KU 132).

Liitä kuntoutushakemukseen B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet. 

- Kun haet vaativaan lääkinnälliseen kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssille, liitä mukaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, ellei se jo ole Kelassa.​

Postita hakemus liitteineen Kelaan. Liitteet voit lähettää myös verkkoasiointipalvelun viestit-toiminnon kautta.
Löydät kurssikohtaiset ohjeet hakemisesta myös jokaisen kurssin kohdalta Kunnonpaikan sivuilta.

Voit saada kuntoutuksen aikana kuntoutus- tai osakuntoutusrahaa. Se turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta.

Kelan kuntoutukseen saapuvat henkilöt voivat hakea Kelasta korvausta toteutuneita matka- ja yöpymiskustannuksia vastaan. 

 

KURSSIEN KURSSINUMEROT JA ALOITUSAJANKOHDAT: 

Selän, niskan ja hartian tai alaraajan suurten nivelten sairaudet, työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville ja opiskelijoille

77707     Kurssin aloitus     16.3.2020

77708     Kurssin aloitus     6.4.2020

77709     Kurssin aloitus     18.5.2020

77710     Kurssin aloitus     14.9.2020

77711     Kurssin aloitus     26.10.2020

77712     Kurssin aloitus     7.12.2020


Kurssinumeroa klikkaamalla pääset Kelan sivuille lukemaan lisätietoja.

 

TULOSTA TÄSTÄ VUODEN 2020 AVOTULES KUNTOUTUSESITE

Logo Kunnonpaikka

Lisätiedot

Jani Heikkurinen
Asiantuntija, kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut
puh. 044 788 9493
jani.heikkurinen@kunnonpaikka.com

Kunnonpaikan kuntoutustoimisto
puh. 044 7476 531
kuntoutus@kunnonpaikka.com

Savusauna Kunnonpaikka Kuopio

Smoke sauna evenings on Mondays 18.30 and Saturdays 15

Smoke sauna evenings on Mondays 18.30 and Saturdays 15

Smoke sauna warms up twice a week, on Mondays 18:30-21 and Saturdays 15-18.