Sydänsairaudet

Kunnonpaikka kuntoutus

Sydänsairauksia sairastavien kuntoutuskurssit

Kuntoutus on suunnattu aikuisille henkilöille joiden työ- ja toimintakykyä haittaa ja heikentää sydänsairaus. Kuntoutuskurssille voi osallistua myös kuntoutujan omainen tai läheinen.

Kurssin sisältö

Kuntoutuksen tavoitteena on lisätä sekä kuntoutujan että hänen omaisensa, kykyä hahmottaa sairauden aiheuttama kokonaistilanne sekä tuen tarve, jotta voitaisi edistää kuntoutujan kuntoutumista.
Kuntoutus kestää yhteensä 15 vuorokautta, joka jakautuu kolmeen viiden päivän mittaiseen jaksoon. Kurssi toteutuu yhteensä noin yhdeksän kuukauden aikana. Omainen osallistuu kurssin toteutukseen osan aikaa. Omaiset osallistuvat kuntoutukseen yhteensä kahden vuorokauden ajan ensimmäisen jakson lopussa.

Suurin osa kurssiohjelmasta toteutuu ryhmässä, joka mahdollistaa vertaistuen toteutumisen sekä kuntoutujien aktiivisen osallistumisen kuntoutusohjelmaan. Kuntoutuksen aikana käsiteltävät teemat liittyvät fyysisen aktivoimisen ohjaukseen, ravitsemukseen sekä terveyteen ja sen edistämiseen.

KURSSILLE HAKEUTUMINEN


Täytä ja tulosta hakemus Harkinnanvarainen kuntoutus (KU 132).

Liitä kuntoutushakemukseen B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet. 

- Kun haet vaativaan lääkinnälliseen kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssille, liitä mukaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, ellei se jo ole Kelassa.​

Postita hakemus liitteineen Kelaan. Liitteet voit lähettää myös verkkoasiointipalvelun viestit-toiminnon kautta.
Löydät kurssikohtaiset ohjeet hakemisesta myös jokaisen kurssin kohdalta Kunnonpaikan sivuilta.

Voit saada kuntoutuksen aikana kuntoutus- tai osakuntoutusrahaa. Se turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta.

Kelan kuntoutukseen saapuvat henkilöt voivat hakea Kelasta korvausta toteutuneita matka- ja yöpymiskustannuksia vastaan. 

Kurssinumerot ja aloitusajankohdat

Kurssinumerot ja aloitusajankohdat 2019

Sydän – kuntoutuskurssi, Sepelvaltimotaudit (angina pectoris, sydäninfarkti, ohitusleikkaus, pallolaajennus) Aikuisille ja työelämästä poissaoleville.

71675 aloitus: 26.8.2019, 
Omaisten jakso: 29.–30.8.2019

71676 aloitus: 11.11.2019, 
Omaisten jakso: 14.–15.11.2019

 

Sydän -kuntoutuskurssi: sydämen vajaatoiminta (synnynnäinen sydänsairaus, kardiomyopatia, harvinaiset sydänsairaudet, läppäleikatut), osittainen perhekurssi, aikuisille ja työelämästä poissaoleville

 

Alle 68-vuotiaille sepelvaltimotautia tai sydämen vajaatoimintaa sairastavien kuntoutuskurssi (osittainen perhekurssi, työelämästä poissaoleville)

71679 aloitus: 19.8.2019, 
Omaisten jakso: 22.–23.8.2019

71680 aloitus: 14.10.2019, 
Omaisten jakso: 17.–18.10.2020

 

Yli 68-vuotiaille sepelvaltimotautia ja sydämen vajaatoimintaa sairastavien kuntoutuskurssi (osittainen perhekurssi, työelämästä poissaoleville)

71683 aloitus: 4.11.2019
Omaisten jakso: 7.–8.11.2019 

Kurssinumeroa klikkaamalla pääset Kelan sivuille lukemaan lisätietoja.

 

Tulosta tästä SYDÄN 2019 kuntoutusesite

 

Tulosta tästä SYDÄN 2020 kuntoutusesite

Logo Kunnonpaikka

Lisätiedot

Jani Heikkurinen
Kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden asiantuntija
044 788 9493
jani.heikkurinen@kunnonpaikka.fi

 

Kunnonpaikan kuntoutustoimisto
puh. 044 7476 531
kuntoutus@kunnonpaikka.com

Testaus Kunnonpaikka Kuopio

InBody-analysis 31€

InBody-body composition analysis 31€. Measurement takes few minutes and you'll get versatile written printout and analysis.
Harmonia spa kuopio hotel finland

Harmonia spa

Savusauna Kunnonpaikka Kuopio

Smoke sauna evenings on Mondays 18.30 and Saturdays 15

Smoke sauna evenings on Mondays 18.30 and Saturdays 15

Smoke sauna warms up twice a week, on Mondays 18:30-21 and Saturdays 15-18.