Hematologinen syöpä

Kunnonpaikka hematologinen syöpä

HEMATOLOGISTA SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSI, 5 vrk

Sopeutumisvalmennukseen osallistuvalla asiakkaalla on todettu asianmukaisen diagnostisen arvion perusteella hematologinen syöpä. Hematologisia syöpiä ovat leukemiat, lymfoomat ja myeloma. Asiakas on voinut saada hoitona kantasolusiirron.

Kuntoutus sopii asiakkaalle, jonka sairauden ensivaiheen hoitojakso on loppuvaiheessa, hoito on päättynyt tai hoitojen seurantavaihe on menossa. Sopivin ajankohta kurssille määräytyy aina yksilöllisen tilanteen mukaisesti.

KURSSIN TAVOITE JA SISÄLTÖ

Kurssin tavoitteena on voimaantuminen sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn turvaaminen ja edistäminen. Kuntoutus tarjoaa mm. voimavaroja sairauden kanssa elämiseen, tukea arjessa selviytymiseen ja opastusta hyvinvointia tukevien elintapojen omaksumiseen. Kurssi sisältää ryhmämuotoista ohjelmaa niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin hyvinvoinnin osa-alueet huomioiden.

Kurssit toteutetaan Kunnonpaikassa ja niihin sisältyy majoitus kahden hengen huoneessa täysihoidolla sekä kylpylän ja liikuntatilojen vapaa käyttö. Kuntoutus toteutetaan Kelan tuella ja sen ajalta voi saada palkkaa tai kuntoutustukea.

KURSSILLE HAKEUTUMINEN

Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU132 , johon liitetään lääkärin B-lausunto. Hakemus toimitetaan Kelan toimistoon. Myönteisen kuntoutuspäätöksen saaneille Kunnonpaikka lähettää kutsukirjeen ennen kuntoutuksen alkua.
 

Sopeutumisvalmennuskurssit kurssinumeroineen ja ajankohtineen 2021

82466     Kuntoutuksen ajankohta:    15.11.-19.11.2021

 

Logo Kunnonpaikka

Lisätietoja kursseista

Kuntoutustoimisto
044 7476 531,
huom. soittoajat ma-pe klo 10-11 sekä klo 13-14
kuntoutus@kunnonpaikka.com